Skip to main content

Full text of "AANKONDIGING"

See other formats


Nr. 6294 

5 februari 
2016 
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


AANKONDIGING 


Bij exploot van 29 januari 2016, heb ik Quirinus Cornelis Maria Olsthoorn, belastingdeurwaarder te Den 
Haag, kantoorhoudende aldaar aan de Prinses Beatrixlaan 512, op verzoek van de Ontvanger van de 
Belastingdienst Hoofddorp, Capellalaan 1-17, in deze mede domicilie kiezende en kantoorhoudende op 
het kantoor van mij, belastingdeurwaarder, 

BETEKEND 

aan A.S.Khawaja geb. datum 24 augustus 1982, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen 
en buiten Nederland, een exploot van executoriaal beslag op roerende zaken (geen register goederen). 
Afschrift van het exploot kan worden verkregen op mijn kantoor te Den Haag, Prinses Beatrixlaan 512. 

De belastingdeurwaarder, 

Quirinus Cornelis Maria Olsthoorn 

Belastingdienst 


1 


Staatscourant 2016 nr. 6294 5 februari 2016