Skip to main content

Full text of "Taciti Dialogus de oratoribus et Germania; Suetonii De viris illustribus fragmentum; Codex Leidensis Perizonianus phototypice editus"

See other formats


=co 

=1*- 100 
100 =o |CO iCO Ukw.of 
Towwnu 

llHRAFW Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/tacitidialogusdeOOwiss h Codices Graeci et Latini 

photographice depicti 

duce SCATONE DE VRIES 

Bibliothecae Universitatis Leidensis Praefecto SUPPLEMENTUM IV 

TACITI Dialogus de oratoribus et Germania 
SUETONII de viris illustribus fragmentum Codex Leidensis Perizonianus 
LUGDUNI BATAVORUM 

A. W. SIJTHOFF 

1907 ,_^ I \~J *- TACITI DIALOGUS DE ORATORIBUS ET GERMANIA SUETONII DE VIRIS ILLUSTRIBUS FRAGMENTUM Codex Leidensis Perizonianus phototypice editus Praefatus est GEORGIUS WISSOWA <J rfpft 
LUGDUNI BATAVORUM 

A. W. SIJTHOFF 

1907 
> PRAEFATIO. Codicis Leidensis Perizoniani XVIII O. 21 imaginem, quam hoc volumine 
edimus, paucis praefari iussus a viro egregio Scatone de Vries totius operis 
auctore non id meum esse putavi, ut librorum, quos hic codex compre- 
hendit, Taciti videlicet Dialogi et Germaniae et Suetoniani de grammaticis 
et rhetoribus fragmenti, historiam criticam totam enarrarem universamque 
explicarem de codicum superstitum fide et familiis et de recta recensendi 
ratione quaestionem, sed ea tantum huic loco convenire mihi visa sunt, quae 
ad ipsius codicis historiam illustrandam eiusque auctoritatem recte aesti- 
mandam facerent. itaque ipsius codicis descriptioni praemittendum esse censui 
quicquid de libri archetypi, e quo cum reliquis horum opusculorum codicibus 
etiam Leidensis descendit, inventione fatisque usque ad transscriptum 
nostrum codicem certis aut probabilibus rationibus exquiri potuit. quibus 
studiis nuperrime saluberrima lux inde affulsit, quod extracto e tenebris 
codice Aesino huius ipsius archetypi e Germania in Italiam delati octo folia 
recuperavimus : cuius codicis editionem Caesaris Annibaldi industria et 
doctrina adornatam *) quod his ipsis diebus, quibus haec scribo, auctoris 
comitate ad me transmissam in usum vocare potui, magno huius opusculi 
commodo factum est. ') V Agricola e la Germania di Comelio Tacito nel MS. latino n. 8 della biblioteca del conte 
G.-Balleani in Iesi, a cura di Cesare Annibaldi, con prefazione del Prof. Nicola Festa, Cittd 
del Castello icoj. II PRAEFATIO. I. Taciti librorum minorum, quorum memoria per medium aevum paene 

tota evanuerat, recuperandorum post renatas litteras prima doctis Italis 

spes sese monstravit circa finem anni 1425, cum monachus quidam 

Hersfeldensis per litteras Francisco Poggio inventarium librorum antiquorum 

ofiferret, quos cum voluminibus nonnullis legalibus a Poggio praebendis se 

permutare velle dicebat. quid illud inventarium continuerit Poggius breviter 

indicat ita, ut inter ea volumina fuisse testetur Iulium Frontinum et aliqua 

opera Cornelii Taciti tum temporis ignota (vide Poggii litteras Romae die 

3. m. Nov. a. 1425 ad Nicolaum de Nicolis datas apud Tonellium, Poggii 

epist. vol. I p. 168 sive apud Michaelisium in editione Dialogi p. XX). 

accuratiorem notitiam debemus Antonio Panormitae, qui eiusdem inventarii 

apographo usus mense Aprili anni sequentis 1426 Bononia haec scribit 

Guarino Veronensi, ad quem iam mense Ianuario eiusdem anni brevis de 

invento Tacito notitia data erat (vide epistulam Guarini scriptam Veronae 

XXVI Ianuarii editamque a Remigio Sabbadini Studi Italiani di filologia 

classia vol. VII a. 1899 p. 120): ,,Compertus est Cor. Tacitus de origine 

et situ Germanorum. Item eiusdem liber de vita lulii Agricolae isque 

incipit: 'Clarorum virorum facta' ceterave. Ouinetiam Sex. Iulii Frontonis liber 

de aquaeductibus qui in urbem Romam inducuntur; et est litteris aureis 

transcriptus. Item eiusdem Frontonis liber alter, qui in hunc modum iniciatur: 

'Cum omnis res ab imperatore delegata mentionem exigat' et cetera. Et 

inventus est quidam dialogus de oratore et est, ut coniectamus, Cor. Taciti, 

atque is ita incipit: 'Saepe ex me requirunt' et cetera. Inter .quos et liber 

Suetonii Tranquilli repertus de grammaticis et rhetoribus: huic initium est: 

'Grammatica Romae"', addens haec omnia cum multis aliis libris uno loco 

simul esse et propediem ad quendam sibi coniunctissimum missum iri 

(epistulam Panormitae e codicibus Marciano XIV 221 f. 95 et Ravennate 

Classensi 419, 8 f. 3 edidit Sabbadini 1. c. p. 125). videtur autem illud 

inventarii apographum, quod Panormitae amici Romani commodaverant, satis 

neglegenter factum fuisse: aliter enim non potuit Frontonem pro Frontino 

ponere et quae de aquaeductuum libris notata erant ita confundere, ut PRAHFATIO. III 

duarum diversarum eiusdem auctoris scriptionum species evaderet x ); eadem 
neglegentia factum est, ut Frontini liber inter opera Tacitea medius inter- 
positus eiusdem codicis cuius haec fuisse videatur, cum re vera Frontinum 
alio volumine perscriptum fuisse extra dubitationem positum sit. complecte- 
batur ergo illud volumen Taciteum, quod monachus Hersfeldensis offerebat, 
Taciti Germaniam Agricolam Dialogum adnexo Suetonii de grammaticis 
et rhetoribus fragmento. sed bonus ille monachus promissis neutiquam stetit. 
vere anni 1427 Romam reversus Poggio novum inventarium attulit plurium 
voluminum, quo examinato hic de spe, quam maximam e verbis monachi 
conceperat, decidit, cum pleraque opera ibi enumerata Romae iam dudum 
nota esse videret: nihilo setius cum monacho agere coepit de asportandis 
Romam Ammiano Marcellino, prima decade Titi Livii et uno volumine 
orationum Tullii, inprimis autem de volumine illo Cornelii Taciti, quo se 
maxime indigere fatetur (vide Poggii ad Nicolaum epistulas XVI Kal. Iun. 
et pridie Kal. Iun. a. 1427 scriptas apud Tonellium p. 207 sqq., Michaelisium 
p. XXI). sed iterum spes Poggii frustrata est; nam post diuturnam exspec- 
tationem monachus mense Februario a. 1429 Romam rediit, sed absque libro, 
multumque a Poggio est increpatus, qui tamen, cum monachus ille Romanorum 
favore egeret, se illum librum post tot discrimina rerum nihilominus esse 
habiturum sperare non desiit, sicut testatur epistula die 26. m. Febr. ad 
Nicolaum data (apud Tonellium p. 268, Michaelisium p. XXII). quo loco. 
thesauri illi a monacho indicati simul latuerint, coniectura tantum non certa 
assequi licet, cum Ammiani mentio, de cuius codice Hersfeldensi constat 
(cf. H. Nissen, Ammiani Marcellini fragmenta Marburgensia p. 13 sq.), ipsum 
hoc monasterium, cui monachus ille addictus erat, apertissime arguat. ceterum 
quod acute Sabbadinius (1. c. p. 128 sq.) probante Annibaldio (1. c. p. 77 n. 2) 
suspicatus est, eosdem codices, quos Hersfeldensis monachus a. 1427 obtulit, 
iam a. 1422 Bartholomaeum de Capra archiepiscopum Mediolanensem apud 
Germanos vidisse, satis exili fundamento nititur, videlicet duobus verbis Poggii 
'tales historicos', quos num re vera Bartholomaeus invenerit dubitare se ait 
in epistula Londinii die X m. Iunii (1422) scripta (apud Tonellium p. 81). ') decepit haec confusio Sabbadinium, qui Frontini et aquaeductuum et strategematon 
libros indicari putat (1. c. p. 129), quod certe minus recte fecit, cum Panormita duorum, quos 
falso discernit, librorum alterius titulum adscribat 'de aquae ductibus', alterius initium, quod est 
ipsum initium eiusdem operis de aquaeductibus. IV PRAEFATIO. 

Monachum Hersfeldensem, quamvis Poggio parum fidelem se praestiterit, 

tamen de codicibus illis indicium facientem non omnino fumum vendidisse 

apparuit plus quinque lustris post opera Alberti Enoch Asculani vere anni 

145 1 a Nicolao quinto pontifice maximo ad conquirendos libros graecos et 

latinos in regiones septentrionales missi, qui sub finem a. 1455 Romam reversus 

praeter elegias in Maecenatem x ), Orestis tragoediam 2 ), Apicium, Porphyrionis 

in Horatium commentum, Itinerarium Antonini 3 ) secum advexit eum codicem, 

ad quem noster ipse liber Leidensis se redire testatur hac nota in primi folii 

parte aversa posita: „Hos libellos Iouianus Pontanus excripsit nuper adinuentos 

et in lucem relatos ab Enoc Asculano quamquam satis mendosos. MCCCCLX 

Martio mense" similiterque in margine folii 47 aversi: „Temporibus enim 

Nicolai quinti pontificis maximi Enoc Asculanus in Galliam et inde in Ger- 

maniam profectus conquirendorum librorum gratia, hos quamquam mendosos 

et imperfectos ad nos retulit", quae et ipsa subscriptione testante verba sunt 

Ioviani Pontani Umbri. qui cum ita pergat: ,,cui — id est Enocho — sic 

habendae sunt gratiae, ut male imprecandum est Sicconio Polentono Patauino, 

qui cum eam partem, quae est de oratoribus ac poetis, inuenisset, ita sup- 

pressit, ut ne unquam in lucem uenire posset. quam ego cum Patauii 

perquirerem, tandem reperi eam ab illo fuisse combustam, ipsumque 

arrogantia ac temeritate impulsum de uitis illustrium scriptorum loquacis- 

sime pariter et ineptissime scripsisse", haec narratio certe veritate omnino 

caret numerandaque est inter rumores malivolos, quales illis temporibus 

virorum doctorum invida malignitas frequentes procreare solebat. nam 

cum Sicconii Polentoni Patavini de illustribus scriptoribus linguae latinae 

libros XVIII anno 1433 absolutos fuisse constet (vide Sabbadinium Scoperte 

p. 184 sqq.), non modo de Suetonii viris illustribus ante hunc annum repertis 

nullum exstat testimonium, sed inprimis Polentonum Suetonii ne minimam 

quidem habuisse notitiam ipsum opus satis exile et ineptum luce clarius ') cf. Tycho Mommsen in Mus. Rhen. vol. VI a. 1848 p. 627. Aem. Baehrens in Poet. 
lat. min. vol. I p. 125. 

2 ) cf. Fr. Vollmer in editione Merobaudis, Dracontii, Eugenii Toletani a. 1905 m publicum 
emissa p. XXXII sq. n. 2. 

3 ) adeundus est ut de omnibus his quaestionibus ita de Enochi itinere et codicibus Remigii 
Sabbadini liber insignis doctrinae et optimae frugis plenissimus Le Scopertc dei Codici latini 
e greci nei secoli XIV e XV (Florentiae 1905) p. 140 sqq. PRAEFATIO. V 

demonstrat; qua de re videndi sunt Ritschelius Parerg. Plaut. et Terent. 
p. 612 sqq. 629 sqq. et Reifferscheidius in Sueton. reliqu. p. 364. longe autem 
a vero aberravit vir ceteroquin de his studiis insigniter meritus Georgius Voigt '), 
cum una cum hac de Polentoni fraude nota etiam universae Pontani narrationi 
de Enocho libri archetypi inventore fidem esse derogandam censeret, monens 
etiam Poggium et Vespasianum de Bisticcis per litteras de Enochi industria 
satis contemptim iudicavisse, quod fieri non potuisse arbitrabatur, si ille 
Taciti et Suetonii libros adhuc ignotos repperisset. sed de codice Taciti 
et Suetonii ab Enocho reperto iam nulla esse potest dubitatio novis 
nuper editis documentis, quorum ope ipsius codicis historiam curiosius 
persequi licet. 

Pontanus cum de solis libris in codice Leidensi descriptis i. e. Taciti 
Dialogo et Germania et Suetonii de grammaticis et rhetoribus fragmento 
testetur, Agricolam vero omittat, quaeritur, num ne Enochi quidem liber 
hunc librum complexus sit eoque diversus fuerit a codice Hersfeldensi, in quo 
inter Germaniam et Dialogum Agricolam positum fuisse Panormita auctor est. 
sed utrumque librum, eum, quem monachi Hersfeldensis inventarium descrip- 
serat, eumque, quem Enoch secum e Germania advexit, unum eundemque 
fuisse certum est, ex quo per Remigium Sabbadini *) e codice Ambrosiano 
R 88 sup. f. 112 publici iuris facta sunt, quae Petrus Candidus Decem- 
brius sacrae sedis secretarius sub ipsum tempus reditus Enochi in diario 
suo notavit : 

„Cornelii taciti liber reperitur Rome visus 1455 de Origine et situ Germanie. 
Incipit: Germania omnis a Gallis retiisque et panoniis Rheno et 
danubio fluminibus a Sarmatis dacisque mutuo metu aut mon- 
tibus seperatur. cetera occeanus ambit. Opus est foliorum XII in 
columnellis. Finit: Cetera iam fabulosa helusios et oxionas ora 
hominum vultusque corpora atque artus ferarum gerere. quod ') Die Wiederbelebung des classischen Altertums ed. tert. vol. I p. 255 n. 3; vol. II ( 
p. 202 n. t, adstipulantibus et Alfredo Gudeman in editione Dialogi a. 1894 p. CXX n. 2c6 et 
Ricardo Wuensch in Hermae voi. XXXII a. 1897 p. 57 s qq- quantopere a probabilitate abhor- 
reat Voigtii coniectura, Taciti opuscula iam paulo post annum 1430 in Italiam pervenisse, sed 
altissimo silentio pressos intra paucissimos homines latuisse, bene exposuit Annibaldi 1. c. p. 
143 sqq., per quem doctus sum etiam Sanctum Consoli in libro, quem ipse inspicere non potui, 
Uautore del libro de origine et situ Germanorum (Romae 1902) Voigtianae sententiae sese addixisse. 

2 ) Rivista di filologia classica vol. XXIX a. 1901 p. 262 sq., cf. Scoperte p. 141 sq. 166. VI PRAEFATIO. 

ego ut incompertum in medium relinquam. Utitur autem cornelius 
hoc vocabulo inscientia non Inscitia 1 ). 

Est alius liber eiusdem de Vita Iulii agricole soceri sui. in quo continetur 
descriptio Britanie Insule nec non populorum mores et ritus. Incipit: Cla- 
rorum virorum facta moresque posteris tradere antiquitus 
usitatum. ne nostris quidem temporibus quamquam incuriosa 
suorum etas ommisit. Opus foliorum decem et quattuor in columnellis. 
Finit : Nam multos veluti inglorios et ignobiles oblivio o b r u e t 
Agricola posteritati narratus et traditus superstes erit. 

Cornelii taciti dialogus de oratoribus. Incipit. Sepe ex me requiris 
iuste fabi cur cum priora secula tot eminentium oratorum 
ingeniis gloriaque floruerint, nostra potissimum etas deserta 
et laude eloquentie orbata vix nomen ipsum oratoris retineat. 
Opus foliorum XIIII in columnellis. Post hec deficiunt sex folia. nam finit: 
quam ingentibus verbis prosequuntur. Cum ad veros iudices 
ventum. Deinde sequitur: rem cogitare nihil abiectum nihil humile. 
Post hec sequuntur folia duo cum dimidio. et finit: Cum adrisissent 
discessimus. 

Suetonii tranquilli de grammaticis et rhetoribus liber. Incipit: Gram- 
matica rome nec in usu quidem olim nedum in honore ullo 
erat. rudis scilicet ac bellicosa etiam tum civitate necdum 
magnopere liberalibus disciplinis vacante. Opus foliorum septem 
in columnellis. Finit perprius: Et rursus in cognitione cedis medio- 
lani apud lucium pisonem proconsulem defendens reum. cum 
cohiberent lictores nimias laudantium voces ita excanduisset. 
ut deplorato Italie statu quasi iterum in formam provincie 
redigeretur. M. insuper brutum cuius statuain conspectuerat 
invocaret Regum ac libertatis auctorem ac vindicem. Ultimo 
imperfecto columnello finit: diu ac more concionantis redditis 
abstinuit cibo. Videtur in illo opere Suetonius innuere omnes fere rhetores 
et Grammatice professores desperatis fortunis finivisse vitam". 

qua in descriptione quamvis Enochi nomen taceatur, tamen nemo erit ') pertinet ad Germ. 16, 7, ubi tamen omnium quotquot innotuerunt codicum nullus 
inscientia pro inscitia praebet. PRAEFATIO. VII 

qui dubitet, quin ipse sit codex ab illo inventus, qui hic describitur, idemque 
is, quem Pontani notae commemorant, praesertim cum et Suetonii fragmentum 
in eadem verba desinat in quae nostri codices omnes et in Dialogo eadem 
sex foliorum lacuna pateat, quae in Leidensis f. 26 r relicto spatio vacuo 
additisque in margine verbis 'deerant in exemplari sex pagelle uetustate 
consumptae' indicatur. Agricola Decembrio teste inter Germaniam et Dialogum 
in codice servatus cur ab apographo Pontani reliquisque eiusdem prosapiae libris 
absit mox quaeremus, postquam libri Enochiani fata ulterius persecuti erimus. 
Rediit Enoch Romam compluribus mensibus post Nicolai quinti pontificis 
maximi mortem. nam cum Nicolaus diem supremum obierit d. XXIV m. Martii 
a. 1455, libros ab Enocho in Italiam asportatos primi commemorant Antonius 
Panormita in epistula die non indicato ad Ioannem Aurispam data, hic 
quidem Caesaris iter (hoc est Itinerarium Antonini) et Apicium nominans, 
praeter hos etiam Porphyrionem in Horatium Aurispa post paucos dies 
Panormitae rescribens idibus Decembribus a. 1455 l ). iam vero cum Nicolai 
successor Calixtus tertius libris antiquis colligendis ita non faveret, ut vel 
rumor esset fore, ut codices a Nicolao indefesso studio enormique impensa 
conquisiti divenderentur, Enoch unde longinqui et laboriosi itineris dignam 
mercedem assequeretur dubius circumspiciebat, ubi librorum e Germania 
advectorum inter homines bonarum litterarum studiosos emptorem liberalis- 
simum inveniret. quos quo maiore pretio venderet, describendi copiam 
nemini faciebat, sed soli Aurispae Apicium inspiciendum commisit, aliis per 
inventarium solum de codicum argumento certioribus factis, ita ut per plus 
quam duos annos ipsorum librorum textus quasi sub modio clausus lateret. 
nam die XXVIII m. Augusti a. 1457 haec Aurispa scribit Antonio Panormitae: 
,,hisce diebus fuit hic Enochus. cum eum rogarem, ut eorum codicum quos 
e longinquis partibus attulit mihi copiam faceret, et praecipue Porphyrionem 
super operibus Horatii petebam, respondit se velle omnia prius Alphonso 
regi tradere; cui opinioni ego hominem maxime sum exhortatus" 2 ). Alphonsus 
rex Aragoniae quo animo condicionem ab Enocho oblatam acceperit 
nescimus. sed eodem tempore etiam alios viros litterarum antiquarum ama- *) epistulas edidit Sabbadinius Biografia documentata di Giovanni Aurispa p. 131 — 133> °f- 
etiam Victorius Rossi in commentatione mox indicanda p. 1 38 sq. n. 4. 

2 ) Sabbadini 1. c. p. 128; de tempore epistulae non anno 145 5 se ^ anno 1457 vindicandae 
cf. V. Rossi 1. c. VIII PRAEFATIO. 

tores Enochi librorum non incuriosos fuisse docuerunt epistulae a Carolo de 
Medicis, Cosimi filio spurio, protonotario apostolico ad Ioannem fratrem, 
genuinum Cosimi filium, datae, quas nuper Victorius Rossi ex tabularii 
publici Florentini copiis edidit docteque illustravit l ). his in litteris codicum 
ab Enocho servatorum prima mentio fit die XIII m. Martii a. 1456 (apud 
Rossium p. 131), quo die Carolus fratri petenti inventarium illorum mittit 
addens, Enochum magnum librorum pretium exspectare, quamquam non plus 
quam quattuor ex eorum numero vere memorabiles sint, reliqui nauci 
faciendi. hi quattuor qui fuerint alia epistula declarat, scripta ea quidem die 
X m. Decembris a. 1457 (apud Rossium p. 134 sq.), in qua nominantur 
Apicius, Porphyrio, Suetonius de viris illustribus, Itinerarium Antonini: quo- 
rum librorum aut ipsa exemplaria aut apographa Carolus de Medicis, cum 
ipse Enoch paulo ante Asculi in urbe patria mortuus esset, ut procurarentur 
petiisse se scribit a Stephano de Nardinis regionis Anconitanae praeside. 
cuius tamen opera eventu caruisse videtur: nam ex ultima Caroli epistula, 
quae scripta est d. XIII m. Ian. a. 1458 (apud Rossium p. 135), libros 
Enochianos tum quidem usui virorum doctorum nondum reclusos fuisse patet. 
quocum insigniter concinit quod Taciti Dialogum et Germaniam et Suetonii ex 
opere de viris illustribus fragmentum post mensem demum Novembrem a. 1457 
in publicum penetrasse testatur eiusdem notae Pontanianae in codicis Leidensis 
f. 47 v ad initium fragmenti Suetoniani adscriptae, cuius supra p. IV men- 
tionem fecimus, pars prior: „C. Suetonius scripsit de viris illustribus, cuius 
exemplum secutus Hieronymus ipse quoque libellum de scriptoribus christianis 
edidit. nuper etiam Bartholomeus Facius familiaris noster de uiris illustribus 
temporis sui libros composuit, qui ne hos Suetonii illustres uiros uidere 
posset mors immatura effecit. paulo enim post eius mortem in lucem redie- 
runt, cum multos annos desiderati a doctis hominibus essent". mortuus autem 
est Bartholomaeus Facius mense Novembri a. 1457. paulo autem post 
Aeneas Silvius de Piccolominis cardinalis Senensis, quem in comparandis 
sibi libris Enochianis elaborare iam paenultima Caroli de Medicis epistula 
die X m. Dec. a. 1457 scripta significat (apud Rossium p. 135), in tractatu ') Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali , storiche e filologiche 
ser. V vol. II a. 1893 p. 129 sqq. Rossii dissertationem nostratium in usum excerpsit paucisque 
de suo auxit Maximilianus Lehnerdt in Hermae vol. XXXIII a. 1898 p. 499 sqq. PRAEFATIO. IX 

Kalendis Februariis a. 1458 ad Martinum Mayerum cancellarium Moguntini 
praesulis misso (in exemplaribus impressis inscribi solet 'de ritu situ moribus 
et conditione Germaniae') tam apertam prodit Germaniae Taciteae cognitio- 
nem, ut quin huius libri apographum manibus versaverit dubitari nequeat l ). 
id unum ambigi potest, utrum Aeneas solam Germaniam an etiam reliquos 
libros eodem archetypo traditos habuerit. priori sententiae hoc favere videtur, 
quod et codex olim Iuvaviensis nunc Stuttgartiensis Hist. IV n°. 152 intra 
annos 1457 et 1466 exaratus, quem Wuenschius 1. c. p. 121 sq. satis proba- 
bilibus usus rationibus ex Aeneae apographo derivavit, et libri duo inter se 
cognati Laurentianus plut. 73, 20 et Romanus bibliothecae Angelicae S. 4.42, 
in quibus Germaniam antecedunt Francisci Aretini elegia in Pium II ponti- 
ficem (id est Aeneam Silvium) et Diogenis epistulae cum praefatione Aretini 
ad eundem papam scripta (vide Wuenschium in Herm. XXXII 56), praeter 
Germaniam nihil horum librorum continent. sed sunt etiam alii codices, qui 
aliquam c.um Aeneae studiis coniunctionem exhibeant, ut codex Vindobo- 
nensis tabularii publici 711 Germaniam Dialogum Suetonium complexus, 
scriptus Romae a. 1466 ab Hugo Haemste impensis Ioannis Hinderbach 
episcopi Tridentini, qui fuit Aeneae familiarissimus (cf. Lehnerdt 1. c. p. 503), 
et Venetus S. Marci app. misc. cl. XIV 1 2 ) in primo folio Piccolominiorum 
armis pictis ornatus, in quo codice Suetonium Dialogum Germaniam a. 1464 
Bononiae scriptos praecedunt diversa Aeneae opuscula orationes bullae 
consilio Ioannis Marcanovae, qui totum codicem exarandum curavit, cum 
illis libellis coniuncta: cum in utroque codice iidem tres libelli coniuncti 
tradantur qui in Leidensi, possis inde concludere, etiam Aeneam omnium 
trium apographum habuisse. ceterum non minus dubium est, utrum id quod 
in inventario Carolo de Medicis dato verbis 'Suetonius de viris illustribus' 
indicabatur, solum Suetonii fragmentum fuerit an totius libri Hersfeldensis 
apographum ita institutum, ut Suetonius primum locum occuparet, sicuti nunc 
in codice Vaticano 4498 (cf. Sabbadini Rivista di filologia XXIX 264): certe 
id quod olim Lehnerdtus (1. c. p. 501) suspicatus est, in ipso libro Enochiano 
Suetonium primum locum tenuisse ideoque omissis opusculis sequentibus ') cf. R. Wuensch, De Taciti Germaniae codicibus Germanicis (Marpurgi Chattorum 1893) 
p. 121. Lehnerdt 1. c. p. 502. 

2 ) cf. Massmann in editione Germaniae p. 19 sq. Wuensch in Herm. XXXII 56; ego libri, 
quem in Valentinellii catalogo frustra quaesiveris, accuratam descriptionem Wuenschio meo debeo. X PRAEFATIO. 

solum in inventario commemoratum fuisse, nunc stare iam nequit, postquam 
per Decembrii diarium in libro ab Enoch in Italiam delato Germaniam ante 
Agricolam Dialogum Suetonium collocatam fuisse edocti sumus. per se 
minime improbabile est, Enochum, quo plurium virorum litteratorum 
desideria excitaret maiusque pretium sumeret, libellos in codice Hersfeldensi 
consociatos singulos describendos curasse et empturientibus obtulisse. quod 
in Agricola eum re vera fecisse brevis de huius libelli fatis singularibus 
disputatio demonstrabit. 

Enochum librum Hersfeldensem ipsum, non, ut antea putabatur, eius 
apographum recenti manu confectum in Italiam detulisse Sabbadinius {Rivista 
di fi/ologia XXIX p. 264; Studi Italiani XI p. 224) recte inde conclusit, 
quod Decembrius codicem in columnellis, id est bipertita singularum pagi- 
narum scriptura, exaratum fuisse testatur, quae scribendi ratio ut frequens in 
libris vetustioribus ita aliena est a consuetudine saeculi XV. hanc rationem 
Sabbadinium non fefellisse apparuit invento codice Aesino (E), quo ipsius 
libri Hersfeldensis unus integer quaternio inclusus est. repertus enim est — 
ut breviter huius codicis historiam adumbrem doctum copiosumque Caesaris 
Annibaldi commentarium, quem in exordio laudavi, secutus — anno 1902 in 
bibliotheca comitis Aurelii Guilelmi Balleani Aesi (est autem oppidum Iesi 
provinciae Anconitanae) codex Dictyis libros belli Troiani et Taciti Agricolam 
Germaniamque continens itaque compositus, ut e foliis 76, quae universum 
volumen complectitur, 52 scripturam ostendant Carolinam, quam dicere 
solemus, saeculi decimi, quae restant ad illa supplenda descripta sint manu 
Stephani Guarnerii Auximatis, qui inde ab anno 1466 per viginti duos annos 
munere cancellarii urbis Perusinae functus est; omnes autem paginae et 
antiquae et suppletae binas columnas continent, ita ut appareat scripturam 
noviciam ad imitationem archetypi vetustioris dispositam esse. iam eam partem 
codicis, quae Dictym continet et amplectitur folia 1— 51, in quibus antiqua 
XLIV (f. 5 — 8 et 11 — 50), novicia VII (f. 1 — 4. 9. 10. 51), hic missam facio, 
quia, quamvis eadem fere scripturae dispositione similique litteratura exarata 
sit, tamen secundum Annibaldium ab alio Hbrario et ex alio codice provenisse 
videtur. ad Taciti autem Agricolam pertinent antiqua folia octo 56 — 63, 
quae textum inde a c. 13,2 munia impigre obctmt usque ad 40,6 ex secre- 
tioribus missiwi exhibent, cum et initium et finis libelli cum Germania tota 
a Stephano Guarnerio suppleta sint. illa autem folia antiqua, quae integrum PRAEFATIO. XI quaternionem efficiunt, quinque foliorum noviciorum panbus ita involuta sunt, 
ut nonio evadat, cuius formam infra ita descripsi, ut folia antiqua numeris 
crassioribus signata sint: 

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. { =LJ primum huius nonionis folium (51) exitum Dictyis continet, folia 52—65, id 
est novicia IV, antiqua VIII, novicia altera II, Agricolam, inde a folio 
(novicio) 66 Germania incipit, quae continuatur per quaternionem sequentem 
sic dispositum: 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76 explicitque in folio 75, ita ut folium ultimum adhibitum non sit. sed huius 
ultimi quaternionis foliorum par extimum (69 + 76) eiusdem vetustioris mem- 
branae est, cuius quaternio Agricolae antiquus (f. 56 — 63) eratque olim 
repletum scriptura eiusdem aetatis sed, ut visum est Annibaldio, alius manus 
atque hic ipse quaternio. folia 69 et 76 olim ita coniuncta erant, ut nullo 
alio folio interposito ultimus versus folii 6g v continuaretur primo versu folii 76 r , 
continebantque, ut ex apicibus litterarum non plane evanidis Annibaldius certo 
perspicere potuit, continuo tenore textum Agricolae inde ab iis verbis, in 
quae desinit folium antiquum 63 v usque ad fmem libelli, ita ut iam dubitari 
nequeat, quin in codice antiquo folia 69 + 76 folium 63 exceperint. sed is, 
qui hunc quem nos habemus codicem Aesinum composuit, Stephanum 
Guarnerium dico, quae in foliis 69 -+- 76 perscripta erant, ea propria manu 
transscripsit in folia 64 et 65, ipsa vero folia antiqua 69 et 76 scriptura vetere 
erasa proximo quaternioni ita adhibuit, ut in priore folio partem Germaniae 
(c. 16, 13 — 21, 6) exararet, alterum in fine vacuum relinqueret. eadem autem 
ratione, qua Guarnerius veterum foliorum duorum 69 4- 76 scripturam in duo 
novicia 64. 65 transtulit, etiam in priore parte Agricolae , quae antiquam 
superstitem praecedit, quattuor foliis noviciis (52 — 55) totidem antiquorum XII PRAEFATIO. 

scripturam eum instaurasse consentaneum est, unde sequitur Agricolam etiam 
in vetere codice ut in Aesino XIV folia tenuisse. cum autem in codice Hersfel- 
densi sive Enochiano teste Decembrio Agricola 'foliorum decem et quattuor 
in columnellis' fuerit, extra omnem dubitationem positum est, eum codicem, 
cuius VIII folia integra, duo scriptura erasa tenemus, ipsum fuisse Hersfel- 
densem. porro cum e sex foliis a Stephano Guarnerio suppletis duo (64. 65) 
ex eiusdem archetypi foliis deleticiis 69 + 76 descripta sint, hoc idem etiam 
in reliqua IV folia novicia cadere patet, ita ut in Agricola toto liber Aesinus 
codicem Hersfeldensem nobis praebeat aut ipsum aut transscriptum (vide 
Annibaldium 1. c. p. 75 sqq. 137 sqq.). 

Paulo intricatior de Germania quaestio est, quam et ipsam a Guarnerio 
ex Hersfeldensi descriptam esse Annibaldius (1. c. p. 165 sqq.) censet. quod 
si ita est, certe in transscribenda Germania Guarnerius non tam diligenter 
quam in Agricola archetypi dispositionem servavit, cum Germania in Hers- 
feldensi teste Decembrio XII foliorum fuerit, in libro Aesino X expleat; 
praeterea Guarnerius ordinem librorum immutavisse censendus esset, cum 
Germania Agricolam in Hersfeldensi praecesserit, in Aesino subsequatur. 
sed gravior alia ratio est. quotquot aetatem tulerunt Germaniae Dialogi 
Suetoniani fragmenti codices hos libros aut singulos l ) aut binos 2 ) complec- 
tuntur, integram trium opusculorum seriem melioris notae codices sex, videlicet 
praeter nostrum Leidensem Vaticani 1862 et 15 18, Neapolitanus IV C 21, 
Venetus S. Marci app. misc. cl. XIV 1, Vindobonensis tabul. publ. 711. quos ') librum manuscriptum , qui Dialogum solum contineat, nullum novi. Germaniae hos enumero 
usus apparatu critico a Ricardo Wuensch amica comitate mihi commodato: Monacensem 53°7 
et Stuttgartiensem Hist. IV n°. 152 (de utroque cf. Wuensch, De Tac. Germ. cod. Germ. p. 80 sqq.), 
Laurentianum pl. 73, 20 cum Angelicano S. 4. 42 et Urbinate 412 affinitate coniunctum (vide 
Wuenschium in Herm. XXXII p. 55 sq.), Parisinum nov. acquis. 1 180 (cf. Wuensch 1. c. p. 48 sqq.), 
Ottobonianum 1795 (Wuensch 1. c. p. 46), Turicensem bibl. canton. C 56, Harleianum 1895, 
Caesenatem (cf. M. Lehnerdt in Herm. XXXIII p. 504), Ariminensem bibl. Gambalunghianae 
D. IV. 112 (cf. Lehnerdt 1. c. p. 505. R. Reitzenstein in Philologi vol. LVII a. 1 898 p. 307 sqq.), 
Riccardianum 158 (cf. R. Sabbadini Studi Ital. di filol. class. XI p. 228 sq.), Cantabrigiensem 
universitatis Harvardianae apud transmarinos (cf. E. K. Rand American Journal of Philology 
vol. XXVI a. 1905 p. 300 sqq.). Suetonianum fragmentum solum exhibent Gudianus 93, Beroli- 
nensis lat. fol. 28, Bodleianus Canonicianus lat. class. n n . 151, Philippsianus Cheltenhamensis 
7283 (cf. R. Ellis Journal of Philology vol. XIX a. 1891 p. 174 sq. n. 1). 

2 ) Germaniam una cum Dialogo exhibent codices Vindobonensis bibl. Caes. Palat. 49 et 
Vaticanus 2964, Suetonium cum Dialogo Ottobonianus 14.5 5 , Parisinus 7J/3, Ambrosianus 
H 29 sup. (cf. R. Sabbadini Studi Ital. XI p. 211 sqq.), Harleianus 2639, Urbinas 1194. PRAEFATIO. XIII 

codices dudum compertum est ad duo diversa archetypi apographa redire, 
ad alterum (X) Vaticanum 1862 (A) et librum Pontani, e quo Leidensis 
noster (B) descriptus est, ad alterum (Y) reliquos omnes, sed ita, ut inter 
eos Neapolitanus (C) cum Vaticano 15 18 (D) potiorem locum teneat x ). quod 
autem neutrum apographum cum reliquis libellis etiam Agricolam complecte- 
batur aliter explicari nequit, nisi ut tum, cum describebantur, ipse Hers- 
feldensis iam hoc libro mancus fuerit, idque certe iam ante annum 1460, quo 
Pontanus suum codicem ex apographo X descripsit. videtur Enoch aut is, 
ad quem post eius mortem Enochi res devenerant, huius opusculi prius quam 
reliquorum emptorem paratum et liberalem invenisse ideoque Agricolam ex 
voluminis compage solvisse, unde factum est, ut multo diutius hic quam 
reliqui tres libelli lateret in scriniis invidi possessoris et vel circa annum 1470, 
cum Vendelinus Spirensis omnium quae tum nota erant Taciti operum editi- 
onem principem curaret, haec Agricola careret, qui in huius editionis exem- 
plari Vaticano addito apographo Pomponii Laeti manu scripto (cod. Vatic. 
3429) suppletus est. quod autem alter codex Vaticanus 4498 quattuor libellos 
olim codice Hersfeldensi traditos omnes continet Suetonium Agricolam 
Dialogum Germaniam, non ita explicandum esse, ut hic ex ipso Hersfeldensi 
adhuc integro descriptus censeatur, ipso libro diligentius examinato mani- 
festum fit, qui in Suetonio Dialogo Germania cum codicibus C D artissimo 
cognationis vinculo cohaeret 2 ) et quin ex apographo Y descenderit dubitari 
nequit, in Agricola vero non solum a codicis Aesini integritate, sed etiam 
ab exemplari Pomponii Laeti tam longe distat, ut inter ipsum et archetypum 
latius intervallum intercedere sumendum sit. itaque videtur hic Vaticanus e 
diversis exemplaribus compilatus esse (quo etiam id spectat, quod in hoc 
solo libro Suetonianum fragmentum adiuncto personati Plinii de viris illustribus 
libro suppletum est) et in eo Agricola postliminii demum iure in antiquum 
consortium cum tribus reliquis opusculis rediisse. nam cum horum fata com- 
munia fuerint, Agricola Llersfeldensis sua ipsius sorte usus est postremum- 
que pervenit ad Stephanum Guarnerium ea condicione, ut medio quaternione , ') vide editores Suetonii Reifferscheidium (p. 413 sqq.), Dialogi Michaelisium (p. X sqq.), 
Baehrensium (p. 44 sqq.), Gudemanum (p. CXX sqq.), Germaniae Muellenhoffium (Deutsche 
Altertumskunde IV p. 63 sqq.) virorumque doctorum commentationes ab his laudatas. 

2 ) cf. F. Scheuer, De Tacitei de oratoribus dialogi codicum nexu et fide [Bresl. philol. Abhandl. 
vol. VI fasc. I a. 1891] p. 17 sqq. Muellenhoff 1. c. p. 72 sqq. \ I \ PRAEFATIO. 

sospite folia prima IV et ultima duo, ut par est in fasciculo e medio codice 
avulso, tam male habita essent, ut Guarnerius religiose transscribendo ea 
instauranda censeret. cum autem liber Hersfeldensis quaternionibus compositus 
esset, quorum primurn et alterius dimidium Germania foliorum XII explebat, 
alterum huius dimidium cum quaternione tertio et duobus foliis sequentibus 
foliorum XIV Agricola, huius folia IV prima desecta priore quaternionis parte 
inter se non iam cohaerentia quomodo detrimentum passa sint facile intelle- 
gitur (vide etiam Annibaldium 1. c. p. 166). quo casu factum sit, ut in libro 
Hersfeldensi absoluto quaternione tertio id quod restabat Agricolae non in 
duobus primis foliis proximi quaternionis scriberetur, sed singulare foliorum 
par adhiberetur, nunc quidem coniectura probabili assequi non possumus 
(possis suspicari codicem simul a duobus librariis exaratum esse, quorum alter 
Germaniam et Agricolam, alter Dialogum et Suetonium scripserit). certe qui 
in Hersfeldensi sequebatur libellus, Dialogus scilicet, ab integro quaternione 
incipiebat, et cum secundum testimonium Decembrii (vide supra p. VI) Dialogus 
folia XVII habuerit (XIV ante lacunam, post lacunam duo et dimidium, id 
est folia tria, cuius ultimi pars aversa scriptura vacabat), Suetonius VII, fiunt 
folia XXIV sive quaterniones III, ita ut totus codex Hersfeldensis VI quater- 
nionum fuerit, inter tertium et quartum duobus foliis inter se cohaerentibus 
interpositis, id quod haec imago illustrat: 

quaternio I fol. i — 8 / 

< Germania foliorum XII 

ii foi. 9—12 y 

fol. 13 — 16 
,, III fol. 17 — 24 Agricola foliorum XIV 

foliorum par singulare f. 25. 26 
quaternio IV fol. 27 — 34 

,, V fol. 35 — 42 Dialogus foliorum XVII 

VI fol. 43 

fol. 44 — 50 Suetonius foliorum VII 

quae si recte demonstravimus, sequitur ut foliorum sex defectum in Dialogo 
non ipse liber Hersfeldensis passus sit, sed eius archetypus, notaque hunc 
defectum indicans, qualem in Leidensis f. 26 r margini adscriptam legimus, 
iam in ipso Hersfeldensi locum habuerit. quocum optime concinit, quod teste PRA.EFATIO. XV 

Decembrio ultima codicis Hersfeldensis columnella plena exibat in verba 
libertatis auctorem ac vindicem (Suet. p. 127,4), sequens paucos tantum 
versus continebat usque ad abstinuit cibo (p. 127,7) reliqua parte vacua, ut 
manifestum fiat, Hersfeldensem non ipsum in fine mutilatum fuisse, sed ex 
exemplari mutilo transscriptum. 

Sed ut tandem ad Guarnerii Germaniam redeamus, secundum ea, quae 
adhuc exposuimus, potuit is, ut certe Agricolam ex ipso libro Hersfeldensi 
sumpsit, ita Germaniam indidem describere tum demum, si miro fortunae favore 
ipsi contigit, ut praeter Agricolam etiam reliquam libri Enochiani partem ab illo 
dudum avulsam manibus teneret eaque ratione archetypi partes olim disso- 
ciatas denuo coniungeret: quod fieri potuisse non nego, satis probabile esse 
non arbitror. contra si quis suspicetur, Guarnerium iam ante avulsum Agri- 
colam integro adhuc libro Hersfeldensi e quattuor opusculis eo traditis prima 
duo in suum usum ita convertisse, ut alterum ipsum emeret eiusque folia 
integra servaret, male habita instauraret, alterum describeret, ei multa obici 
possunt, e quibus hoc mihi gravissimum videtur, non verisimile esse, Agri- 
colam iam ante a. 1460 a Guarnerio ex Hersfeldensi desumptum descriptumque 
per totum decennium vel quod excedit virorum doctorum studia fugere 
potuisse, cum Guarnerius non is fuerit, qui thesauros suos maligna curiositate 
ceteros celaret neminique eorum copiam faceret. testis est codex Toletanus 
bibl. capit. 49. 2 Germaniam et Agricolam continens x ), quem in utroque libro 
Aesini apographum esse Annibaldius (1. c. p. 121 sqq. 168 sqq.) recte demon- 
stravit: scriptus est anno 1474 Fulginiae per M. Angelum Crullum (Michel- 
angelo Grillo) Tudertem, eius urbis cancellarium, cum eodem tempore 
Stephanus Guarnerius libri Aesini et scriptor et possessor, ut diximus, in 
oppido vicino Perusia eodem magistratu fungeretur et eius filia Fulginiae 
inter monachas Sanctae Clarae degeret (vide Annibaldium 1. c. p. 142). 

Sed quamvis de Germaniae Assinae origine cum cautione iudicandum 
esse mihi videatur, de eius pretio ne minimum quidem derogare velim. nam 
hoc certum est, eius textum neque ex apographo X neque ex Y fluxisse, 
sed habere nos tertium testem sive ex ipso Hersfeldensi sive ex apographo ') cf. O. Leuze in Philologi suppl. vol. VIII a. 19OO p. 513 sqq. F. F. Abbott The Toledo 
Manuscript 0/ the Germania of Tacitns 'University of Chicago, Decennial Publications, vol. VI 
a 1903;. X V 1 PRAEFATIO. 

eius satis accurate facto et ab X et Y diverso cum religione descriptum, et 
iniuria me ante hoc biennium de hac tertia codicum familia dubitationes 
movisse. in recensenda igitur Germania ad apographa X et Y nunc E, ad 
cuius stirpem etiam codex Ariminensis a Reitzensteinio recte aestimatus cum 
libris eiusdem originis Vaticano 2964 et Ottoboniano 1795 pertinet, ita 
accedit, ut duorum testium consensus contra tertium quid in libro Hersfel- 
densi scriptum fuerit constituat. ad reconcinnandam memoriam exemplaris X 
ut ante solis duobus libris A et apographo Pontani, in cuius locum Leidensis 
B inde transscriptus succedit, utendum est, in restituendo exemplari Y qui 
libri praeter CD adhibendi quibusque ambagibus singuli e fonte derivati aut 
admixtis alterius familiae lectionibus fuscati sint, altioris indaginis quaestio 
est, quam nisi excussis omnibus horum libellorum codicibus aggredi non par 
est. in Dialogi et fragmenti Suetoniani recensione duobus testibus X et Y 
contenti esse debemus, e quibus collato in Germania libro Aesino cum 
utroque traditionis fonte nescio an apographo X aliquantum auctoritatis 
accreverit. 

II. 

De codicis Leidensis condicione fatisque cum iam ante duos annos in 
commentatione Zur Beurteihmg der Leidener Germania-Handschrift inserta 
libello ad celebranda quinquevicennalia societatis historicae et philologicae 
Monacensis edito x ) fusius egerim, nunc, cum licet totius codicis imaginem 
lucis ope accuratissime expressam proponere, fieri non potest, quin quae ibi 
exposui pleraque novis observationibus aucta hic repetam; quod eo minore 
cum invidia fiet, quod illa commentatio in paucorum tantum hominum 
manus pervenit. 

Codex bibliothecae academiae Lugduno-Batavae signatus XVIII Periz. 
Q. 2 1 membranaceus formae quadratae emptus est teste Geelio (Catal. libro- 
rum mss qui inde ab anno 1741 bibliothecae Lugduno-Batavae accesserunt 
p 122 n°. 414) anno 1742 incertum unde ex ea pecunia, quam a. 1715 
Iacobus Perizonius moriens bibliothecae legaverat 2 ) ; falsa igitur est opinio, ') Festschrift zum 2'^jdhrigen Stiftungsfest des Historisch-philologischen Vereines der Uni- 
versitdt Mitnchen (Monachii 1905) p. I — 1 3. 

2 ) quod idem testatur scidula imo margini folii primi recti agglutinata verbis a typotheta 
expressis: 'Ex Legato Viri Clariff. IACOBI PERISONII'. PRAEFATIO. XVII 

qua vulgo creditur ipsius Perizonii olim fuisse. volumen nunc tegmine corii 
fulvi ligatum constat foliis non numeratis (nam numeri singulis foliis plumbo 
inscripti novicii sunt) LIX, quinionibus sex, cuius extremi folium ultimum 
vacuum desectum est; quiniones et ipsi signis numerisque carent, textus 
autem in confmio duorum quinionum ita continuatur, ut librarius in imo 
margine ultimae paginae quinionis prioris syllabas duas tresve primas 
paginae sequentis praenotare soleat: sic legimus (scripturae compendiis hic 
ut ubique solutis) f. io v cum Mat{ernus), f. 2o v modo, f. 40 v multum ut, 
f. 50V ac ne; deest haec notatio in f. 30 v , quae pagina inter Dialogi finem 
et Germaniae initium scriptura vacat. singulae paginae versus continent 
vicenos binos scripturaque spatium complet millimetrorum in altitudinem 
152, in latitudinem 95. 

Codicem totum exaravit librarius idem litteratura usus aequali et eleganti, 
composita ea quidem ad imitationem exemplorum scripturae Italicae vetu- 
stiorum, ita ut obiter inspicienti ad decimum potius undecimumve quam ad 
quintum decimum saeculum referenda esse videri possit; singularum litterarum 
inprimis e et r formae langobardicae, quas dicere consuevimus, ab usu eius 
temporis, quo codex scriptus est, memorabiliter differunt. habemus tamen 
alterum codicem libri Leidensis non tantum consimilem, id quod primus 
Aemilius Chatelain monuit (Faleogr. dcs classiques Latins II p. 15), sed ita 
plane gemellum, ut ego nullus dubitem eum ab eodem librario exaratum 
esse contendere, codicem dico Tibulli Guelferbytanum 82. 6 Aug. 2 *), cuius 
folii i5 r (Tibull. I 10, 1 — 28) imaginem Chatelainius exhibet 1. c. tab. CV, 
folii 36 r (Tibull. IV 5, 1 — 6, 6) simulacrum egregia Georgii Milchsack 
bibliothecae Guelferbytanae praefecti comitate nobis commodatum appendicis 
instar ipsi huic libri Leidensis editioni subiunximus 2 ). quas imagines si cum 
nostro libro accurate contuleris, videbis non solum singularum litterarum 
inprimis earum, quas modo dixi, formas universumque scripturae ductum 
prorsus eundem esse, sed etiam distinguendi corrigendique usum rationemque ') cf. de hoc codice O. de Heinemann Die Handschriften der Herzogl. Bibllothek zu Wolfenbiittel 
vol. II pars 4 (1900) p. 44 n°. 2829. Aem. Baehrens in edit. Tibulli p. X sq. M. Rothstein, De Tibulli 
codicibus (Berolini 1880) p. 67 sqq. G. Goetz in Mus. Rhen. vol. XXXVII a. 1882 p. 141 sqq. 
S. G. de Vries in editione Epistulae Sapphus (1885) p. 8. B. Maurenbrecher in Philologi vol. LV 
a. 1897 p. 437. 

2 ) per errorem in schedula imagini adfixa pro 82. 6 scriptum est 86. 2 indeque hic error 
in subscriptionem tabulae migravit. 

3 XVIII PRAEFATIO. satis singularem, qua vocativis parvola o littera superponi solet (habes tales 
vocativos v. gr. in Leidensi f. 2 r luste, y et 7 r Materne, n r Messa/a, in 
tabulis duabus e Guelferbytano expressis Tib. I 10, 25 Lares,YJ 5, 1 Cerinthe, 
IV 5, 9 Geni). Leidensem autem librum non pauci fuerunt, qui Massmanni (in 
edit. Germaniae p. 182 sqq.) auctoritatem secuti ipsius Ioannis Ioviani Pontani 
manu scriptum esse putarent, cum videlicet notas Pontani nomine inscriptas, 
quae in f. i v et in margine f. 47 v leguntur (vide supra p. IV. VIII), ab ipso 
libri scriptore de suo adpictas esse arbitrarentur. quod secus est. nam 
ut ex ipsius scripturae parilitate elucet has notas non a posteriore aliqua 
manu additas (quae fuit ReirTerscheidii opinio, Suet. rel. p. XIII et XV), 
sed ipsi librario vindicandas esse, ita non minus certis argumentis demon- 
stratur, hunc eas ex ipso exemplari transscripsisse ; aliter enim fieri non 
potuit, ut in altera nota (f. 47 v ) describenda omissis nonnullis verbis erraret 
mendumque postea exemplari iterum inspecto corrigeret: nam e verbis 
exemplaris 'qui cum eam partem que de oratoribus ac poetis est inuenisset' 
cum vocabula 'eam partem que' omisisset, falso corrigens supra versum 'eam 
partem que est' addidit, ita ut iam verbum est, quod post poetis scripserat, 
superfluum evaderet, quocirca hoc erasit et ad explendum spatium ex 
imcenisset fecit adinuenisset (ubi ad postea a manu correctrice B 2 deletum est). 
eodem facit, quod manus librarii a Pontano toto caelo diversa est, id quod, 
cum iam ex exemplis a Massmanno in favorem suae sententiae adhibitis 
(inprimis e codice Monacensi 822, apud Massmannum tab. I 7 a ) perspici 
potuerit, nunc omni dubitationi exemptum est, ex quo Benedictus Soldati 
Pontani carminum editor huius viri manu scriptos codices operum propriorum 
non minus decem (Vaticanos septem, Vindobonenses duo, unum Matritensem) 
recensuit l ) foliique ex uno eorum (Vatic. 2837) desumpti simulacrum alteri 
editionis volumini praefixit: cui scripturae cum nulla fere in re conveniat cum 
codicibus Leidensi et Guelterbytano , idem etiam de reliquis codicibus, quos 
oculis usurpare mihi non licuit, valere me docuit testis oculatus et peritus 
Erasmus Percopo Neapolitanus. Itaque scripsit Pontanus non ipsum codicem 
Leidensem, sed eius exemplar mense Martio anni 1460 usus eodem libri 
Hersfeldensis apographo X, e quo Vaticanus 1862 (A) descriptus est; nam x ) vide Ioannis Ioviani Pontani carmina edita a Benedicto Soldati (Florentiae 1902) vol. I 
p. XXII sqq.; cf. Sabbadini Scoperte p. 148 n. 40. PRAEFATIO. XIX 

B. Seppii sententia *), qui B ex ipso A transscriptum esse contendit, post ea, 
quae in commentatione supra p. XVI commemorata disserui, non est cur 
pluribus refellatur. quo loco et qua ratione Pontanus describendi codicis X 
facultatem nactus sit (qua de re dubitare video Sanctum Consoli in libro 
supra p. V n. i citato), quaerere in tanta testimoniorum penuria non aequum 
est; certe quamvis in aula Neapolitana degeret, vir antiquarum litterarum 
studiosissimus Romam aut Florentiam profectus libros nuper repertos inspicere 
et describere potuit, quem videmus anno 145 1 Florentiae emere codicem 
Valerii Flacci qui nunc est Monacensis 802 (cf. G. Thilo in editione Valerii 
Flacci p. LXIII sq.) ibidemque a. 1468 Andreae Floci librum nunc Monacensem 
822 (apud Massmannum p. 183 n. 1 n°. 2). Pontanum describendi ofificio pro 
temporis sui consuetudine satis religiose functum esse inde inprimis patet, 
quod archetypi lacunae in Leidensi non supplementis proprio Marte excogitatis 
resartae, sed omnibus litteris traditis diligenter servatis indicatae sunt f. 0/ 
(Dial. c. 12, 17 gloria 7nor aict augustior, ubi vel codex A ceteroqunv 
accuratissime descriptus pro manco mor reposuit more), f. iy r (Dial. c. 22, 15 
sensus opt et cum quodani), f. 50 r (Suet. c. 7 p. 106, 6 ut koc ). nec 

minus accurate transtulit ex exemplari notas detrimentorum, quae archetypus 
passus erat, f. 26 r ad Dial. 35, 26 'deerant in exemplari sex pagelle uetustate 
consumptae' et f. 59/ in fine fragmenti Suetoniani 'amplius repertum non est 
adhuc; desunt rhetores XF, ubi verba ultima 'desunt rhetores XF, quibus in 
A non est quod respondeat, Pontanus ipse addidisse videtur collato indice 
libello praemisso rhetorum deficientium numerum adsecutus; reliqua autem 
consensus libri A ex X desumpta esse demonstrat, cuius fides eo probatur, 
quod solus concordans cum testimonio Decembrii (p. VI) lacunam in altera parte 
Dialogi sex foliorum fuisse indicavit 2 ). porro variarum lectionum, quas in 
Hersfeldensi multas adscriptas fuisse ut antea iam complures viri docti suspicati 
erant 3 ), ita nunc Agricolae Aesini pars antiqua apertissime demonstrat, 

') Blatter f. d. bayer. Gymnasialschulwesen XXVIII a. 1892 p. 1C9 sq. Philolog. vol. LXII 
a. 1903 p. 292 sqq. 

2 ) in libris familiae Y satis diversa traduntur : 'multum deficit in exemplaribus quae reperiuntur' 
(C) vel 'hic multum deficit' (sic Vatic. 4498) vel 'hic deest multum : in exemplari dicitur deesse 
sex paginas' (sic Ottobonianus 145 5) vel 'hic deficiunt quatuor parve pagelle' (sic Venetus) vel 
'hic est defectus unius folii cum dimidio' (sic Vindobonensis tab. publ. 7 II). 

3 ) de variis lectionibus Agricolae cf. C. Schenkl, Zeitschrift fiir die oesterreich. Gymnasien 
vol. XII a. 1861 p. 421 sqq. O. Leuze 1. c. p. 518 sqq., praeterea vide Muellenhoffium l. c. 
p. 65. R. Reitzenstein 1. c. p. 309 sqq. F. F. Abbott 1. c. p. 36. XX PRAEFATIO. 

copiam aut totam aut certe selectam Pontanus in suum apographum transtulit, 
qua de re mox uberius dicendum erit. sed quamvis in his omnibus rebus 
Pontanus satis religiosum se praestiterit, tamen eum ipsa verba tam super- 
stitiosa sedulitate transscripsisse, ut nihil de suo mutare ausus sit, suspicari 
hominis perversi esse iam Lachmannus recte monuit (comm. in Lucret. p. 10). 
agnoscuntur autem Pontani coniecturae, cum ipsum codicis Leidensis librarium 
non in describendo sed solum in corrigendo codice suas emendationes 
adhibuisse mihi persuasum sit, iis locis, ubi codicis B lectio a prima manu 
exarata recedit a communi memoria fontium AY aut (in Germania) AE vel 
adeo AEY. debentur ergo Pontani divinationi — consulto feci et hic et in 
sequentibus, ut non totam materiam cum pulvisculo exhaurirem, sed exempla 
tantum ponerem e multis pauca ad illustrandam codicis indolem selecta — 
verae lectiones hae: Dial. 8, 15 quoque (quosque AY), 17,4 Coelium (alncm AY), 
30,6 qua usos (quo ausos AY), 36, 12 reorum (rerum AY); Germ. 18, 19 
pereundum (pariendum AY, parientes E) ; Suet. 4 p. 113, 13 Ticida (Tigida 
AY), 11 p. 110,5 cauliculi (calculi AY), 25 p. 119, 13 Messala (sala AY). 
quibus locis cum ingeniose archetypi menda sustulerit, saepius eum verba 
scriptorum corrupisse nemo mirabitur. quod doceant exempla haec: Dial. 
14,2 Libanins (Vibanzus AY, corruptum e Vipstanus), 18,3 Sergio et 25,36 
Sergium (Servio et Servium AY), 25,33 tierum {iitrum AY, corruptum e 
Brutum), 36, 27 cogerent (regerent AY), 38, 5 competendi nationes (compe- 
rendinationes AY); Germ. 7, 16 enumerare (mimerare AEY), 12, 7 supplicia 
(flagitia AEY), 14,3 uiro (uero AEY), 22,8 transfiguntur (transigunttir 
AEY), 31, 18 exsangues (exsanguis AEY); Suet. p. 99,3 Pilattis (Pilutus 
AY pro Plotus), 7 p. 105, 14 Dionis (Dionysi AY), 23 p. 117, 19 fatis 
(satis AY), 28 p. 124, 14 Mancino (Nuncino AY, corruptum ex Nucerino). 
usus igitur est Pontanus eadem accuratae diligentiae cum laeto emendandi 
studio coniunctione, quam quamvis nos interpolationem vocemus ne a reli- 
giosissimis quidem illius aetatis viris doctis alienam esse videmus. 

Advexit ergo Pontanus codicem mense Martio 1460 sua manu exaratum 
Neapolim, ubi non multo post inde descriptus est liber Leidensis non a 
scriba mercennario, sed a viro aliquo docto academiae Pontanianae. quod 
praeter ea, quae mox de textus emendationibus ab ipso librario factis dis- 
seram, illustrat Tibulli codex Guelferbytanus nostri gemellus, in quo idem 
vir, qui librum descripsit, postea (quod arguit pallidior atramenti color) PRAEFATIO. XXI 

locorum hiulcorum supplementa addidit, quae a Pontano conficta esse 
Franciscus Puccius testatur (vide Baehrensii apparatum criticum ad Tibull. I 
2, 26. 10, 25. II 3, 16. 78). eiusdem autem Pontani memoriam etiam alius 
quidam vir doctus l ) in eodem codice servavit margini adscribens explica- 
tiones et commentariolos, quibus quinque locis (ad Tibull. I 7, 18.8, 51 [bis]. 
III 5, 24. IV 5, 4; cf. Baehrensii praefat. p. XI) in fine nomen Pont(ani) 
adposuit quosque re vera e Pontani scholis fluxisse docet unius adnota- 
tionis consensus cum notis marginalibus editionis Catulli et Tibulli exemplari 
Vaticano adpictis, quas teste Fulvio Ursino sua manu Pontanus scripserat 2 ): 
nam cum ad Tibull. IV 5, 4 {dedcnuii) adnotatum sit in Guelferbytano (vide 
nostram tabulam): ,,veteres soliti sunt eam syllabam corripere. Virgilius 'ste- 
teruntque comae'. Lucretius 'prime frugiferos fetus mortalibus egris di [dejderunt 
quondam praeclaro nomine Athenae'. Item 'et primae dederunt solatia dulcia 
uitae'. Pont", ad eundem locum Pontanus haec adscripsit in exemplari 
Romano: ,,systole. sic etiam Lucretius libro sexto: 'et recreaverunt vitam 
legesque rogarunt, et primae dederunt solatia dulcia vitae'". eius autem 
scripturae, qua in Guelferbytano et haec nota et reliquae in margine positae 
exaratae sunt, tam consimilis est ea (B 1 ), quae in codice Leidensi et Dialo- 
gum totum et Suetoniani fragmenti priorem partem frequentibus glossis 
marginalibus adspersit, ut utramque eidem viro attribuere non dubitem 
codicesque Leidensem et Guelferbytanum non modo ab eodem librario 
profectos, sed etiam eundem adnotatorem passos esse censeani. Leidensem 
autem codicem etiam post annum 1476 Neapoli fuisse testatur eius margo 
f. 46 v . cum enim c. 46 Germaniae Tacitus Fennorum victum enarret in foeda 
paupertate degentium, haec hac nota marginali illustrat manus quaedam et a 
librario (B) et ab eo quem dixi glossatore (B 1 ) et a correctore (B 2 ), cuius postea 
mentio fiet, diversa: ,,hoc idem confirmauit Alexander Soltan, id est dominus 
Lituaniae, cum ad Ferdinandum regem et inde Barum ad Divum Nicolaum *) falli Baehrensium (praefat. p. X), cum eum qui supplementa addiderit diversum ab ipsius 
codicis librario eundemque fuisse censeat, qui notas explicatorias margini adscripserit, facile 
intelleges, si in Chatelainii tab. CV supplementa in imo margine posita comparaveris cum 
nota marginali nostrae tabulae Tibullianae. 

2 ) de hoc exemplari Romano, signato nunc Inc. II 200 (olim Inc. 502) cf. P. De Nolhac, 
La bibliotheque de Fulvio Orsini (Parisiis 1887) p. 226 et 382 n°. 10. in meum usum unius 
paginae imaginem photographam intercedente Christiano Huelsen amico benigne faciendam 
curavit Pius Franchi de' Cavalieri bibliothecae Vaticanae scriptor. XXII PRAF.FATIO. 

se contulisset, dixitque haud procul Lituania esse hoc genus hominum, quos 
diuinigliudi id est siluestres homines appellant". iam vero hic Alexander 
Soltan, ut Felix Rachfahl Regiomontanus amicus me docuit, supremus 
aerarii Magni Ducatus Lituaniae praefectus, anno 1476 ex sententia concilii 
ecclesiae Kiioviensium auctore huius ecclesiae pontifice Misael Drucki Romam 
legatus est, ut cum Sixto IV papa de conciliandis inter se Rutheni Roma- 
nique ritus Christianis ageret *), indeque nota nostra testante peregrinationem 
sacram instituit ad celeberrimam Sancti Nicolai ecclesiam Barii in oppido 
Apuliae constitutam, quo vel ex remotissimis regionibus homines con- 
fluere solebant, cum ex ossibus confessoris liquor emanare diceretur humanis 
corporibus salutaris atque inprimis sanandis oculorum stomachique malis 
idoneus 2 ); in hoc autem itinere ad Ferdinandum I regem Aragoniae Neapolim 
devertit ibique aut is ipse, qui notam codici Leidensi adscripsit, aut fortasse 
Pontanus huius auctor eum de silvestribus hominibus Lituaniae Fennorum 
Taciteorum consimilibus narrantem audivit. postea eundem codicem in 
bibliotheca Iusti Lipsii fuisse acuta observatione repperit candideque mecum 
communicavit vir praeclarissimus Scato de Vries. nam cum inter libros 
'Musaei Lipsiani' h. e. bibliothecae olim a celeberrimo hoc philologo pos- 
sessae anno 1722 una cum bibliothecis Alexandri Petavii et Francisci 
Mansart ab Abrahamo de Hondt bibliopola Hagae Comitum ad venditionem 
publice propositos 3 ) recenseatur codex ita descriptus n°. 190: ,,Cornelii 
Taciti Dialogus de Oratoribus; Ejusdem liber de origine, situ, moribus, ac 
populis Germanorum; Suetonii Tranquilli de Illustribus Grammaticis liber 
MS. nitid. in memdranis', in cujus libri capite talis reperitur nota. Hos 
libellos Jovianus Pontanus exscripsit, nuper adinventos & in lucem relatos ') cf. Albertus Wijuk Kojalowicz, S. J., Historiae Lituaniae pars altera (Antverpiae 1659) 
p. 245 ad a. 1476. Hergenrother-Hefele Conciliengeschichte VIII p. 266. 

2 ) Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia (Bononiae 15 50) p. 216. F. Ughellus, Italia 
sacra VIII (1659) p. 835. 

:i ) Vide catalogum auctionis ita inscriptum : Bibliothecce Petaviana et Mansartiana. 011 Cata- 
logue des bibliotheques de feu Messieurs Alexandre Petau Conseiller au Parlement de Paris; et 
Francois Mansart Intendant des Batimens de France. Aux quelles on a ajoute le Cabinet con. 
sidcrable des Manuscrits du fameux Justus Lipsius. La vente se fera par Abrah. de Hondt, Le 
23 Fevrier et suiv. IJ22. a La Have; quo in libro p. 43 1 — 454 exhibetur 'Musaeum Lipsianum 
sive eximia manuscriptorum collectio . . . J. Lipsii' (cf. S. G. de Vries Handelingen van het Tweede 
Nederlandsche Philologen-Congres, gehouden tc Lciden, 1900 p. 62 sqq.) ibique codicis n°. 190 
descriptio p. 434. PRAEFATIO. XXIII 

ab Enoc Asculano, quamquam satis mendosos. MCCCCLX martio mense. 
folio minori", nemo erit quin ipsum nostrum librum Leidensem agno- 
scat. qui quibus ambagibus a Neapolitanis ad Iustum Lipsium pervenerit 
quaeque fata praeterea subierit nescimus, nisi fortasse eum aliquando in 
bibliotheca alicuius monasterii Sancti Vincentii (e. gr. Mettensis) fuisse inde 
concluseris, quod in folio i v manus aliqua temporis incerti, quae etiam alibi 
otiosi calami lusibus codicis margines inquinavit (vide f. i r , 2 r , 4 r , i6 r , 59T), 
sententiam adposuit litteratura libraria exarari coeptam, cursiva ad finem 
perductam hanc: ,,f Super aegros manus imponent et bene habebunt. IESus 
Mariae filius mundi salus et do.minus per merita B. Vincentij Confessoris sit 
tibi clemens et propitius. Amen". 

Iam ut operam a librario in exarando codice positam accuratius exami- 
nemus, quin laudabili usus diligentia et sedulitate exemplar Pontanianum 
descripserit quavis codicis pagina inspecta dubitari nequit. lacunas sua usus 
coniectura explere non magis studuit quam Pontanus, notas marginales et 
eas quas Pontanus ex suo exemplari X sumpsit et eas quas ipse addidit 
(f. i v et47 v ) religiose transscripsit, orthographiae secutus esse videtur rationem 
Pontanianam nobis et ex autographis operum eius libris et ex eius tractatu 
de aspiratione sub idem fere tempus, quo haec opuscula exaravit, composito 
cognitam 1 ): scribit enim coeterum, coelum, iusta, mistus, haerba, sullimis 
secundum normam Pontani, ubi libri A testimonium ceterum, caelum, iuxta, 
mixtus, herba, sublimis in X (sicuti etiam in Hersfeldensi) fuisse docet; 
nonnumquam autem hanc viam deseruit, nam formas Pontanianas effulxit 
(f. i5 r , Dial. 20, 20) et indulxeris (f. 39»", Germ. 23,6) et sullatos (f. 34 r , 
Germ. 10, 7) ipse postea in effulsit, indulseris , sublatos correxit et scri- 
pturas a Pontano commendatas himber et honerare prae solitis imber et 
onerare sprevit et contra Pontanum ih vocabulis hostis, hospes, hoi'tari 
aspirationem omisit. librorum ordinem servavisse videtur Pontanianum, qui 
tamen ipse ab ordine codicis X diversus fuisse videtur. nam cum in Hersfel- 
densi Germaniam (Agricolam) Dialogum Suetonium hoc ordine se excepisse 
compertum habeamus, e duobus autem libris ex apographo X derivatis A 
Germaniam Suetonium Dialogum, B Dialogum Germaniam Suetonium sic 
conlocatos exhibeant, videtur A ut solet exemplar etiam in hac re religiosius !) cf. B. Soldati 1. c. I p. XCI sqq. XXIV PRAEFATIO. 

expressisse, Pontanus vero, ut duos libros Taciteos inter se coniungeret, 
Dialogum ex ultimo loco in primum transposuisse, cum similiter etiam libri 
ex apographo Y oriundi Dialogum et Germaniam coniunctos Suetonium aut 
praecedere (sic in Neapolitano C et Dialogo et Germania inter se transpositis 
in Vindobonensi tabul. publ. 711) aut subsequi (sic in Vaticano D et Veneto, 
inserto ante Dialogum Agricola etiam in Vaticano 4498) iubeant. .distinctionis 
signis librarius usus est communibus virgula, puncto, interrogationis 
indice , raro virgula cum puncto coniuncta , verborum in fine versuum 
divisionem lineola transversa indicare numquam omisit, i litterae aut dupli- 
catae (//) aut litterae u vicinae (71/, iti) lineolam vel rarius punctum super- 
imponere solet, e et e {ae) vocales in universum diligenter discernit. compendiis 
usus est frequentibus, sed vix usquam ultra solitum sui temporis canonem 
progressus; litteras singulares praenominum nonnullaque alia vetustioris originis 
compendia (ut v. gr. -po • ro • id est popuhis Romanus) punctis ab utraque 
parte adpositis indicat. graeca vocabula cum iam in Hersfeldensi aut omissa 
fuerint (vide v. gr. Suet. 14 p. 111, 14) aut litteris latinis exarata (vide v. 
gr. Suet. 3 p. 102, 12; 9 p. 107, 3), XGKntvgyiov Germ. 3, 14 secundum unanimum 
testimonium fontium AEY et in Hersfeldensi et in X servatum utrum Pon- 
tanus an librarius codicis Leidensis omiserit non diiudico. variarum lectionum, 
quas codex Vaticanus A ex exemplari X desumptas et saepius verbis super- 
positas, rarius in margine adscriptas, addito plerumque signo /', ad sexaginta 
praebet, ne tertia quidem pars etiam in Leidensi occurrit, eaque omisso 
saepissime signo /', ita ut non semper apertum sit, utrum librarius textum 
emendare an variam lectionem in exemplari repertam describere voluerit: 
v. gr. Germ. 39, 1 et 13, ubi AE in textu habent Semnones (-num), varia 
lectione in A super textum, in E in margine addita Semones (-num), Lei- 
densis f. 43 v exhibet Seuones (-mc?n), quod interpretari poteris aut Scmnoncs 
aut duplici lectione Senones-Semones (Scmnones). duplicum lectionum dispo- 
sitio cum saepe ita immutata sit, ut id, quod in A in textu est, Leidensis 
superscribat, in textum autem recipiat id, quod in A aut inter versus aut 
in margine positum est, uter codex libri X lectionem et dispositionem reddat, 
dispici non potest; nam codex Aesinus, cuius ope hanc quaestionem dirimi 
posse dixeris, in duobus Germaniae exemplis altero loco cum A facit, altero 
cum B: habent enim Germ. 26,7 A labnre, in margine /' /aborare, B 

1'labore 

laborare itemque E laborare, in mg. labore; contraGerm.38, 16 AE armantur, PRAEFATIO. XXV 

addita varia lectione (in A supra versum, in E in margine) ornantur, B 

arm 

ornaniur. in universum autem per totum librum Leidensem hoc studium 
adhibitum esse apparet, ut e binis exemplaris lectionibus altera eligeretur. 
atque in universum is, qui hunc delectum fecit, modo eam lectionem quam 
in textu scriptam inveniebat respiciens, modo suprascriptam aut in margine 
positam adlegans, probo iudicio usus est lectionemque plerumque praeoptavit 
aut meliorem aut saltem altera non deteriorem, raro a veritate aut proba- 
bilitate longius aberravit (veluti Germ. 6, 14 AE coniuncto, in marg. cuncto, 
B cuncto; 31,7 nasccndi E et in A supra versum, noscendi AB et in E 
supra versum). nonnumquam in B aut exemplaris duplices lectiones rectius 

Vqnis enim 

explicatas esse videmus quam in A (ut Dial. 41,3 quidem A, quid enim B 
recte) aut e duabus lectionibus tertiam reconcinnatam (velut Germ. 37, 26 
ac rursus pulsi inde proximis adscripta ad inde varia lectione nam AE, 

l's 

ac rursus iude pulsi in proximis B; Suet. 23 p. 117, 14 parcisse A, 
pepercisse B). me ut putem non Pontanum sed ipsum Leidensis librarium 
hoc minuendarum duplicum lectionum studium posuisse movet observatio, 
quod hunc nonnumquam variam lectionem in transscribendo ab ipso receptam 
postea corrigendo removisse vidi. quamquam duobus Germaniae locis, quibus 

us 

primitus in B idem scriptum erat quod in A 6,21 (f. $y) primo , 39,14 

tem 

(f. 43 v ) corpore, postea varia lectio deleta est priore loco radendo, altero 
punctis suppositis, pro certo dici non potest utrum ipse librarius an corrector 
B 2 deleverit (ego ut illud censeam proclivior sum), tamen tertio loco Germ. 
16, 4 (f. 36^) clare dispicitur librarium primum id scripsisse, quod etiam A 
in textu habet longant, deinde vero secundum variam lectionem in X sicut 
in A suprascriptam radendo et corrigendo effecisse locant (E habet locant 
in textu, in margine longani). 

Ouod vidimus librarium, cum Pontani exemplum transscriberet, ut 
religiose ita non sine proprii iudicii usu egisse, idem studium etiam magis 
apparet in correctionibus, quibus totum librum adhibito ipso exemplari 
relegens multos locos emendavit. quarum cum longe maxima pars ita com- 
parata sit, ut librarius lectionem exemplaris Pontaniani, a qua in transscri- 
bendo per errorem deflexerat, restituerit (quod nonnumquam iam inter 
scribendum fecit), tamen non paucis locis etiam sua coniectura medelam 
adhibere paravit, neque id parum feliciter. vide haec exempla, ubi lectionem XXVI PRAEFATIO. 

cum A reliquisque libris consentientem B in textu posuit, postea autem 

emendavit: Dial. 18, 16 in illis pro illis, 23, 4 invitus pro invitatus, 29, 9 

dicacitati pro bibacitati, $$, 19 persequar pro persequor, 34, 10 magnus pro 

magnos; Germ. 37, 8 Papyrio pro Sapyrio (sic EX, cum vera lectio Papirio 

etiam in Y e coniectura restituta sit), 39, 3 patrum pro patrium; Suet. 9 

p. 107, 19 marmorea pro marmoreo. aliis locis divinando a veritate librarius 

aberravit reponens v. gr.. Dial. 23, 28 plenitas pro planitas, Suet. 2 p. 101, 7 

Vectius et Q. Philocomus pro Vectius Q. Philocomus (esse debebat Vectiusqtie 

Phiiocomus), 16 p. 112, 6 Satri pro Satti (corrupto ex Attici). his omnibus 

locis cum B primitus scripserit lectionem archetypi, postea demum emen- 

daverit, non possunt hae emendationes Pontani esse, quas si iam in exemplari 

librarius B legisset, certe iam inter scribendum in locum lectionum corrup- 

tarum succedere iussisset. id quod apertissime demonstrant loci qualis est 

Dial. 38,22, ubi pro libri X lectione dcpacaverat B in textu e Pontani 

coniectura habet deparaverat, a librario postea correctum in depuraverat. 

quos locos corruptela laborare videbat, quomodo autem emendaret non 

habebat, iis crucem parvolam in extima marginis ora adpinxit: mihi enim 

saepius examinanti hae cruces, quarum pars a bibliopega desecta esse 

videtur, propter atramenti colorem ipsius librarii esse visae sunt. qui quomodo 

hac in re progressus sit, conspicitur v. gr. in fol. 52 v (Suet 13 p. 110, 21), 

ubi vocibus Staberius hero suo metre crucem corruptelae signum in margine 

interiore addidit, cui deinde superposuit heros nametra, lectionem videlicet 

variam a Pontano ex X descriptam (nam A habet in textu idem quod B, 

suprascriptum eros nametrd), ab ipso autem librario in transscribendo 

spretam; similiter ibidem c. 1 p. 100, 7 (f. 47 v ) pro lectione apographi X 

adnotum cst (corrupta ex adnotatum est) Pontanus posuerat at notum est, 

librarius codicis Leidensis primum quidem de emendatione desperans voculae 

at crucem superposuit, postea medelam loco adferre temptavit at deleto 

insertaque post est copula ac. ceterum in emendando librarius ubique ita 

versatus est, ut litteras syllabasve, quas delendas censeret, aut punctis aut 

lineolis suppositis notaret, singulas litteras etiam lineola obliqua perlineret, 

scalpello autem non nisi raro uteretur. 

Absoluto corrigendi officio idem librarius minio per totum librum gras- 
satus est, hoc colore pingens inscriptiones singulorum opusculorum Dialogi 
f. 2 1 ", Germaniae f. 3i r , Suetoniani fragmenti f. 47 v , trium vocum fiuit f. 3Q r in PRAEFATIO. XXVII 

exitu Germaniae positarum primam et ultimam, indicem de rhetoribtis f. 56^, 
notas marginales Pontani f. i v et 47 v : haec omnia ab eadem manu descripta 
esse, quae ipsum codicem exaravit, litterarum forma, inprimis e et r, pla- 
nissime demonstrat. idem rubricator, adhibito nonnumquam etiam caerulo 
colore, litteras initiales minio adornavit Dialogi Germaniae Suetonii, in hoc 
etiam singulorum capitum litteras initiales, quas in transscribendo libro atra- 
mento in margine praenotaverat, hac arte explicans x ), versuum initia in 
carminum fragmentis f. so v , 52 r , 52^ additis hamulis rubris distinguens, semel 
etiam nominis formam in vita Aurelii Opilii (c. 6) clarius exprimens: nam 
cum f. 49^ initio vitae opi^nius scripsisset idque inter corrigendum / littera 
super m posita in opiliits mutasset, postea huic / minio // superpinxit — unde 
apparet miniaturam post correcturam codicis institutam esse — eodemque colore 
in sequentibus, ubi Suetonius de scriptura nominis per simplicem aut duplicatam 
/ litteram verba facit, opilius et mox i. opillms supra versum adscripsit. 

Praeter ipsius librarii operam satis strenuam et in textu et in marginibus 
libri Leidensis complurium scribarum studia animadvertuntur, quos neque 
certo semper dinoscere licet neque omnes recensere operae pretium est. 
eius viri, qui f. 46 v notam de Alexandro Soltan Lituano supra p. XXI sq. illustra- 
tam adposuit, vestigia praeter hunc unum locum nulla reperio. hoc recentior 
est manus altera, quae iuxta hanc notam inter eam et folii marginem aegre 
spatium idoneum nacta adscripsit coniecturam asperat (legere ergo voluit 
Germ. 46, 4 quas inopia ferri ossibus asperat pro asperant) eademque com- 
paret in margine f. 45 v ad Germ. 45, 8 stieziici maris emendationem suionici 
temptans. diversa est ea manus, quae f. 42 r ad Germ. 34, 10 magntim in 
margine adscripsit magni/icum (huius vocabuli maior pars a bibliopega 
resecta est), f. 47 v ad vocabulum postea a correctore B 2 erasum (fuit, ni 
fallor, artibus) disciplinis , utrumque punctis binis et in textu et in margine 
positis: cum utroque loco id, quod haec manus in margine posuit, postea a 
correctore B 2 , de quo mox exponemus, textui intrusum sit, hoc anteriores 
has notas marginales esse manifestum est. eandem manum deprehendere ') f. 5$ r curn M. Epidii vitam (c. 28) a praecedente separare in scribendo neglexisset, 
postea litteram initialem in medio versu miniavit, f. 48^ ante Aelii nomen (c. 3) eandem ob 
causam paragraphi signum adpinxit. quod autem vita Staberii Erotis (c. 13) cum praecedente 
Cornelii Epicadi (c. 12) coaluit, hoc iam ante libri Hersfeldensis memoriam factumest: deest enim 
Staberii nomen in indice grammaticorum et rhetorum libro praeposito, qui in archetypo adhuc 
integro secundum capitum initia compositus erat. XXVIII PRAEFATIO. 

mihi videor f. 20 v emendantem Dial. 28, 1 qui in tum, fortasse etiam f. 40 r 
corrupta gentium nomina Germ. 28, 16 et 21 neruli (pro Nervii) et nubii 
(pro ne Ubii) corrigentem bis littera h superposita in heruli et hubii. 

Sed hae emendationes et notae omnes fortuito magis quam consilio et 
opera codici adspersae non magni ad eius historiam et indolem pernoscendam 
pretii sunt prae duorum virorum studiis, quorum priorem (B 1 ) glossatorem 
appellare placet, recentiorem (B 2 ) correctorem. per totum enim Dialogum 
frequentissimae sunt in margine notae scripturae alicuius satis subtilis et 
elegantis, litterarum formis acutioribus quam quae in textu leguntur insignis, 
quam persimilem esse dixi (p. XXI) eius, qua in margine Tibulli Guelfer- 
bytani notae explicatoriae in iisque nonnullae Pontani nomine addito exaratae 
sunt, eundemque scriptorem prodere. nostro in libro glossator munere suo 
ita functus est, ut aut indiculos argumenti exhiberet (veluti f. 4 r de uti/itate 
eloquentiae, f. 4 V de voluptatc cloquentiac, f. 8 V pro poetica, f. I2 r Apri scrmo) 
aut voces locutionesque singulares (veluti f. 2 V dictio semota, f. 5 V favorabilis , 
f. 6 V paticntissimus vcri et inszimcre vitam, f. 7 r cui bono est, f. y v propitiare 
ingeniuni) vel nominum et rerum mentiones memorabiliores enotaret (veluti 
f. 7 V Bassus a Vesp. douatus, f. 8 r Nicostratus , f. n r Iulii Asiatici vita a 
Iulio Secundo mandata litteris, f. I2 r a Demostkene ad Tacitum anni CCC), 
compluriens etiam locos aliorum auctorum veterum ad illustrandum Tacitum 
idoneos adscriberet: sic f. 7 r ad Dial. 9, 20 primum quidem satis habuerat 
enotasse domus mutuatur, post recordatus loci Iuvenaliani addidit ,,Iuv(enalis) 
Maculonus commodat aedes ac longe ferrata domus seruire iubetur et quae 
conducto pendent anabathra tigillo" (ubi e versibus Iuv. 7, 40 — 46 cum gravi 
sensus detrimento medii versus 42 — 45 omissi sunt), similiter f. 7 V ad Dial. 
9,37 adnotavit „silua placet Musis", ad Dial. 10, 1 ex Ovidio (art. am. III 404) 
neglegentia metrum corrumpens ,,quid quaeritur (immo petittir) sacris nisi 
tantum fama poetis"; locum f. io v ad Dial. 13,30 adscriptum ,,neque enim 
lacrimanda poetae mors cui perpetuo fama superstes erit" unde petiverit 
nescio, nisi quod pentametri exitus Ovidii est trist. III 7, 50. ad verba Dial. 
13, 17 ,,quod alligati cum (immo omni) adulatione nec imperantibus unquam 
satis serui uidentur nec nobis satis liberi" cum notam legeris f. io r ,,quod 
ad curiales et aulicos principum totum pertinere uidetur", agnoscere tibi 
videberis virum in aula regia, Neapolitana videlicet, degentem. hic vir ex 
opusculis hoc volumine traditis praeter Dialogum Suetonii quoque fragmentum PRAEFATIO. XXIX 

adnotare coepit, sed partem tantum operis absolvit, cum notae eius in primis 
huius libelli paginis frequentes desinant in f. 50^ enotato e Suet. 9 p. 107, 1 voca- 
bulo persenex. puncta vero duplicia (. . , nonnumquam addita lineola . . / vel . . — ), 
quibushic vir textus corruptelas in margine indicare solet (medelam iis adferre, 
quantum vidi, nusquam ausus est), et per Dialogum et per totum Suetonii 
librum occurrunt, hunc igitur totum legerat, priusquam notas adscribere coepit. 
in Germania autem nullum omnino huius glossatoris vestigium conspicitur. 

Iam ultimo loco ad correctorem B 2 ventum est, cuius non parvae in 
historia codicis Leidensis partes sunt, cum omnes tres libellos impigre et 
emendaverit et adnotaverit. eius manus facile agnoscitur, quia atramento 
usus est aliquantum pallidiore scripturaque non solum multis litterarum formis, 
sed etiam ipso calami ductu multo crassiore et a librario et a glossatore 
diversa. indiculi notaeque marginales iis, quibus glossator B 1 librum instruxit, 
similes sunt, sed multo exiliores, ultra vocabulorum nominumque in textu 
occurrentium enotationem raro progressae. uberiores adnotationes legimus 
f. 33 v (ad Germ. 8, 10) ,,Haec siue Velida siue Veleda (in textu est Voledd) 
habita fuit pro sibylla, ut hic idem auctor in historijs suis meminit, tempore 
Vitellij et Vespasiani", f. 38 v de potu Germanorum ex hordeo aut frumento 
in quandam similitudinem vini corrupto (Germ. 23, 1) ,,Ceruosae nomen est 
hodie", f. 52 r (ad Suet. 11 p. 109, 12) ,,Cato poeta, de quo Catullus et 
Ouidius." ceterum graecae linguae se non esse ignarum testatur in eadem 
pagina vocem gurgustio (p. 109,21) corrigens in georgtistio et in margine 
interiore adnotans ,,yea>Qya colo terram." principalem autem suam provinciam 
esse censuit non enarrationem textus, sed emendationem eamque a prima 
usque ad ultimam paginam ita exercuit, ut quicquid ipsi corruptum videretur 
expungendo, lineolas aut subscribendo aut perlinendo, saepissime autem 
eradendo deleret novamque lectionem eius loco reponeret, rarius in margine 
adscriberet. quarum emendationum, cum per totum codicem (omissis meris 
orthographiae correcturis) ad ducentas numerem, maxima est frequentia in 
Dialogo, rarissimae sunt in Suetonio, ita ut procedente per librum labore 
paulatim corrector segnior factus esse videatur. memorabile tamen est cor- 
rexisse eum non solum textum cum ipsius librarii et correcturis et miniaturis 
(veluti notam Pontani in margine f. 47 v positam), sed etiam glossatoris B l 
additamenta, unde hoc eum recentiorem esse manifestum est : v. gr. f. y r in 
versu Iuvenaliano ad Dial. 9, 20 adscripto B x exaraverat anabactra, B 2 correxit XXX PRAEFATIO. 

anabathra, f. 8 r cum B 1 e verbis Dial. 10, 19 elegiorum lascivias enotaverit 
elegia, B 2 radendo mutandoque inde effecit elegii, f. 48^ B 2 et in textu et 
in glossatoris nota marginali Sescennius mutavit in Fescennius. permagna huius 
correctoris emendationum pars ita comparata est, ut aut lectiones Pontano 
vel codici Leidensi propriae corrigantur ad reliquorum codicum (co) fidem aut 
loco lectionis apographi X reponatur lectio alterius familiae Y .plerumque 
verior, quamquam paucis locis etiam deteriorem inde deprompsit (veluti 
Germ. 2, 13 pro ei ftlium XE reponens et filitmi ex Y aut ibid. 38, 12 pro 

solo 

in ipso vertice XE cum Y scribens in ipso solo vertice). quae ut aliquibus 
exemplis illustrentur, vide hos locos: 

B falso B 2 co recte 

Dial. 1,4 eloquentia eloquentiae 

3, 1 1 emisit omi^it 

13, 17 alligat alligati 

13, 30 mei mea 

22, 15 limine lumine 

38, 5 competendi nationes comperendinationes 

Germ. 12,7 supplicia flagitia 

17,4 fluitatem fluitante 

28, 16 citra affectationem circa affectationem 

31, 16 aliqua rura aliqua cura x ) 

45, 39 degeneratur degenerant 

Suet. 30 p. 127, 2 redigerent redigeretur. 

alterius autem seriei, qua B 2 exemplaris X scripturam mendosam a B 
receptam ex Y emendat, vide haec exempla: 

X falso B"Y recte 

Dial. 7, 17 non nomina 

16, 35 uidetur uester 

19, 27 et potestate ui et potestate 

20, 6 dicentes dicentem 

21, 34 qui quia ') falsum esse quod Muellenhoffius dicit etiam in A primitus rura scriptum fuisse, codice 
mea gratia inspecto testatur Christianus Huelsen amicus, in A ab initio nihil nisi cura fuisse docens. PRAEFATIO. XXXI 

26, 19 post se posse 

29, 15 inuenires inuenies 
37, 18 curarum causarum 

Germ. 6, 8 immensum in immensum 

1 

12, 10 uindicauit uindicatur 

17,5 ferunt gerunt 

30, 1 ulera ultra 
38, 8 fusi Fosi 

45,36 gens continuatur gentes continuantur 

Suet. 3 p. 102, 13 Catullo Catulo 

25 p. 121,11 profluit profluxit 

28 p. 124, 13 Epidici Epidii 

iustissimum autem de correctoris B 2 indole iudicium feremus respectis iis 
lectionibus, quibus ille scripturam familiis XY (in Germania EJXY) commu- 
nem ideoque ipsi archetypo tribuendam correxit e coniectura aut sua aut 
aliena. multis sane locis B 2 textum interpolavit, lectionem archetypi leviter 
corruptam ita emendans, ut a genuina scriptura longius recederet, veluti 
Dial. 8, 15 genuinum angustiae rerum, quod invenit Lipsius, in archetypo 
abierat in angustia ereptum (sic B cum o>), B 2 coniecit angustia parentum, 
quod idem etiam Rudolfus Agricola proposuit; Germ. 40, 1 e vocibus contra 
Langobardos patccitas nobilitat ultima ob similitudinem exitus praecedentis 
vocabuli in Hersfeldensi corrupta erat in nobilitas, unde B 2 effecit contra 
Laugobardis paucitas nobi/itas) Suet. 25 p. 122,5 ex cinasceuas et cata- 
sceuas (id est avaGKsvag et xaiaoxsvag') B 2 fecit auascenas et catascenas. non- 
numquam coniecturis otiosis temptavit quae sana erant, veluti Dial. 5, 14 
reponens solicite pro societate, 7,12 notat pro vocat, Germ. 8, 7 nubiles pro 
nobi/es, 39, 12 patentia pro parentia, Suet. 11 p. 110,3 mirettir pro mirahcr. 
sed occurrit etiam non parva series emendationum vere egregiarum quasque 
iure editores cautissimi in textum recipere non dubitaverint. veluti Dial. 10, 6 
nedum pro medium, 19, 17 odoratus pro adoratus, 36,22 parabat pro pro- 
babat, Germ. 28, 11 ab Osis pro.tf Boiis, 46,6 conubiis mixtis pro comcbiis 
mixtos, Suet. 2 p. 101, 12 generque Aelii pro gener Q. Ae/ii al. quarum 
emendationum pars cum etiam in aliis libris manuscriptis legatur (inprimis 
in codicibus Vindobonensi bibl. Caes. Pal. 49 et Turicensi bibl. canton. C 56 XXXII PRAEFATIO. 

recentissimo), haud paucae occurrant in editionibus Francisci Puteolani, 
quarum prior Mediolani prodiit circa annum 1475, altera Venetiis a. 1497, 
unde B 2 suas correcturas sumpserit *) vellem hac occasione data ad liquidum 
perducere potuissem; sed est quaestio nimis intricata, quae nisi excussis 
omnibus trium librorum et codicibus et editionibus vetustioribus solvi non 
poterit, relinquendaque ei, cui amplior materia suppetet. 

Primarium codicis Leidensis pretium in eo constitutum est, quod insigne 
nobis praebet documentum studiorum a doctis Italis renascentium litterarum 
aevo in transscribendis explicandis emendandis scriptoribus antiquis nuper 
repertis positorum. ad ipsam recensionem cuius auctoritatis sit, virorum 
doctorum, qui multi hunc librum usurpaverunt 2 ), sententiae in partes satis 
diversas abierunt. nam cum ii, qui primi hunc librum adhibebant, Ludovicus 
Tross, Ioannes Ferdinandus Massmann, Franciscus Ritter paene omnem recen- 
sionis salutem ab eo solo sperandam esse censerent, qui secuti sunt editores, 
e quibus Augustum Reifferscheid , Adolphum Michaelis, Alfredum Gudeman 
nominare sufficit, multum de eius laude detraxerunt, et Carolus Muellenhoff, 
quo diutius in emendenda Germania versatus est, eo iniquius de Leidensi 
iudicavit. certe tamen in recuperanda apographi X memoria Leidensi carere 
nullo modo possumus, quamquam eum integritate libro Vaticano A religiosius 
descripto cedere ut iam ante facile perspici poterat, ita nunc edito libro 
Aesino plane perspicuum est; neque hoc miros nos habere potest, qui vide- 
rimus, codicis textum triplicem recensionem aut si dicere mavis interpolationem 
passum esse Pontani, librarii, correctoris. sed cum mei muneris sit historiam 
codicis enarrare, non futuro horum librorum editori provinciam suam prae- 
ripere, verbum non amplius addo. ') unum in margine adnotabo, quod fortasse ad opellam correctoris B 2 recte aestimandam 
facere possit, Dial. 22,7 eum duplicem praebere emendationem, pro vera archetypi lectione 
laetiores primum quidem reponentem lectiores (sicuti etiam 23, 23 lectissima pro laetissima 
scripsit), deinde cum Puteolano latiores. 

2 ) qui viri docti quo anno librum Leidensem excusserint tabula docet in scheda codici 
praefixa perscripta, quae haec nomina exhibet: L. Tross (1840), F. Ritter (1842), F. Ritschl 
(1842), I. F. Massmann (1847), C. L. Roth (1857), L. Schopen (1860), A. Reifferscheid (1860), 
A. Michaelis (1863), K. Meiser (1870), J. Gantrelle (1873), A. Holder (1875), L. Urlichs (1876), 
E. Baehrens (1881), J. Cornelissen (1885), J. J. Hartman (1893), C. Zangemeister (1893), 
G. Wissowa (1904). ^nperacprof nuiu.vf imponciit ,c9 oencba b c I b 1 b TJS^T. feCtf «/- 

1 7°<7'io n larj •a ftgAft 
Ex Legato Viri Ckriff; JAGOBl PERISONII. Fol. \ 


HofU,dlof jem^xiaffen^jiULf ey,c t vy] Af'^r*^*^ZfjLtrf m er>4*f0f. 
AVCCCC 

l-xl 

s -- T Super S^ofmanaftTnpanertt.^tcrie.^etni-tr, » M '», «fa, coffvf^ ft^ X^" i fT^A^) 

- ,. ■ 


r-?'. Vv. Jf I — __ Fol. H v C O T^H E LJ I TA CITI DIALQ 

< m t 

GVS-DE- 0RATOK1BVS-INC1P1T: * s i .tf^ tx. m^j-^tnpC 1u.fte^~f~xht CM^ cu 
J^t^-A fe-culx tot ltm\nentu,t oyxtoru -trtot^ 
*ti||l3$?!' l,l f* cnoj-L.id; ftoruej-tnt noftrx -borvAtmu 
J^-r^.r curfertx ' e-t lAude^ e-toctntiX oybAXX uxyi. 
no-men itofum oyAtorif re-ttnext- N^4; emtjn ttx, 
Xbveiiemuf ntf\ Xnfuiuof .\-\orum xttrt temboru 

Aiftrtt c*tuftaici ■ e-t Aclt.toc4.ti.e-t ■tAtronx -ftad 
txuf pottuf aux, oj~xtorefu.ocxtut~-Cuipcuctxttoi 
tuf rtftoAiciere^i tt tx nnxo-ruy aue-Cttontf 't>onduf 
ey.citer-e- ut xur c\£~ \no-enuf nr-tfmXvt ey.tftt - 
mAnaum ,Ci iciem xfftau\ no t>ofiumufXu,t d\t~1 
tudvcui f\noluinuf> vtt>c ne^cuv^Xudtrt-ftrntht 
rrrtX ftnttttx t^tytJiX Ac no dvfeytiffimoru uf 
npf forvouf Uommu ftrmo feyettXuf t£f, af 
tAndttn V>Ac afttont ptyActxnttf tttutntX Xdrrto - 
d.unx XuAtut ■ Jt-4. non tngtnto 'ftd mtmortX tt- 
ytco-rdXttont' otuftff. tttaut X -bft-dntiCfnnif 
wtyt^ 6-t eyi.coo-itA.tA, fvtt>tdtttt~ tf dtctx o-fAutter 
Xcctbt, i cu. ftno-tttt dttttrfxf uA txfdf,fti±bXbtvef ' tiOt* f\ VV» «^^>Y"M VV; ACA&-M& Fol. 2 r Tac. dial. \ CAufxf \f ferre-nt Aum.fcrmX fux 4utjd; frt Arnnvi 

^trtn^ntf redderet-wfAcm nuc numtrtftifclect, 
yxtun-uvuf ±fe-oiuxr. feruAto ordtne- dtfbt.\txt\omf 
rurcu e-\m< defu.tr au\ dtutrfAm aa. *>xrt£ fufci - 
-p^t-^-XcrrvttlrtTvt^c^^A fifvrytfx uetruffXte^ 
C\tr> lyAiro^citA^. vtxoytxm t&ofum eioattentiX Anttdttorutno-eniif 

Xnteferrertt - N Am yoftBro dtt auZ Cur-tAtvwf 
mXteynuf cxtone- rtcitAuerXt cu offend-Ufe-bo > 
te-ntvu Xtof cKtcBretur-rtMxciux \n eo trX^-B-dit^ 
Xyo-umto fut oblttuf, cArttu cxront" cogttAffet, 
£vid. dt rt^ J> u-rtem frtdnf feymo \jXbeyetuy > 
utntyut- xd e-urn . M. • Xrey ■ tt J ulxuf ftcZtduf 
■uofvtroU'; C £l e bp r ,y trnX t ~ xru y-entX foytnyt .' duofeoy tru 

vucLicuf rtZ wtrofa' modo ftu dtoft Xu.cU.evAm. 
ft-d Aorm ctuoct; ettnbubitco Xfftctxbxy mtyx. 
ftixdtoyum cubxdu-xtt^ tt auodx XydoyB- cuttt" - 
rvtU » uAr fxbuixf aa ; toyu. tt dtfoutxttontf^t Xy - 
-&**» ftmc^K . cAnX fen^ott ckcttonvf 'yenttuf ey.a.tey^cjuXutf 

mxLo-ixt pityxci. obtnxyetuy ' ri^c fe-ct\do^nnbtu 
tfft ferrnonf tt Xbyu tno-fnu> botuxf ttutnX - 
tuyg-,auxtnftttuttont tt lytf fxmx eiocjntu^ 
CcrJfe-cu.tu '. Hx tt Stcudo buyuf ttbffuf tt m Fol. 2 V Tac. dial. \-2 auXntu fxtxf trAt±>flxtenf ftr-mo rxo Atfuxt.e-t 
A\>tf cu tyuAxtxorxtr xmlxxtuf cotenolei>Mr j>ot^ta| , 
IrXf 4uZ nefcxthxt ■ tXnduZmAxoyt' xn&uftrxtr tt 
xXx^orxf jO-itAm Uxbxturuf.fxtno-enxum e^uCnui - 
LvfAlxeruirxi Xrtt-xx Aamtnxcuivfxnrxxtx uxcxer-t- - 

tt-tr- Jd-trar ux tnfpiutm cxtvxcuLt AAxt eynxff 
Atrxtem vfum c\u£ ^xAxffe-cvtAxt^t LbyxC 
xrxtyA mAnuf Uxbtrttf At^\)en&xmx*,Clu$ectuiti^. 
}\J vUvl nt~ te- xrurtr A^xttfnf fxbxxltr rn^L^noratrv -fai^l^, 

t^-1'^nt-' dxtomxnxxC offerxfM* CAtonxftux Arrttfy o^ 

Art xAto Ivbrvx vftu, JA>fh trxdLvf ti xvt dxLo-etxwf 

yetre-ctArtfr e-t fvxUxtxf f x avx£ *r>Aue- irxtertrt- - 

rxtxonx mAtffyxZ Ae-dtr-xTt j e-mvtter-ef CMrorte- 

ruT dciem rrteiuyye- ft-dtAmfe-cuMxo^e-^uxvit^^ 

Le-o-eftu, Cfuxk A\JLteyrxLvf fxhx cver>vttfxt B-t" 

\o-\tofcef cTA.xxA.tfti . ctvxoAfxdxtX e-mxfxt Cxto ft" -- 

dxxett fe-cvtxtxone~~TlixeftefAvcet.UZcen7ttA - ^ 

O-fAtAnrv Avffofut xl tt tntr^ mt- vbfe- CotmA. - 
tit • x.t^; vAeo mXtu.r-x^t la?p buxwf eAvtume- 
fe^tino xxt dxmxffx ffxofe- cuA^L/rxoue:coo%tA - 
tioni toto ye-ctox-e- \r\c~u\*Am% Acle-o te-tyxc-t- - 
di&vfte- rvofA.txA.rxt xndt Atoey avvomxrl omvffvC 
Fol. 3 r Tac. dial. 2-3 r- 

L 
'■-.eovetu tmtx/rtA.ffrC 
\xc 


irv 


Ct^Wfl Mn«*c cvfcx ^.^ te< ^w 
CcTr^t- ^mt^T^t^.^ cciontXru (~tmu - 
^^'{«cLitTrrAfirxforJ^cK^ufa^ fuf 
fe-cfijruf ttiA f^ ru>uu tiUxbf^rte^ocuTtmbor ■ 
txffrf&omttlu tfCAtonfjuieft ^ffo ktftort - 
X^t-tyonxXnX noTx gyfcoru 'fjndtf <%$reg-x r ef. 
ttAVXteynuf. PryturLxfrj- %Xc tux frue^ttxtcr 
ruft fr^urrxf H- xffJuX rxoUf cottntto IX~ ' ^o^ 
itv COnfu&ultnfutrttffrtr.nZnec tu Xgtt^tt- 
B+tnfraut «ctirAf trxtrfmttttf? ft *o-o cut AifJut 
xduocxttoxtu obttctf cuxottixXnu Ucc fXtroctntu 
drfrncUrult xJueffuftt- bor+tcf Byeyce-o . Quo^ 
ittoymxtnf ocUtunoUfxt-ultcfcimr-uel tn fu - 
tufu u^trf ur^fuf fxcry utric^ttAmbcirrn obto 
fuX ^cj; XutoyttAtf ccbrMxt ut omvfftf forSnftu 
cXufx^u Mxgurftttf tn c^uCrnt[ytfxttf fujbrr-a^ 
fu.cU.tu B-/ fxncttort xftx S-t Mif-u/ttorf eioctn - 
ttxm, colx ♦ £oy utro tnat fecuauf Xntt ctux, rrxf~ 
xucXxce- Abey i-e-cufrt- fxctx ai/bU etmocUyxti 
luAtcrf foUrxt- up m \rvf coort xittoniiu/' eyccttfet- 
v akufrrxXrytfeftu £- x[terX_Xbc% £cf " bXr-te- Ox-XttX, Fol. 3 V Tac. dial. 3-5 Sx\ 1*4 um t>u.,<uVp5~. Ctfe-im rtefcvtr rternxri.e- mxbv coxu*%cttd r - 

f P ffff et ufu Amtcvttt/i et XffvAuttAtt c<mtuV 

c „ 

heynn sif atiA fcAryvu Bxffum CiZ obt-imw. uxru 

tiX AbfoiutvffxmxX boe-tA- foyro fxboettcA AccufjLx\ 
ru> AxuX utAto \tu locvtble-ttoyt- ^ tcut-uf fttTcft 

>Afey tt SAiei-vufBAffuftt^fAtuvfftuoivvTfoie- 

ttcg' tt cXtmxntX jAoyvX fouet cu cAufxf xo-eyt^ 

ruT bofftt tr- e-c-o eXm au.Ate-n.voC AYbvtrXv tvtxfyju - 

vuX \r\utn.xr\ rum bXttxp AKAterruX focxttxtt btu - foLxcitn!~ 

ptnu AtftrvAx<ftAvbfum fotxXXAtouA evf Ar <r< aa rxAtuf acv AoarxtvA utrtit tt ofXtortA cT-bAfer ^[ ( 

fxmul &t tutrx Amtcttt^f/Affcxfctr r rttceffvtAte{/ 
cobitctx -btxtcxxf X>o(ftf Amvtti ftuAvvX, cuu> no 
jLvttA tn ctuttxter nrZ tu*t A.A utAvtAtrf fructuo " 
{vvcf/xxtiAA dxorvttA.te- Axrvbtvwf uBLaA^ \xy\>xX 
f-AmA toulcr-xvvf uti JvAtotvvvfxrrvbti Atc^ovuvrv 
c~tntuX notttvA, vliwftr-tvvf eyicojpvtArx bot&fty 
] rvA fx aA wtvlttAte- vttter oXk corvfdxA, fxctxchnc — 

Afte-cjuX ferrvb XprvAtwf ^fvciut AmvcvX/ obtrrv 
Aittntf, fXvvvtf jpxctvtxtxbvvf, CXuAvCwero tftnt ' 
mtcvf [rrtJtttX tf teyrorf ' ultro ftyxf. xJbe-ftcuruC SEVTILITATE &r\t -. TTi L? 


1 > 1. 1 Fol. 4 r Tac dial. 5 


tt du,xdX\xtiut ytytotttix. +>ofctft-t«t xc boteftxtf 

munttaf C u tuf ut[ ft utAxtxJfx^^^X^^T^ 
f.[xxettb<*f 4Xu3Xul xx^f^ro et tut eix x.-ntMlu^Uux' . 
$tri^x^f^ cu ^trLCxepuuir rCo Uexcuie* lopcr 

(AAduxfmXct^^txmuxfmuntmtu^duXxeo £f- 
j>£j-tcLe*ttrt eiodntiX^f t Avum ftmul Acteiua 
bbworyAfe- fc/U-tt"^ e~t tnceffer^ ueitrt xxtaicio fx *. 
tte xn fertXtu- fuxB- AtouA ^ricxf&fcfftf. QuxdL 
C~pvt Al trc - Axxxd xrvfeftxf Wt-j~ii>tt| ' rrugj&x^ '^M-ceiiujC 

dxux txodrvttX fuX obbofu^tt^ aXcctctxxf tt mx - 

nA% dtAextZ dAerrv ,'fe-Ji xrx eycexc vtxfx 1 6t e-vxtX- 
rrtcat' c^-mtnuvttif' Xyeixxtdxi fjvpterrtiArrv 
T ~~ cixxfvt> i?lutJL c\t* u-tvvvtXtt' rro di.co.cui bJutti 

mtntrnB^ cct^xcixctut-tx J^Xte^rrtu meu ^f-bt " 
-r-% vo LV p-r> v y txori A<JL txolubtXtf^ox^^P Aocinttf trjjfea I 

^uir^rij^ y\ , _ r J r* i Pl 

cutxvi txxcudttxtxA r\o xxrvo Axxcuxo momerxto 
-fe~<x om tbuf fX^V^ udxrf A ' c JPf*' ctbuf horxf 
cottrtgrvt ♦ Qtx iJv trrrv duicvuf Lvoero et-trro-e" ■>" 
rvtto /tu> £*• Acl uoiuMtJVtef horteft^fnAto duX 
vtta^r^ ^l^rw^r^ntfo^/^t" fre-drvte- cvortrum^ 
ftux cScuxfu, fbierxcltclxffirrtox^ botxtrrv^dd; 
fcvre' rvo toe-curtig'/ rvo orot^Xtt , rvo offvcu Jux - 
• Fol. 4 V Tac. dial. 5 — 6 


Cu«t fAdrnmi^tyAfumi/feolfdn tbft dAy iftCtof dn \rnmv\tr-Afioni y\>of et loctvbletef e-t botentef uemye- bie^ 

yua< JLaiuuene- etbAuJbeye-i u,tAuf fuX/AtttAmi — 
Coyu dtfeytmmX comenclenf .-\ftlA ne-tAt^vrt - 
o-Bnttu obum Ac mAOni^ -botetxe- t\ otttbf xf/OMA 

Cte-ct<if \jo7ef ueteyef e-t feneC, et totuxf oyvtf 

OVA fu\n\\yu>fi \r\ furnK yByu otum A b uAAnftX. / 
cofur^ttf: t c\ dA obtimu f**~if£~ rCo IjAbfilf.iAm. 
vtByo du t too-Atoyu ccnn itA fttf &t- eoytfCttf- d ug 
xnbtthuco fbeatf^ c\u.£- %r\ utic\.\ciif ttentyAtiO . 
adtac-Audtu confvtycrtXi xfftfte-dliqxxntey-tA — 
CSntef^et m unu ccn^tttyfof^ COtyf bobtdtt &t~ 
cvycufunJt coyAT'tt Acctbty AfftcttZ .auAciocud* £ju4tnd$ 

oyAtej- mditeytf}s/u[oyttx dtctnt u\~ gAtuwA, ■ 
Srt impitoru' duod^ ocuitf tyitoofttA, ±>ty ctfer< -Uix, 
ftcytttoyx ettAntu ipfvf oyAttbjujfnotA^,,n\Aio -■ 
y-A ftinf/ ^tite* AccttyA.tk~n^tc\ttxtl\cy ±>ftyt o — 
yAtione~/&ft ctddAm ftcufvbftufdtCttomfiifX^ 

o->Au.clii bond[uf tt coftA,tiA^j fitif- nouA. ttyt- -- 

cente- cttfvT nofine" AltctuA tytbtdAttot' AvuC 
XftuXeytt itbfA, Coltcttu.Ao cemtnAxr tuenttt^ I 
tt lenoarvxttty ttoluArttttl 'Ctd ts^tryoyA.ltc^ i m ( !"A f- A meAitat- ■ 1 «•normd 


>H| 


Fol. 5 r Tac. dial. 6 f o e-Ll* r?n+- -^xvL6r*bwC V - i 

_ AviA.JUif_<vtd; ttofvuC t£TrveyttAttJlvveL bre-CvbuA- 

i - — ' t "" ' — » 

uxcudvtAf £ft. nA x.rtor£rxvo ctuoct; fvcut 1 4^ 

UvvAavtA Alu~ dvUr fer~Atu*~ / Ata; eAAboye-tuf^ 
o-r-AttoyA t-Am clug-fuX. fborvt£- ttA(cutvu~~ 
fcddem, ut At tnf xjbf£-fAt£AYr\^tuAt£rYt^__ 
Lg-tvort £-0-1 duomviyi. iAtufcLAuviX obvAtuft i 
uH ctuo bomo rtouuf tttrv ctuttAtt rntritrnt^ 
fAuorAotU rxAtuf ctugCtvvr-Aj Avtt tytburtAtu 
Aut -ptuyA, Acc£bxi ctuA tof avufrrttbt lor-orrtt . 
AtocrttAtt hutuf du^tule-cuct; trt AvctAc At- 

cultAtvf Aut r-e-vl" &ft£rt deCe-nAer?- AutAJb 

ctrvtu uvrof c-tnr AltctuA, foeitcvter- oy^vyt/AU 

AbuA ^ruitAoe- ^ffof tilof itbtrtoC e-t ±cur?Ato - 

Vtf yr~tctA>urrv tutrx £t Atftrxkeyt dAtur-tu 
mtm fubyA tytburtAttvf £t <bturAf £t cofulA — 

ttxf AfctrtAert utd£oy / tu Abvrt ■ QvvoA ft rvo' 
xrt Mxo or-vtuyi-ne-c coAtctiitf AAtur^/rt£c ou 
Qrr-AttA xx£ruJtictA f-AmA £t IauC cuivvCa¥£jl>C 
cu oyAtoyu o-voytA co^A^xAa t"t ctux rvo . iL -* 
ivvft y£ftt trx vvybe- rto foium AhuArtto-octofof 
£t y£buf mtttof /feA tttZ AbtuL vvAcuof £-f 
Ad[oi-£fc£t£C abufmodo /y£ctA txrAoitf t, £-t\_ <#- Fol. 5 V Tac. dial. 6-7 nctninA. Htftv-fc rftef i tbertf ftuf tno-frut dujyffpyuxf uu\guf d^ d< , 
imtouru i ft tun^tCAtufhtc foobulu/ ttA^ffUtefno\e-' 
uocAt- ft kto-tto IfmoftrAt^Aciufne/ c\o^_ft &X?~ ' 
q-ytn\ xa m muntctbttf ft coionttf fuuf Xudttoi ' 

cu tomu uyv&m. Xtttc-frut r-e-arut. XC ufiutA\ - 
oncfcfr cocubxXcut- Auf.m contendey A^Aycei. — - 

lum l?ac £~ bYObum. afauo moao locutuf fu , Bi^ 
Crt-fou bt\?uZ( itbentuxf frrrt noutf ft y-e-ctirvouV 
duX rentotxf e-t obiurer-Attf ey.emtWfutofjrto mt -"" 
nuf ee~ tn eyLtyemif -bAyftbuf terAtu auA cAtotte/ 
Aut ufycetttf u\n ruLti duzutut-.n£c \ioc tlitfAteyt 
tfrmtiltef feftertuX pftdtr auACiuAAd l>AfttAfote 

yoffuru- utAep, ' eioantuT peneftctc uemffe-.]t>fA elo ** 

dutttA cuuxfnum ft cfiffttf u-tfmuitA aciforn - 
ntbuf ffcultf eyceyU, tdtAur'Xd\ ctuA ufd-, fortunA, 
bci£f xno-£ntt utrwuf -puenertt > 'bfcv hf c utfut 
Atyc\ -toroyLtmX ftZnort Audttu, cooncfcedAriffd^ 
oculif fbfctAdA hAhetemuf-nA ctuc fcrdtdtufet' 
Ax>i£ctu,tf tuttt funt ,'duocu rvotAbutcr- t>Aut>ertAf 
tt AncufttA, Byeytu nA-fcentef fo{ cu-cufteterut 
e-o cvArtcr-x e^A^dempftrAniX ofA\tcrt£; AoauftuY \ 


I 


Fol. 6 r Tac. dial. Z-8 -. 


\ - ufiLrAtC tiluffruJrA tyffrlx furvt '. dcX fxvxf covntnkx - 
tuyrxf rxAt/JUu /ftnt fubftAttA, fACuitAtiZ/ni-uter^ 
mop-bw^ eg]'£v'vu,C '. AltefiyAbiru ctct; corbortA corv 
teytufipmuXtof \A Anrvof ^ooterftXftmt futctu\ - 
fcd.M/./tC «atfrtf^t (tivtttt- toncttoSrf fott ■ nuC tmctbtf 
xrx cApf&rtf XmtctttA, Ao-uf.fefutd\ cuctA, Atch 
Ax> ttofo -tynCitS^ 1 cu duAdA rB-uer&ftA, dxxurut wr- '. 
bAt^^muAuVi • OA vefejfiAnufven^AUlifferity / Bf bAtil-ffftrn 

u£rt b&nP' xntBiivoxf Bf coBtrBtof dde- Xrntcof fuof 
hvfnvtt dAb \Jofo Xcce-pxnf.ad; ^pftf ' XccumciXAte^ 
Bftn Aitof ccmo-ererf' tn-o&turn g- /AV ArcAiu Aukr 
8f Crtfbu Attuliffe^ Ad XmutvtvA, fuJT, acTrro A 
■hrxcvbB-" Acce-jyrrvf/n^c Acevrn pofftf.rnxmmu tr/V" 

tot AC tA.tA, tocu obtmBf AmAotntf AC twuii tf 
^trAttu^. cfneqx vbfA tAm rve^Atgutuf- fZ jyeycuit^ 
r \,\ xt 7 QuZ Jiuitig' ef dbef aiutf fAcdtuf tuZntBf duttu 

J ytret- cluA dut fAfrtdiAt hif \ntur e+ljcru>rdon 
ff ornAm ttf eff-AcultAttbu.f -f+efeycttvf Aomof 
S-oru uuiemuf d fe-Abtne-Ztrf AAoiefcttiA cAufiC 
■Cor&ftvuf '&f opi,torto fritdtc dederut-nA cArmxA. 
e-t uBrfuf cwuf totX ulta mAtrer-n tnfurner£-' 
ototAt- (tnke- eHm omniX ftuy.tf otAtto)neth c\\ ~- Fol. 6 V Tac. dial. 8-9 


f*^ -^TXTT^gt^T^f^-r^. 'UAr ■ u onttAte- uuA Autoytbuf fu\f concdutt -n£cu ^tult r 
tAttf Aiunt *uAuAptAte~- Attt kr£t*^\ IamJlS' irUxit' 
et tnfyxtcttu^fX^cvmfexiuu^u^Ltcet. l?£c vbA, £td 
d&tncPbf Aicturuf fu AurtCtug /AAteptfyeftou - 
Artt ■ Cui vono B-i f\ AbuA te- AjrArnenon Aut \Afon< 
XiAtrt? lodruA-. cifiAeo Aomu Atfe-nfuf tH- tvbi 
o Uto-A tuf rtAtt SQutf CoAeufrvfum ^TV^r 
^oetA/ uA f\ Uoc iyorujyvfutetcu/' ir< toclAYvfftm v 

\jxt£ Ae-Aucvt Aut- fAutAt-iAxiz&fettu^.rieioe' 

•Ct Amtcuf 2~i ji yy-o^xcvuuCr f t Aentch uyfe*tn AtCiL 
nfro-ocux xnciAertt aAvjZU fe-cuAu re-cuAreir 
Aut aA ti~ MAteyne-irvo dA boetA efinet^utbro 
B-o u£rfuf fACiA^- fy erm. bAffo Aom\ rxA.fcutttr-' 
■huichr 1 clAem Bir tvtcuAt , cjuortZ tAm htc ey^ttuX 
£r u.t cu toto Ano -p ornfAtefrnAOnA rxoctux jpA*- 
tB" unu Itbru PjLCuAvt , et eAucubrAuur rojrAt- 
ultro tt Arnbvr-e- cocrAtuy ut f\nt ^AtonJtur au — Aurf' tt r%e- iJi dAe-m. orAttf, rut e-tr Aorn u mu Uxfrnch-^ < cm bo-no r- (vv - VLA^ tuAtur-, et- AuAuroytu eyctrutt ff fubfeiii 
CoAuCUr et- Lbellof Avf^ero-Ur f 2t-u.kr he^ a ■" 
ttfftmvJf re-cttAtu>ne- e-utf 3-—- ^^ 

u^tuf&fe-ctu^tupcmwCuftA, Lxuf y^ l r rt~frrra*'tt brm ftr P-r-a co4u*tv r erJ^> vt ^r*J>*dp*~ •**£* 11* . L .J Fol. 7 r Tac. dial. 9 


- - A-O-n AfM 5 

ft. SlvuX* -pL<U<*" muff- \ , Oi-J «jfr»*"** funfntf ' 
f-AmA -06ttU* "T tvmrv» ' tt-pt urtu Aur aXter-u Ate-uAuttn Ufrbx, utL 

flor-e- yerceytx a A nulLT c^-trZ et- foltJix ^er- - 

uenit f f u£-£- .* -nft* AU4r Am u*rtZ tndf- j.^**pr- 
Xut clte-rxteiAm Attt- n-Jxfutu T Xto cutufauX 
he-neftc t u fp-J. cL Xmor? u^vT fH- u^cW" tnAnff 
^r^uitw uotucre^LxttAxutm nup ut mvrJT 

e-t eyiimtZ-v efpAftArw' \.A>eyx\xtxtt adqngetx 

fefterttX Sxffo Aonxffet-. -bulcru tA aAem tnAul - 

o-enttX bnctptf tno-enu> m£r£"rt • duXto tvtrriPn, 

yuicrtuf fttfot ref fXmtltXftf eyug-xt fe-Vbum 
coleve* fuu tno-entW ±rptttxre- fuX ey.ptrt LtbrV 

txte- ■ A<iuce~ dd bcettf ftmoAo Aumu xluiA eix 
borxf etefftcere- ueltnt / r-eltndueAx coriuef - 

Cxtto Amtcoytl et vucudttxf ur\?tf AefeyeAx coe- 

terX offtctXitt uttAoft Atcut vn nemoyX etlucof 

xAeft tn foUtuAtne ^eceAenku e-.neof*nu> dAe^ 

etfAmX cui fou ferutut etdcLunu tf ioctum 
Ixbortffui ' fxtenttur xtdi ^oetxf Aua ofXtoref m 

fedtur- ■ am mtAtocrtf yoetxf nemo nouUr^onof 

_/ ~ — ' ' -* 

^ y>Auc\ duAAo t\m rXr-tfftmXru re-cttxtumu 

fAmx m totx urbf fenetrAt nf" - 
At~ utp tot poutctxf tnotefcAt . Fol. 7 V Tac. dial. 9-^0 \auotuf qfct; c*X exU.\fo\X\ t\A \ft\ / ne-dd. Ae-g-Altf 
nyif ioattXyltn urbem tteu-< $XieyttZ Q.xffjX^eq - 
y«r Xto; Xciec f\4u\f yeclytt > H- femA u,\Aur / tyZ 
ftf Bt cotentttf S- ttt fi ytctttyX AXtoyux. u.eift\ - 
tuJi tttcXtffet- ■ n.ec\\ huc meu feymone- ftcXccup 
uxXc f\nctuX e~of o\>uf nXtttyx fuX. oyxtoyttt m - 
d-^nium Aeneo-Xutf Aeterre-A -taj^mibw^jtm 
tnhXc ftuAtoyu yxyte' oblectuy octu , et nonte- 

\nferef tooffunr ^mf< £go uero Sem eioantu\ 

omefa* B"tnf ^xytef f AC T*f ^*" ^tnrteyAhdefyuto 
nec fo[um coturnu ttyum. Xutbeyotci cxymtC 

fontt fe-d iy ytcoyu aa; tu.cttclitxte-', et- eie^urxL 
Wxfctuxxf tH~ lAmboru AmxyttuAmf ' , eytpyXmX - 
ftT lu-fuf et-^uXCU-ayAUX fyfm AoZ-rtttX UeXtr 

Ant>onenAZ coeteytf xitxyu xytttZ ftuAttf creXo 
<? e-A tecii m /sXxteyne- yef P t cict cu~ 'nXtxtyX^ 
trtt^ \n tyAm Xrte- eiocjntie- feyxt- , eyyxymAutf 

rf fumx xAeft-uf \nl*uuyrtbu.f fubftfttf, tttft 
trx gr£ cix ™**">f effefiu.in lucltcrxf aa ; \yttfeycey - 
cefhonrftu e-, xc e-*U Htctfy-xft roUtyxcu-tre 
Ati Ae-dtffenr, r^^At-erey XmAneftftofetxJi fu. - 
onZ nxtof {xceytof, ieuttA,te t\cuU,Au.t txctvt fe-re-r er- t-Ltv-tV \ 1 * 

.-■■: r ■■ flu^ttrr- h\iocft t-rd-rv<» 


:^i Fol. 8 r Tac dial. \0 


i V^Or\err I,. ;3frnp J fftxeirwf nwrnfiptL- ddno m fV|-ft>itxi n/V f>Jft-*- 

i| ^fcwnt U&g&goffi \\e-c mtey. for-Aef jlcVx^ 

cyirruvf -re-oru co^onutu^. fed fe-cecivt JLvHf in 

ioc^yu^Xt^JnocTttx.fy^rurax fe-d\lwf'fAcf. 
l?£c Aocjnttg- -brnoycLvJv -\r g£ ■bfinPt- yAvX X)OC yy\ - 
£ rml hAvvtw cultua* comodX moytAhvvf rrvftx 
cJvftA H- nullif cotxctx vutttf ye-ctoyx %n fiuy.it-' 
§vc oysvcwlx- LocVoA.ntwr -rtX iwcyofg: hutwf p-t 
fanC-utnAtvf eAocfnt\£ wfwf ye-eenf, rt-nruilu* 
rrtc^ibufrrAtvvf/JLtcfi wt tvv A\cA>xf Ayey\n locu 
tAtytytwf.coPtryw f~A\y.vlluCL £t ut moy nyo 
[oduxy A,wy£-u ff-culu S-toyAtoyu et~cr\m\nu 
\r\oyf '+>oe x tvf e~t wXtibwf Abwd.XbMr. d \or\fjLCtJLCA. - 
nerpr-.rio cvux mAe- JLamiffx ctfenAeyrtnec ulluf 
juxt o-ioyvX rrvoy . - Xvvt Xwo-wftvoy^Uoruypp " 
muJLtouA decf awoyw ■fferre- yef J bofx,er\nteye&' 
cH>wlvf fpyekZtwy* ie\r\ jvbwA uftof dufo-rmtoffx - 
crofd; T*T*f' mter a( 'nrm\n£ cjLwfvdicoyu /fSri- 
oyblye-JL JLcLinuSXc f\ tntyof^icfy xltwufvve\,\fv^rrv 
Xbollvne^JLCC&tnm ,wAf\l>fc fxiwlofi mmtf Bt" 
cobofvtx uvde-Itvu^/vftwti cfrte-rn cocexkvf A+ey / 
rvomtnorfi- Uorvoy^UornSyo ctwx a£rnoftUervt Xb 


■ Fol. 9 V Tac. dial. \2 
hoftetof ■ nfc A.no-ufttcyivuf ter-m\nif f*mx €& -" 

r^yfiAtf 4.ttr ^otoUocitf auX iyftfA.ut hyticitfur — 

ctuJt -f^f^f -i°Ate* -\~ejpef 5 Cccer-ontf o-tiam Ctce-r-cmf 

auX aui vtfTtitt ci^r^cJ**- rt^c uliufAfmu a.u Vtr^Li l 

AVffj^ti/- Itl^ t* dluftftf £ auZ me-Ae-a. ouUtf °\ ghj 

AutVApi -rkti*/VW^ Ac n^- fVft-urwi aAe-uJLtu A^tffAg^r 

g-t xJluA -fr>A\^c cotuber-ntu cotxr-A.f tirriu£-tx OvtfcnJ 

cw. uidft-JL e-t AnyuL or-Ator-u uttx ;liccV tllofcer- -^ w "''' 

tvtnrmd. £r- -b^j-icttLl /tiA. ^ctfiY-uf £nA^^t±-:mJl — 

\j> fe-cu^ru e± ae-tu\jtyox[ii fe-ceffu \r\duo tAmP— 

r\.ec\\ AJptuL Atuu Augwftu g-r-A c^tutTyreci} 4.1? 

\oro. rrct\t\\ -Teftef AiLguftt erfe-- tefttftbfe-' 

■bo*>uluf. q AuAttvftn the-Atyc Vtr-fxki' uer-fusuC 

(ttryeyLtt untuerfuf '/ tt f°\**' fnt-£rtiif»£-ctrAt£4' 

Vt r ftlttT ue-nfr-Atuf ffftc duAft Auguftu.rie-nff V»»*g*U - a po • r* 

4d.rrrL ttoibuf£e~cuduf*cnrrtoom\Afo°uc?nu-tO lL ' 

uBiAt^ttAt-r^ttt^ueA^eiruttAte-fAm^ceffe-^ Pt NAJ-OM» -arrt- 


Vtf. rut Ct-tfbufxfte- et M-Ayceiluf xA ctucr- 

eyLevbt. me" uccA,f aA lyAbet- m \-AcfuA, fortunX 

co Ct\^tf ce-nAu Y ad t\rrie~t ?Ar\ adt\metuy,aacu 

ctuottdic-" AU4 r-oo-etuy/ t» ajouC ^ft^ftAtarrJtiry 

OA. Aiito-Att ctt A^uiAtte-"ntm&tu^ufun2TfAtvC /r {J* 4* xi cu*-*i*f «*- 


w«jU+- , v" Fol. \0 r Tac. dial. \2-J3 ■ , - * -. ' : ---<p<}tH?l rnarfcut jpprtuc 
^AtnA- ^feerjVe^ <*vt-r , '. ■ 


f£rut uulSntur-.Ttec ncbtf fAtrtf Ubert '.dturlyejc 
furnx ectu ^otetiA e- ? t^rvtu i?offejUlerti folet ■'. 
AV^tt^» dulcef ttt VurgluvfAxt muff ^cmotu 
AfoLutttuJmtlufet eupf^f ne-c&ffurAte' attitt' 
aUo4 cStyA AtZtm ^ACvMtfxn. vlUi fACfivillofa 

£eritef f-eyAt-JrxPc inAnu ultnt etlub*~u?u foru ' 
' -~ y*\Un ~ , ' ' 

I fArruKj; jdArxte- tt-frotduf cy.puM- . r\o m(r ffrmx - 

& tv^ fdlut^tuim.rxfrc XnijeiAnfUleytu^eyLCUref. 
rttc tncertuf futuriitefcAmtu^tumcye^fcrwA/ 
j ri^tf plufhj&frarn auZ adbofftm cut uAi~rAirutui-. 

lauAdodi Bvrrx fAtAtf etrneu^duffuc^t/ft^Ltu^^ 
1 d; tumuio ncrnoeftuf etAtrroy. feA i^tiAt-tf et" 
( coronAtuC, et-rrr memartA, mc\A, n£c <xrnftvUtt" 
c J dfatx^rt^c yoc^^^^xjLdiZf\nu*r>AXr/^Aternu^ 
cocttAtufi e-t ueiuf infttctuf/tu \.vb*ni mBffx - 
lAs cubtculu e-uxf \rtcyeffuJf e^fu/tu^itu/ch 6f. 
VoA. tnte-ntume- (lnov*ix>ruAittcye^tnteYevfe4- 
ferrnone~nufj^iZtenxtoe~ftvuuf^ttnterue^ f 
ffcretu ccftlttf et cAufg aLxcui me-dttM-tone- 
trArCCAtvouf '? Mytrwmt 1 mxmme" urat fe-cuAuf 
Xtcfr xker> uMle- m-Uuruuf ite^vtexffe^.lelect^f '- 
fe^e^m ft^/etAtori tvpt xccur-AtvffxmtJffermo / ■ CllAKXt 

i Fol. }0 V Tac. dial. \3~\i cu AA-Xtryriu utr cnri-n^ tnc-er\uT cut CtuauX Cuttm 

_i cAuCaC Xo-endxC couerterrf ,■ ty. ortxtuC fj B-f 

A\Xtefru yro cXt-n-uhttCfutfietA.-uta^ yo&trxf 

drferuz* Aece^xf XuAtrx t-u>p / tf tooetA.yu aux 

VfAJtefu. Ctmtiu9f J orAtio - A\e *.i£p> trrat , Bf fey - 

mc i#{£~ tnArrtu-A. uolufrtAte- A-ff-e-cifCefAtA^tcX. 
\t>um deifctxt acLu^ofuxrx ot>t%mt ef f eycrcT' 
■n-toru orAtoref : rtc -fo yfr\ fibuf tArt tu neo-octtC 
Hr Aeci^mxtoyto Ctudu> trto-t?mta\- w^a eycry-cettC '/ 
ffc\ eiufmoat ettA avCbufAttcef AfCumttvCaef- 
■ti\c-emvvt~~ AXu.tr trf er-iuXittovC Ac irA.rtX tuctXcltX 

Cirtiu oble-ctarntum. cu ucirvC diXtA atCyxttAttX 

^uAfferivt tu et uf A4 aucyu Auref fuenertf . 

\tAC\i UrH-cir^ rxo rrtxmuf p\sAtv utdeo t t e- $ e-cu&e — ^ <- t '•• A ~ 

c\cT\uiu xfutttct uttX cobcmfcxc fyem Ucibuf-fe~ -"" a fvttc s&ewnAo 

cufti ■blufvu e-u.vfm.oai iti*rcru duA ~At>rc ctA 

noaXxbfcclAfttctf Ccttouerftti 'yecefftf -ft ocua 

C-uCC mAuuif rtcucrtX pjBforu rruyyt"/ ctux vtZ~ -"" 

tSru cr-A-toyu ccn^u efuA meyt^Tu A uer. rto Aef *•* 

ntf M^effxix. ueterA, tAnftX ef ArtttctuA. rrtvfAsrt l 

yvror-u Aut cvoru ftuAu^-vrfx.aef A.tci; cctemrtet. 

riA. \->uc twu Cefrncme- fgy? By^eyi cu obiuruX/ef- ■ J.t*rA i\.vc ■ wnindrft-A Lvt£ Fol. \\ r Tac dial. \i~\5 <i. ±up- e* ffif t-ut Aodntrt^ -nfmtn^ lyoc tt?e- cpxtore- 

ffff- cotenAeref.AnttCtutf&ocrexLo JLucUctu,f dJT 

mA\tontf ti f cytntont- n~c tverevArvf cu e-X c\tAm 

ctttXttin Ait cc-nce-Aut-' vbfe- tiln Aenec-ArefH&li 
ttluxftnat fermonif mfi ^oenttettX Ac-c.nect,Au 

$tCuAu Au,tJ<Atepnt Attr te-vtrm Ajo ctu.Acli.uim 

tntfrAu cctrA-rtu Avfytttef,Atte^.fen.tvrcyeAo> 

A cuMtm tm*>ett<ttu AbAtd urum u,t cxfhvtt 

tnftntte- Atffeye-ttg' fctutetttr- xc re-AAxt- df 

me-cu vvff -toiertZci; ccndrc - et ctd duttwfAX fo ~~ 

ixtic e~/m Atto-et dfttcnt aX utAtc et c-yxttfxc 

ci Atfffu.tlevi+iuf.A.vfitr, ffclymf- Bf kemoftXjenr- 

fAcerAoftfte- enxttt-, et- ftaf AUvf tflefu uA. 

rrtytiieruitf coc&n tu,f fccl^ft t ccrtX et CLAmortkn^ 
duJLttf auZ Afer-Avur AfrtcAnui Avur vtcfvti A 
Cicerone- AvLt-ArfirttC re-cefftfttf- AV<LcnZ tTl f(£ 
^e-cuAtvf et Atcnx trxctAttL dCttont- moutfttf- 
feActf B-X vuXttuf ByLjAtcAovtr duXtu ~ A.cV cuvllI 
CumX eruAtttone- et tft-XttCfxmu tno-entvt / cur#~ 
d-ucOt e-t- meAttxtto Acceffit &T meffAo^. Jjgtxm 
indtr cojrLtAtoefmPixfi (t vftuA A u.o\o\\An Tvetrss '" 
ll&tO vLtvtcf ddi fcrmone~ hvtc nfum, AAvLtvtetvf. Fol. \\ v Tac. dial. \5-\6 w 

•toyo duobuf\r\at A^reyrxuf±nr\tfto-r\XpfPvv 
3f fP-cZuiuf PyLpr-muy Prtf-bxrref atutf\tp\le- 
yLprrrnuf rP- r\c wm omtftffS- atiZ r\obxCy*Ataf 
ff- Kfru e\rr\ foiPre^ dtffprrfur ettu vxuioxrr 

Axy.vCt\ . et \^fu fxtt^ rrxAxfeftCC- e- \Zd\uc\u T 

COtraytu Accurt ■ r\Pc PrAuc Xto bfPryP' \ " 


h/tc rto frrX -byo Artttauoy-tX ixuAe' cocor-duX' fStfVim A.PR.1- SEKjVVO 

\nat At>py \JLuAttu. etrTdefPrtfir feculu rtrurrt 

t**U-u-f 'l Juz u.rx cofbxr-MroP' cxArutyi ^eahoc jrmv 

\tPyroo-xbo axtofttocPtxf Anftaf, aux crxroru g*^ 

tJtfe- ft^tCAttone- xft* cXPrPrrrwnPftC- £cr> Pirn 

Ctx XuAto Anftauof cxuofdZ- tiPt-eref/ et ol~rxd*v 

trtteiiuro Ac rrt urrfxrur Xn oculof wUy.ef ' dtC 

-rurfroy • auoy-u J-txfrnvlXP- fprP- et tyPce-txf 

Jtnnxf fp-culu rxrrn ArTcP-cltr -\ofxuf demo^ 
~ifrly&nP- e^Uyptc(J^fprxtvfaffAttfcl>ftxt^ - 

itfrox PrrXiie>Muiyt rtnbuf flcrutffh.'urA fArrT 
Mufiu^t^^^pfttteC e-e-nr- €~%4 Xppxrer ru> rrittv -"" atux trP-cProf Zrtof mt^^tnt^nram. 
*" rf Jurrr\oft4ypr\tf gf<xte~ '• ad fbxtuZ tfxff' <uL 
trtf-ftr-tvtxtP- coyooru nroy-u fPfP]'^C foytxffi- 
■■Uno^M^tdfttt-oj-'/^ xk rxJtturZ fp-cuLoru AC M.OC «tix- -- * lyypxct&fcf \yt-n\ojVrjevX' 
Aley; tf tlj-L' *?* k- 4 * S/t-ri J Xl>^m. oMjACL ~Ta~ ctt-um Anni CCC . V r " ! 

■Ji Fol. \2< Tac dial. \6 /VWl* v*f tn *£wW" trt-UWYi-mt*/* - 6YA- tot 1 ' « 

Cvcfcv* bv^^'^ 

S - 


Aw£ <trm- Lvwti 5 ttftectu trrxSnA hutufp-ut ^au^XreuSr £t~ «vp -*" 
^etnv 5-- ruTft ttf Ctx^p m Irorterxfu* MfCcrxVjf 
tfer mAwxufer ueyuf Xrtuf ct B>Ad 'bofxtvo CoeW ' 
ftdfiftleh cf currtAyitrnte* ruyfu &y.xftet-.. tfcn 
Artuf^oyu Quof rtof uocatm Mxoyu 'y.u.Vtll > 

iuit > cobie-ctu-uf\r\c^b^Je^noftr\ene^ 
auf" uofuetepe- Br Amttctuu fxngU-if^rto foiu 
e-ocTXrto ctuo nof.feJ freX^B^cXrrxSrtfe-eftuxffer 
$ecl tyZfBv jJ l^tinc^oy^tofeftnabuflrioMe' -~ 
rxBrt-uA u,ttoujro Am^d -foteft u,iAer\Jitulau 
rt^oytX tbyum Jtferttf Artborter& folettf!$eJL 
C^ceroT^er- CJef*rf-i*t totAxu^/etcAuuer 
&fu,tuier Aftmu erMeffAx, 4f4<l Antvd 
-botutf t%tbuf AfcrJbAtvf auZ nrif no vtiaft*' 
rui uJf de-Cuterorye-' tJbo loautty •t^^tuy)rre06rr 
e±- toxfa, confulJbuf u.t ryyo iJoA^uf&f&W^ >- 
-vti tAuf.occufuf P. auo Ar\o Athl^AvtjOVtApf 
xn locu-bArtfg- Br \rvrtu j> &-4QJk4f***<*nff- 
fu-ffe-cur, ftAtue- n.ou? ettrth^ufourt^ %*f*Af^ 
abufmoy. Juxuf Aug. fern^<f^i^fW^^ 
Ttioeru tref tr uunri ;>r#p^ j^-4f**^»^^ Fol. 12 v Tac. dial. \6-\7 \i tlt» Ztxof <ttd; x^trCi GAkptt otr\yo*n\f ertWteUu l°rgu. 
Cr unCC JLruirn, ■ Ac fey-tA. \£ foei\c\fhuxufyrici - 
yxtvuf (ftttum^/ airCA V&ff MrAnuf. f» y • fou£T ' 

CtxxttZ e-t-Ae-cf 1 Arvni JLb xrxteyur-u, Cccty-otf +rt- 
iyuc A\f coiixgUcuy .-ur\\u,f l>7uf£t-<if- r\Z ^f^^Z 
\rt,lrr>u?Zr\uv UrxAx ferxf dfe- fj&ey&rtc^ terkug-igr 
xn-tnr^fuvfft- cfu.4, cgfd-v-e- tnfey-e~ntr& JUrmA- krt - 
tX-nx^ ^tcef Iv&pbuf B-f yeilef ' Agtreffi ftAt^ 
A. tvCdux ArrnAtuf. C' ctfxrx r&ftitur > u£t cdJotx - 
u,v*^AJuHu^VuZt^!\Aje{fjLtxZAuif& '■ 

yLiffet ert~£(de-rrv cJefufe- vbrn Br ctcir-CTxfr- AuAtf 
■botuut 'Btr rxyuf adi Actum\buf irrt&e^.lrsLtrno 
aAem cTox^yu> i*,ft udiiftuf t^ofch fhnefqfe-A 
Avuc cluocb Auf. femei Atcu vteru JLccetnffe- co ^ 
cruUfuZ 'ri^-J-plk^Mr '. QyL duo collun -ooteft - et- Cof 
u.\rwZ do tiUff Br XftrxuZ Xu,Au~i * Otuuff ^ttAttv 
Oj*wmuj' ZmeAuZ u/dtAxur- -&r\cvt>Atu,. Af'm 
-teme- JlX ey.tfrrriu duA-Auur- ne-atu taMxf feculu 

Br Arvtidf jlc ueteyef ttocetuf opttoyef'duof e-o - 

-yZlAem \youZm Xur&f • — ~^- r " <^ ^uYtu)fe*f' 

AjC uAuf couxrx^" ertr 

cot>uhu*> ^otuBrvur ~. 


jV tHyvtvx ■ O 'X. <> | X A>-riy\ofu& Y~) cmo ij. cttfe-iAnur»v, C oy>\4\t*i.u*. et* A fm 
I 
6 I / - -JtSSBSuEBL Fol. }3 r Tac. dial. \Z el, 


+-(f-m.hc.ribvt$ vrjttr<iri 
X> tttev^y. • orAt-orv fcifrTt H^ ui*e firyi utfvcjvuX tyc horu oyxtoyvT f^mA, 
AcriXa^ Ixuf trfihuf Aa[dp,tu*~ S-xAf locPrf tx 
mBrdu> fitZ e^Jrtncrf rvotrvf duZ $ ergvo g-xlbp' 
Xvvtr.C . c^rbont ' c^wofc^; xivofmeyvto /Mirvduof 
vvoc<vuer\m- $ut Pm% V,ort\X\ et Tt>olvtT et yuitf 
<H- Tformefetr df utxnX nulU ■bx.rte- ' \mvtxtufe%- 
CAuvvf ueftey. xut Cjeivuf. Aut v<of Cvcero Agey 

eirn fortvvvf \x~ Bt- A udttuvf vvolo . f\ vftuX Xnyrf - 
cU-Xfyc mutAficutfnluffoy-mAfcldi er <nrX Ai - 
Ctav • $ic cxtonx ffnx iccrgxtuf. C orXcciyuf-tfleTcr^ 
54- ubeyvoy - fvc oyACcbo -hoUtvoy tv cyruXtvoy Cytdf 
fvvf fvcutrodf avftvctvoy, t+ wrlxXvc]-, tr xXttoy 
Cicfyo* CvcPyonP- mvtvcy- Coyu\rf> tt- Jwlcioy &f 
T uPrbif rruunf AAboyx.tufnP-c clyo dfdvfeyt^ffi " 
muf. hccTterxm ±>bA.fft cotPntuf furvo P^t unu 
eiodrttve- uultu. $£-d vLlvf dd; auof wocxtxf Xrvti - 

auof ffcef f-^tcvef detkeruii . ntc ft<xtT lerer-iuf 

* te-i dd avutyfu t-* \/it\o Avit mxvvorfxtvf lyumxng 
utrByx. f&mfc m Lxud\f/ 4mtvA. \n faXtvavo et - nu 
dubvtAm \\xtntof qyyo CM-onP- Xiry^u^ 

mxcrvf mxyxret-uir.tyjvtif cx-cu Cofat nt- Ciceronx q dJvf ob - Fol. }3 V Tac. dial. J8 f frectxtoref defutffe- dbu-ftrtfixtufet tumifrxec 

fttvf-Zffuf/ fe-d fuAyyx rnodu fyc.uirZf,ei-fiy>fLi7f 
er*oXru Arxtrtauuf utderetur-\e^fcxfurtcU ) er 
Cxlut ' tt- ^>rurt'xd Ctceronf mtffxf eipttfef<V>l^ 

fxctle e~ defkeAer?-' cAuu c\de- Ctcerom' tttfum 

g-f.Anoytf H~Attrttu Qtutu X.ut octofu xrcu 

dtu.\nctu- t-^tfujfcu, Ctcerone- dde x cAuc mAf 

jLudvfft- txrtcjuA, foiutu et e~n.eru£-- X bfttto ad&- 
Xttt u,t vbtttf ue^-bxfu^r tXrtcfttx frxctu Atcn eiu 
bem'f mt' xnteryocyf omefrrt uxdentttr ueru~ 
dxyuffe. fed moy. XcV ftno-uiofttentx mux m- 
cu, x\ntutrftfrxeo-ocut fnx ciuxren Antxcir-u, 
xdmtrxtoref huc uMxtr rti-mmu xntuttxttfcd 

ftttrtief folenr^dvtfcu xd cxfftu. atxPrexX fxcuZr 
ctue- -knu Afftrmxr flepttffe- xh tilx- uuHCjt ' 
Atcu dtcedx dtrectx t^tX^rxotnftrmtrxrttno-tix 

nrc vfctttxy ty-AftX ty^ftulxfft ftxJ tliud dtcedt 
o-tnttf coterxko j feJ tttdtctc ?t xteilectvtrvtdvr 

rxXcj: ttt- tfXulo Xrt dtcebx l ctT codxctont tt>fu i tr" 

dttteyfttxte- xurxu, formx cta t er fpem oroic 
e-e- mtttxdx. ftLcdespferebxr ■&or* tfte- -bopuLuf 
*** trn f lt ""f ** r^^p ZgttxffimJtru ofortu fpxtvX- ~X}iu.erfx, i^Jl-lcia. auAtrer\x*4 
C X<fu*f-tnTiv.f*b 

xnuqf AtfUynr . > Fol. H r Tac. dial. \S-\9 : — ^T-.-T •■-•'-■- --:-■ -. Xta\ xA x^rx UttAJxtt ft bc&L dfdte- tyrrit^Ur^ 

yeyettfd. ferxsf, e^irvult^rJiurfuyr^rojfir&rit^to / 
| 8-ir mtUf dr^trntoytt oyxA uf, efcjcaj Audt diy\ % 

dtch eyc e~<x. U>ctZ jAtcfut- ofoi fue^xr\Xe^er^\ : TcoeK.u~ J 
tcUxAtvu^ fefAysUrtif.nec mtyu. &f2t eZn\\jec no '§ 
txA, et- mcocnttit- 6~t tfomk ^fuoa^ oj-Atoyd iodtxctf - 
t>Ucv*t JfiL ftrrxx^ceytJ^ rhetor^du.t ^foytX yUct&L coprto — 

txBrlt .Atb^rcuU- -u-uttU-^ttX "xH o~t\>u( > ctx txxyix^ 
Jn cortrnA. dS- corttrxd cffcj uX ^fftftMr, q eternettfftuAt^furrv 

^jtrerxt^j . trtftrvoxrtfty-uctvdfi dt certt'xrriou,tu,fft't,rtoutf 

jnftruwf e± ey.cfc<tfttvf elocjrttrt^&frtt^tbufofuffrlp auxf 

^ "^"^ cydtoy fiXftxAtu Auyttx effugutt - txArux^ JihuA- 

eroftxxdtcef ctut^e-t -toteftdterw tuyer dxAJtlevyoo 
a><nxofcxxt- >rx£c dcctytxxtr tyd\fed coftttuu.t-.-nec 
ey.^ectlte- rrrUr arAtroyf Atx ttit Itbezur de- xtofo 
rxStrocto Atceye-'feA feyt* txlxrya jAxrurn&rJLtrci} 
jlio tr^fqyeAterUrf yexxocd^let-fefttrxAyfe- tr€~ — 
Uftrmt^fv-ii? ftZttxy^^utfrxxZc feretr oydxrorer A& tfkyrnxtdte^ 

t,uxix.tuAtrxtf fuxf yfAritt--'ciu-d\xd-fuJt-feY-ery>nc\ - Fol. \\* Tac. dial. \9-20 
dffyc^tton& et formui^jffettetur' t H-a imertfJL 
xxolumtruL^ctue- -byo A\-TuLUo ttAuio c&cinJL lepi ^ 

vuf< ycuYpt hoctte-vttdcy AtcTtef/etrttfi xutr 
cuyfu Aycyrntoru /<kut colore- ferttetut^u ^utmx - 
tore etcultit ciefcrtbtumu xnuttxtuf etcofubt' 
c^fAu^rpUruA^ dutente-. uulouf 'cldf AfftfterttuA, 

et "Afuf crtttfflUef <\udit<>Y Affueuir ux ty.to-ey' 

[gtt-ttA & bulchrxtuAjme- o^rovf f rtec ^^^f-pfeyt 
rn-u+dicuf tyvfte- et irntefA AxvtuitAte-/ cju^ftdf 
\rifc£n& fl^ofcu M.utTUytnoi//^.utAmht'uit £>f. - 
-fm»£j- o^tuCuAxtr- "l/Xm u£yo xuutrxefBt i~t*> ftL 
CtUrdvoru \rtCtxc\£' -bo^tti la brofectvtf fut cHorJL -> 

toyef fettZtuyJnec folu xuXvrt, feA e^tyef ^rre^ 

c\omu A\xdd tiXuXtrf tHrdumu rn^morux txoiuf . 
tt<xc\utdi inu.tc£-,<xcfet>er'xn coiomuif e^±>x^tcuif 
fu*4 fcrthut ftut trv futfditdC AyorutA. et or-eui 
feruretui efful^xt/ ^iu£~ iocuf e^dAcxret boettco 
tuxtu-enxtuxtr. £y&r*c£txur evnrt tZ A> oy^Ltoy ' £t 
&i&c££ricuf ciecoy. ru> Xcctt Juxt b/Xtxcxxbu xxetvrno 
\-*fo(to%A,tud .f&cL &f> hoj/Xtu '■' frt^tro%ltt ' et lucAni 
\^¥^]^Jjrxo -^LLtu^-ijot^t^Auytbu^etluatcuf ■ 


Vmbty^ X*tt*jfltv» 


J^ofirtCtv A oHrtttv citrccr&m *t oy<u-orv buffttl ' [■{or/xtrx 

Vi rvi L 

t O 

i. uccl ucuxrt , s 

■ 

I Fol. \5* Tac. dial. 20 'rfh<*/ ■ 


-pvt*t>er ftirtpi^' ^D£ CAtVO r* :4 4 Jvu** 1 o^te^erAfrtyayu or^tcfu/t^^yuLlyruyr- etcf^ 
r^^T fyttttt. n*ej ; ^J^ w ,^f efftcAccfftZr rpi -- 
ttoef njf- %A aA <Utf eftudtcXttum ciX uciut> ^ 
tA*e- ^u^tu^.aJievm'fitnf%pnt^^c\^^ - 
-^cfu tr&m^U^ crfrJcA , qA ncftUx c+met-o trt: 
xxv^cymtbuf fevuitf eyi t^uutuf- (Vj rnAj-rncf' 
nx*et- , et* Atvto ^Ac\xlvtur.£c{c[f'fctte\acruo\9tf 
Cxm^tpjrne-xn abufclZ Mrttattop* 'ttxyc. v-xfumj 
\r\ qbufcxZ Aut uxy. fcmnu ten£f?r\&c ur\u c\£- 

■jpcnpxtw fMxuti*. Aut JLrti cw-fup^xc ertcrr-Anxo 
aa- Jutcfxn eocl uAlxtrudxnAfxo yy§~ c cffx etrl?Zc 
rrvAcxe- rbbdnf y \vfS~ m O&uufc u unu et -f.y> • 
u-t buto itbr-of yAxciuertt- uxyc m unJi et-A.tiyJu 
oy4JtuZcuLx> '- ~ .fAtxffxctf.nec itffenttfce&f 
Avhoc mec uijicu» xaxc{£v- ctuotuf Am qfot cdX - 
ux x AfvttttjJiut i-rv dr^ufxZ iSv^t 1" A.t h ercte- % 
ryotum ftuctxof&ru mHxbuf ^w&rfxntuif dccttf* — 
txoef cjvn vAtxnxu co^fcrxhtZttif^cffcxttue-fa- 
cudut ty. ttf oro - t~ft exm tteybtj ormA£&;&±5 
ferUret-xxfiXuytbuf-tu d teu Accom ocuititei t*Ste&ut 
ttnrt dcty cA.tvuxrttAleyi.tffe- ddmAvuJtAe-fr-J 
rurc uoluntAt&ex cf fuiixmx ef cttifxM^^Hrff / 
% 4» Fol. ^5 V Tac. dial. 20- 2} fed xnoretum Ac uiyef defut/f^.ad $y. coeLutmX 
c^i>uf'rCe\e^ efflxcetr fxuerumuerfa. ^A^-rf ffti^ 
#x*ri-n abufrttroye- etxlturuAtne hoyu teooru 
Aoyxofc\m • $ordef '4uf/ rerute uerbor-u erbtAnf 
cottofttio/ er uxcoACn fenfvif yeAoiet JLntxcttAte- .' 

nec • 4u.£x3 Ao\et> XrurxciuciruA t>uto , txr Coeitu eyi. 
ftXyajyte^iAuAet- atux Anttauufe^-Coceti^mt^f 
fAmt C-cArf^Ti ^t^^t^rnA^uAtrte^cc^xtdrt ' 
on-u er occur>a,ticef reru mrnuf \ HocyntuLgf - 

^e-ceyxr ' aul dtutruA f\ \rurftum •boftuloJo**'-' 
tZ heycle atCX oyutu y\^ fuprAtnauAm.nJCC xrv crotbtxf mtnoye- ££~ fAmA. fuA^) tH- AAmxrAtv - 
yef Bx f-Atreritur-.rufi f-ort?' ^fo*^* Xut C&kfif 
-jm? de-cio fAmmtf! Xut&rutCpb t>exotr<tft> reo€-^ 
coe&fch e-vufdf IftttuAtntf ' Ac t^ lArrof u*cttr J 
rttji a et- cj,rmu\ evrude- mty-Ajtur'. fff-cerutetm 
er-carmux erlvyUtotec^rerui^utirC^meiuif 

yuZiCiccJo feA foAxctufryfa dUffe-ctffr VAucx - 
^iftvgt.Aftni ja; auAOuX ^xoyCbuf tfivuf 

' ^^^^^^^^^^ xrxter- Menentof y erAy*u*f 
S* ^&^LibL^. y^cuu tuc*rte et-AceuX rCo~ folum, 

tYfgp^feJ eZ oyoxlu^ futf ey^fftrAev du^ tx. coeL-io 1<.t*no tj^ Anti avUWw/' 


Z&b- C- CAE5 
-TS BTlwVTO • 'gf sr\ V iv*x%{.xri*httr «#*•< rt A-St NIO. 


c «pera.gos manuflrnponcnr^^l^^^ 


Fol. J(6 r Tac. dial. 2\ ^e-OrvtYKN ^Cietl^ per*fci<*r- arotf Mrficcufe-. OplHo AxZr ftcutcoffuf \70vf, eA 1$- - 
mu-toulclmA £ truauJu noerntrJt utntr.nec rff^ 
<rru*ntruf. feA tenUpAtufM bonuf finguuf ZbUt 
rrtAf* '.&rey^rg* tcftf.x^f^r^uaffh^ 
fBxnrat-cie-coY cZrntnJUt-rrutlo Cofutnu trvfe* 
aX nec~*%ym ftetur dmtn \£tttt<x nurofeaj 
nfoyu tfum ^cfrm^f -VtJ^-irn tncjuZ ua — 
dxcto B-Vtxi^ Xu-tr Antrnv Au,t- To-enu fuX-feour, 
Aj^Ou^or\e-uenxacut eZX^u^^cuB-auA — 
itbu/ fux/ fu,ur/ctm uchvfcu £- j tlt evxn Antutf 
mxrjuoAtuf -. xZe- fuoru tbrum eLoZruru^JZibo - 
rxebAf . n£c uiU.rir' -trxAgtf orMror &f ^t/LtvfelXf' 
-hcufrvt/auA tuatcto . -4m uf exm By.coiuur 0Y0 - 
ntrn, . ■4rruu/ > Byi uerbxf deis-otu jUntbuur-ev- 
cotocfurumi JLftS- iccofch lerftoref Atten&tuar . 
Brt au^JfXZ fentetxaX xu£ntfu,tui)Zufoft*i»uf 

//,— t/ , jy . rr - ~ ' * ' ' 

cUuxixA. fensof tfUAft^ ftrtf uxfg cobofutfr/ 
xJieftr yoftau+rr^^^fecty^:^ 
xrnkfxf ciukxcBfAt afc^ttmudxcmi>g^CM^. 
rtZ-ioyef e% ofoefrvo cAfet Wt^^Wffc*^ 1 
letuf £ ' tirtcxbtvf. \^u^ZrU^J^ApaM>^^ - 
fujfcurcA efcefftrf. t^cie-c7vni>Mi^s^^fi 

c-ioqjjl o 

' 


• . >•'■ 


■ 
'■■■.'J2i: 


' 
■ . Fol. \6* Tac. dial. 2\-22 
4 
tcAtfctt, y*o.ci.[ ft-nftirf g£*U tt ctZcjuccU l£L 

-mtnf tefrntAntuf^.rttlni eyccBf^epntint \tfeff 
-fofftf. £t ueiut7_fuA\ e-dtficto ftfrri fAntr fet - 
fxtf et- cXufAtufufl fed r^.f^.txfSy.ycii^Mjfet^ 
CyierxJiSr^- €r%o A.ut- ofa.torB' ftcut locufietern 
Ac LauJmu ■$T*m famdtg*/ rwtAntue-o uolo 

tecto tept ' a& rmhr-e- *c te-ctu, ^ce-AfifeA et- ; 

ac\ uxJfu ' £t ocuiof deie-ctefrto e-<\ foiutnftfut 

fuA>eAle-ctiie- cj nt-ceffifttf u^ftbuf fufftctdx*/ 

feJ ftft^MipAfAtu e%f eir Aufu etjo-erne-.u^t fu - 
mef^tnrrUrtuf et d^fu^efftfbflu^eA.ir^cfdArru 
u&fo tfcui dfcetuf ut-tZ obittefdtA ££ oletut 
nuiiu ftf uefbuchTfubune' tnfectu+nuiLt 
■f^fW ^^f^ &tmert\ ftfuctufA. Vmoye-Art ^ 
rtA,vu dobonAtuf. fuxnftt- foedAtttn^uifjT 
fcufdttAte-. u,Aftet cotfofvttone^.ne-c omerf s 
cl^tUui^urtc eir eodmodo cXtetmttiryrtoio 
tfruiSf f%tk~ fofturtg' tt u+fu,etr\nu -ettltuci 
tBftto c\ch ferifu, Totbuf ofotbuA? ffo fentetut 

i^ttu efffuuitAtuf^nA et-U^TutfAtfetui\ i 

o-f blufA, omtft / ci tAnv foid. mtfAtuf Atrcu eyz - 
-bmu,t n affAn ttd f ofAtOftf cu>CAbAt. netem 


-H i 

»*i 

i 

3 

Fol. \7< Tac. dial. 22-23 r noi iuctk-t» Vjoratr- 

tuf -/ c/W txobtf u^tuzi u£rfAtur / Arv ocuiof t£fe* aLu^cAu^ 
rbhor^Atu?^e*Lux.retuZ±\ftrfnlu> iewt.AuJf 
eioctrttui, tui fult b*fft AtttSerutlu ruyrtiArit '/ 
tf corMAtru>rxer <6vfert£' &uz v^j-pnt/ fbfAef; 
a rhetoru ruroru cornervCMrtof fMruiuxt ■• cWU*" r- 
Vu^.cAutrnx^Mrur'- afmoyB- -bfco AA>tu4tce- 
fAulZtBf/rto XuAuroy-tf fea.uu.tfrrG *f£f AuAtt . 
JE£fcg£ dcrttct; li^urAtrCT' ■ppttt^JLcife moefttBv- 

tncAtt iHa vfkm qua tActAt fMtAtrS* ifecm t ' 
tMrBOx ffett UTUAirxio Cofe-auuArf- <b<?}~JV rxB-i CCTf — 
4 ibor^- difm u.AttuAtne- me-AicxpabMr/a Mrwmi 
^ Arty.urtMB' cotxnott* yArxT B Jgru rto ee~lfcf " 

1 e£-£t~ ietx^-cT A^cye- uAc .-tye-xbeft A> Tftrmi - 

tMfi m a fAo fAntt^f UtulAtf^ofuero Atjej — 
txJffxmi ut-peteftt^tuit' fActttflillttftr-Atre' ft- " 
ctttu rtrrrt ■bulchBrf-xmo eri8- cxtcsAx ■ nA.et-ttr^ 
jSA~SffAx xxxAsc Let^fftmx acu Antiaruxrntt* <• 
\gS'- gt" tiW* JM&*trriJt AC ^fcuke- ttAOTAUttMl 
ferJfuu nttrorS' B*~ cuittZ uJtrboru mx^cBtx^fB^ 
sij-ctto trtu^urntjfiufoydo yeyufSr-au^txSfcA 
jbofctt Xdier-tAJf^ &* auctxSf-pm t ttttutf brB-uttA / • Fol. \7* Tac. dial. 23 


\f..CQpcfttu*ntf JLtcop/tX.fertterutptT' y^ri.ttAf.e-iftc 
ey.lrmtttf Affectuf fvc Itl+rtAte- tirnpxttf, ttt-et - 
ft nrx tttJictJ, ImMtortttxf trttnutAtX t*tfcL*ug- 
yx? i t±£r-u de- uobxf dtcttT^fCt- -pofteyt ntt . wif 
ctX Aper dty.tffet/ Xortofctttf nt trtcitA<xternuf 

u\ Bt- AfJlor-e- Apyirtyt , ctux> torrete^. ct trrvpetu 

ffcuiu nrurn def&ndtJt ^ cjux ccrtno/^^u^j-i^ 

txtycxutt Anttctf . ctuJLto no foltZ tru+-ertto Xc fpu \/tya. ' t- 

(ed ittx erudtttoner tfXf ttr A> vfnf mut-tuutf 

& 'f-fBr 4 *£ rrw% ubfof tnceffty&ir. tt*u4r*rn*' 

AK bffAx±ymtffu rm utxffe- no deLet -.-nftfc e*m 

Atfertfortr Xnt-tduoru eytunrrt' rxe-c ctuectux rio — 

(troj~u/ ctUACtuA, m IXudxtt ' fum / tlfctftnftctx -~ 

puf f Apey coPAfArnuf' Xc rt£* xft- ddfttx fettt . 

fetl rrtope utterx 'f.etA rtflf cAtirAto ^ytffeyt^ 

ceiAnrXto i ftZbfur fdn cotfMtcedi -bolftefAoUrup- 

fyzyfomtr nobvf rtclxxtcXXttont- Xrtttctru/fxttf 

cHm tMoffaxnx fux LtJLt, fed axfcuf tZtum 

xh eioctntut fr>ru -rt-cefftrrtctA-pfertimcenttf _ ^^ ~ 

ert TcyzXnrtofdo Xt&pvtu. ctcerolfX Ijuc dt*-eff x ~ C*c*f*pif 

-ffcrtptZAte- M.Ateprt* forrnZ. nexh errn dttv i 

J Fol. \8< Tac. dial. 23-25 th<: L-JL-frt no-ru-m- .' v/1 cotpiAtce-Aum t^Afyo-ci ^mu^ ut- ornrtoy' -no^Zf 
cotvoutyftAmouvti tArutuA^Afu #fe- Antuwi 
j txocAr-etuy' affxttf coftAt- Ante- ce-ntu Amxof 

tu.tfft*. m Aur de-uccAouwfujmArCo tr.fvu£-tftof 
Xrttuif ftue-' -rrxAurcef ftxxtrauo Au> mAuuvt no — 
rr\\&~ AArpellet- dum xn ttfeffoftt->&rn%rie-ntu>ye- 
xllofu tf>oyu $\#ctritx<\ futf fe~.rtf- xilx ocie- ixij-ti 
fefmovfei fepuf-no/fi ccmr\tr\ fAtetu^ -f^ for-mA 
dtcedt eriX ufiern, frculxf rifrdtZ dtut\rftf e*fti ~ 
,^ { P - tt^fe~-$edduo-n-\'iyitey'Att\<xfoyAto^yme~c\£~- 

or-At-ortitn. • m^fther\\ tfxbuutuf -byctirtu Aut locu efch\ntr 

Brthy-putieff B-t lyfutfet Uouyj^ufcftirtet-ouArrt 
Aut coceffu bgc cfAtortx^AfrrtA-xtmtr^Atr^T 

ftcut a*> Txofctcero qde- coeterof evruke* teyoyu 
dx-fertof Amteceffa- . cAuxxJAut erAfmtet Cr^ 
f<v{. $rr coeituf. er-Kbrutuf/ft ueyt et ioytlufet- 

fe-ctru-touf Artjjortutu^.rxex: yefeyt dc\ trttey fi 
CvS- dxffeyZt l ctlcrCe- cofe-ntiAt ■ At ftytcttoy 
CaXuuX. ru^ftc^Aftmu^-fY^xktor-c^AY.Arr^ - 
■yury Coeituf a-yAutcy fyutuf.vekemtiofefWttoy 
thr uAemtior- Cxcero • omeffAm e-Andt fActUrAte- 
eioaruH^ ferut utft olum -bAruref ttbyofi mAnu Ce-tHru-xbuA ArUportutuy-nerc referf c\c\ mter Mr^ 1 Fol. }8 V Tac. dial. 25 f^feVl f cut f 4 "<**•«-* f*™ axuerfxfmjrtriiifet-ctuA 
cZ xucxxat Ac uolxmtAttf ftmxtxtrucixnt et-coo-xtx - 

txcme-i -ntt auod txuct j to*trectd.uerut /ttjurtt 

aIxciua Bvtlf torxZ xnfertA^ i ex abufmutu^mAU^ 

orxxtttf dettoxtttrlrro t o-rAtoyu ' uxtxu fedhotum . 

rvXet r CA,uu et-Aftntu £+ ubm Cxcerorxf crtcxo 

foittof ttxnutdey, tt-[xu,ty. t^fcoettrtfbunxArt^' foixUerUuer 

xrtfxrmxtAttf uttttf Affxct - fotuxntrYbofArottr 
xteru no mAtgnxtAtt* ntc 1u.u%1A.Jfed ftmtrlxcirT* 
tt xn^tn ut 1 xuAxcxu, a\~ fut 'Atttycxffe- An xllt^ 
Ctctront xnuxAeyBtr arn u^xAtrfn-t- ctfAtt c\uxAt~ 

ixduffe-- a ZaA $ erevujrM* tt: C Xpl^u At - :< 

t*-< et-ftctuof Alxof Anttctru \o-tttVfno defttttff 
r\7tMxtr Atfe~nforti cu fxte-Ay autcTAocjntxt; 
evru u-trtdfcttt Adbucntc fxtxf xAuixg- Aefuxfft^p 
Cotttyu fi om xffo cyrmo u% tt fftcttffmo or£~ 
tlocjrxtxtr At^erxcU fxtr forrn^ JxcTJix/rrudtrn^ 
^yey^^C^^cciyitm^et^/AutXcr^fxmAtup^ 
^^^^«^Umt^f^^^Auf- tmttuf cA^^m^. \ 

^&Mumif, Adtro mAxuft oyAtort' 7 xiA \jxrt<xto ~ 
^i-trxAuty, auAfucAttf 'tfrntrttrtcufuefttlyxtf. 
VJmfWw^-TiAttArn oyAtoy? tftttmo \jt\cit- rO~~ 9 tttMl 

Xxntt-, I ,3 
Fol. \9 r Tac dial. 25-26 tCrmonAtf - - :*- "/ ^ltf^Jen, edtufZ j fUp^f^^ r ^ - 

t^fh*t^ r £,e+Uc^ctyf ttl £f tftytc^ 
^Aef^cdcfcyf^^cft^ u% p XuJttu f*f*£ 
Ait>cMt LuJtftf o^ettT^eCtlccc -yleyxc^utctZt 
cZtXtx fdlt^fuf cTntUApoffvicfu^^^^ 

f**U et ffoftep. frdt^fre^nfftcut InfcLm 

tf fycLnAtioutCY.xtcyefn p tem^eyJtcey~fV>t 
Jj ftyumef Xtftyte- fA ^yjt cZtuy' - fArnZrtepi - 
uey\ C^fftu fetteyu auffolt^Af rty nStJtye- *ti ~* 
fxtff ft uf coyAyetf a-boftex f"?]'"t-*h0ffecf<i - 

toxe- uoc*yt '> Ou~\~auZ ^rnAonX fdytfrld>yoyu~ 
fucyuylufutflje^t au^fUrto^^C yrrxufenrt- 
coteyto oyjxn fr \-eyu, omtff^ m oJeftuk <tc yu - 
J^^ueric^i^t^fc^dUifutitu^Apnifrcony ^ 

-tcfttufetftuJuffer-teJt yieyudx Je^ectufixio 

-jfucndt feJ yxyU-rf. ccBteyu ut Jtyct fe~1n.ftb&f 

c*t>*rAtuf,etuttftet*te~ eyujtttotfet leyo^ 

uyvAttxttf/ et- ^yuutytuycioy^rn tdt<$cet^ 

a * /^ — ** t uCiu*r 

teyo] j^cptt/auoyu meiem A^notAyg-efitftyt 

txcxe- educef fufttnutt- . ^co jutt eyyeotA^ 

ufuutydta Afxnto et CcAto et-cAuo, AtttJnoVtC 


Fol. \9* Tac. dial. 26 Aom tfduc-eyet- • yiuyxfch >t« ceyre~ totid£runkyet- 

& ,i ctvuf A-luT Ciceyont- A\uT cpftyi Sfmjpultf clein 

finordof crbycn^eyern no Aer-ytet^f&ncnktimAn -■ 

fictucf } crytttoyef, cvtentuT\netem fectue-tut Ltu - 

d^y Avufuf t- ntfi \ -bvXyiictx &t-7 cot-- ueyitu cyetb 
rif m ultof Ipdeyti f ixtucof eyiceyyfvffet . ctuctuC 

£im dfch fcoutfticoyu rxo lyttc fuA^fu^xcrT fyuifj 
<ut fe~ dn Cic&pcme- n««- - SeA yl4ne--bofr Cutknnt - 
Anu"-At£pvrTc uc^e^^ rufi^e^ ftn^^ ct f^icd-i/ 
pyoyo fttt-f ty,emy[t^ ^^xyeTUr c/bufor* adouffyActx 
fit-er dtmunut* eiocjntut. iAyy^X^ te-tndfM^tey 
riuf 'e± yotvuf e^lue-jyrniffurn-- netu eTm lytc cvl 

lun AefiderAm ydvfeft toref c^AntiSf / cfct^Y rn ^ 

ac\en\ t cofeffo f- feri c2f eyutyt-inJctu^ft-e-folvtu 1Vl cofefft 

tyACt&r yxuioAn ^[^ne-nutior^ cHoctiuftut et- 

tyoyiT 'n^orummxy^xt /xycituf ArTat^te^Ap cffe- > 

cirySr, mAioyeftuof l<tc*ff£cL - N* fiTtnctt offffo 

\<tomX cixfyutA+oe-trtk rt uofoffedi Ae-cehtf/ficd 

(^rrfe-Auyefuty t^Huf^ tfr^ 

rnoclifeynyonu Le-o^'xuc\xcux M cvtyA. d^mnu jJf --" 

f-Mu^Ayfeyye^-Vo^- tnatrruLfeyn cu d? Ant\c\utX 

[octuAytf, utSyt^ AntuiuA Ltbey fA.fr- chuk ueLrnAfif iv) corrfio <*- « ! \ 

Fol. 20 r Tac dial. 26-27 JijT*n^4utm attAA^o AoauttiA . Qut MeffA-L.nS" 
^e-c^dttAfrrtAteyrv^cZ.fye^ytfrxe^cAut-t^ V Z /ur 
Irutc ftcudo uA \yutcAMyo ti^toraA^, B-t-tZftm fAyttf 
Affi^dtvf^ferTclt TmeAuZaJorr^fferrttxm^e^ 
tgnoyAt* 6rt eKotfnttZ eircoeter^xytef Xtfcxnt.ffcaio 
t&A xK.et^ye' HtA.no tnoytA \jotum fei, XrftutA vu 

ue-tuttfet- rtecdig-et-iA, -^Ayet-u, et- Tfctetta, ycvw - 

errtiu.et oUxuton^moytfAntt^annAU -imuvru 
ixyit^nAtAl nxoyr-v waU Z fufAJ, tX.t n ±>tCt~cta,fm<\ - 
nAtr , auAcjuA uya, ua\rtf nottoy-A fu.tr , £ot> cVuyrs^ 
truf±t^yuCAc tift-rtACulifuit-L^ toauAy- cfnAtof 
fra.tr ejccii?t.u.t-. erp ftnoxtlof f-t-dttf 'cyyAaufcu -~ 
ntuXAtu^ifi •f>Urf&'fe~xte\ttAte~A-c AtfctyUnA^ Ai o — 
-^n^ I.15VCATI6MI jt-* cvy-cA e^aucAclcf fc^mAAcfasUbeyofyyctvic^ tdt -" 

1 -fSYo . 1a~~J>de- fuufcutax frltuf.ey CAftA -y>Ay entt" 
nAt-ufntotn ceXiA^ernht^nutytctf fed pnernta AC 

I fnun-tAty^ffducAiairf-cui-toctyuA XaufeYMr- 

j f u&r\ cLrrnu' e~t tnfeyut fr ttoentf £ l tc^Aruf-ui t 
fy mAioyAiiattA, mAtu,x- n nauA.'< cu\ ±>oAtnffy>ettAHf 

d, moytbuf amtf etaFfam tl t£" fobo \tfcom i tteyetfT* 
\ coyA ctuAnecu c\t- ceffafeyAtacituyye-atcrvtnea- 

- fAcef^cfcftiyoneftufActu uuieyei-u^r*Acno ftttAtX. 


mo JL Fol. 20 « Tac. dial. 2? -28 
txxoc •L\m, fdc cu^A^a^ftA rtmtffumtf tt lujufa^ yueror' 
fxctttxte^a u*A Ac u&rt-c uAtA, tfpxloxt ■ $uz corrtHt ~ 
Arm or^cc\yoru - ftc XvtrAui cffxrxCfc Actut Mtott - 
(Vt mA*y& ^fui^f^e^uxA,ttotovvfAc^c\uy,vff&^ 
*bY\c%ftf\i)oeyof xcceytrri-cii^e' dvfcvbhnA, Ac ftur"^ 
^vtxf ex><btmPixi*r/u,t fxnctfA et tnt^pt t £* trv-j 
-nullvf yX^ttbuf dttortA. vvritcuta% ruiturx, toto 

ftxt ~^#ctor? xrrvyerer jft&fhc~neft*f, et fuu^ 

^JryyUt^urf-, fvut^AA vtxy-xf ' fcuXrrv/futt- AA eiocut 
ttlf ftuAui \r\clxrt^ftti,Afo[uTA£4ret-i<& vtr\uvir J ^ 
fuU^u^rvreirA^rriuc rwH-u/ 1 irtfArtf deie^-HA^ 
oytrcuAt JUtc ut Anctttg' cui AAiuoxtu.r' v\rv A.uf 
AAtey ey, ot\?uf fByuxf Mle^ucU uilvffim.n cuuT 
ftrvo rrCvfterto A^omoctxtuf^orvt fxbuivf Bt- ey- — 
rorvouf e-tr utrtAef terttrt ftatt /cH-fucu*fA,r\\rni 
'Vou.utuyrvex afcHux, m totx ao-mo yefv ^e^dcorA, 
trJfdxtte- c\ru> AutdtcAt Autfxcuxt-.ariefvhfv- 
-biXr-ettf > rtet: dJortzvtt rit-arrtocieftu*' ^atu ui of^f -" 
Vvu^Ax.vtvt feA vdvfctutir e+ bjhActtAtt jb aue- txtu. -" 
txtt.~— thucie^-ui, x^Syttriert-fvtt '^lll^ntd; corx " 

teytuCjZ tterojryriX eirbe-cului.p.A^ Vjutvtf upnf 
vttttA- -be-ne- xwt&ro mJLtrxf cocvbv rr^ uxcitrubur^ Corrut-lm. m^-tir 
6 r-4. cc h o V UrrV 

Act-iA. Ai ^ern-vt m-.ff^y-ivi 


■■& 
Fol. 2\ r Tac. dial. 28-29 | l Anpnalif hu^tfumaUf fAuof et-giAavttoru et^uoruckftuAtA. . 

Cfbuf ocCuibAtuf eir obfeffu/ Atttf duAntulu loct 
Wt/ Aytilfuf -yeitnat t au.otu~du.etu ta£r>vW u du\ — 
dom\ qcauJTMuxa loduAtf^ afdlutf AAoiefcetulo ^ 
ytt feyrrrOnef ey.cttnm *C ftan AudttortA Xty<Ku\ " 
rvt, rxec 'tocetotorrf ttlLi 4A& crehytoyP ctT Auc\tto - 
■ytbuf futf fAbuLtf \r\xt . coMto-Ut e-tm dtfctyuioj 
Yto feueytArAtf dtfcvbl\np<ne-c tno-entt ef-p\met~o 1 
fpji Arr&yUrtcmF fAltvtAtumt? , e^ dleceLyuf Adulx - 
ttotffT-yXfec -drrus, 4 tfcenttu^H e-rrtta. . \r\djbuA 
t*r thrf-t>Ayu \~j\>oyA tf-rre-c TAutoydn cvcriofcedtf 7 

/> ■ -' r%ec T e-ttolttezLds AntxdtAtt". nec Tnotur\<x, uXreru^ 

(wmfutmt- ^ ^ J^ II 

» ^ uei- ^yo ium / ux reyoyu f^txf ofc£- Tfumttuy • fed ey: — 

' ■pfrtutuy / dfyhet^oyaSuoc^tf.duoyu pofeffto CVrt 

-kmu f i>Ac uybe- tn^auctxfur/CtuACh ntiilA AM 

vruiuyrtf \tyof Autem \ju~ey\t\ ftAtT dfr cuywfyf - 
tey£ -rrt-ceffe- e- Avum Ade-2 dtfcty\\nA auA ufof 
£fr evf oyAtoyef Acceyrm dyu \f\nttuf lAboy', et- c\~ 
ttdtAnX rrtedxtAtiO et-T oTorte-ftuAuyyu^ Afftdug 
tyceycurAMf <CboyvTer~ cottnetuy Itbytf. Hotufe- 
nootfuttcU ctcercmtfU\?eydcyutuf TfcUrfm. cux 
^ \tytt£rnX'-bAytetri£ ^oy cym ueteyum. - ■•/ ■ <-\fi 


■v' ... V. <«U Fol. 2\ v Tac. dial. 29-30 
crVAtoru het / fuA. \n\r\A, fuof c-t-aAua, ftt^eio.aue- -" 
txg~ uAut cxuaAa eAucAttone refeyre-lfe--AZ CLl- 
A^uttu xxxf c\uAx~~ A\Atctffe~>'Af> -t>hxlox\f AchAciemi — 
cxZ.'A,b bxcAoyu ftotcu omef ybi£~--bA\*tef *rxtuf 
[jAufxffe' .nech itf Aoctcrtbxtf cotentu a^u e\ co -" 
-bwi T\x^\>e~ cotuyef^t-.'AclyAtZ aax et AfxA-bAc\Afff. 
wtoem otun\ AyttiA uArtetAt-e- co^{e-cter-e^fAt £i % 
beycvt \ Uoyxf CxceroxC AeybeAere' Ixcet. no~ctvme~ - 

tyxg-.no muf\ce~. no c-r^m-Atxc^ nc Ae-nxch-Aix' 

Afttfxno-enttg fctAm ex A^fuxff^.^iie~dxA[ettct 

fuA>txlvtAte . ttie- morAxfyAytxftxtAxt-Ate'. 1 1 \-e-^ 

\^\tx rrtotuf caXcU CocncuerAt- \tA 6- e-tm cbnmx 

U.-UTX 'xtJ. cy. mu-ltA. eyuAttioB' 8~t toltmtf AJttvoxxC 

e-toxxxm yertTfcxA eyt.u.ciAt' e-teyJdoerAt\\ftA aAvtw - 

r-Ah-dxf ' exoantukj.necn ojAtcrxfuxfe-tfAcu\tA(if\ - 

cxtt coeteyAru \ert\ ~ Ano-ufttf ^ e~t\^e^txvxi£ tc-rrrvxf 

cluAxtf. SeAxfe- orAtcy a Ae~ o\ cJft-\onc- -bulclyrf^ 

e^ cynAte^i c^aA -ipf.tAAenAxT A^t-e- Axcefpb Ax/tAte- 

<re^u aA tttxixtAte- ttorxA ', cu xtcluhtAte AuAxen - 
tuZyoffxt'h£c fxct tlix ' tietertfjpftiA,fer7t.<xc\l>oc 
effxcxenAu xntt-\i\c-ebAx- o-tuf &£, nc xtt Trbetoyu 

fcboixf AltclAmAx-et -rte-c urfictxf,ncc utio nxcAoAb Cvetfy- +>t J -t»t tx rtf. gyLunAAt- 
t-ryi iytib ti.tr if TX~ of-f-ic-t.o ovAtort^ tod^nM- AexAi coA&n-iaf Ae^ltk-nxA - 
-t-VOtf ty.cxx-AtxoY&- 


. 


Fol. 22 "■ Tac. dial. 30- 3{ i.-.w- u luertt- xxoce e^eyceyet feJut m \nf Artxbxxfyectuftn . - 
■ioietet' -^rt^oxxf cie-bontfAc mAxf. Aelyonefto et- 
txxyyx c\e- xxxfto etxn cuftro difyu.&ltf'. \jfc ftrn t* 
oyAtojt fuUectd xddi^eJu^mJLte^LnAxnuxcli — 

axf f-eyr Je-gcpxi+e'. m leixbe^xtxxnbuf ibone — 
ftAte^cixfferxrn- ttw u.f -bletucii nec tuxcfmxfc^tf', 

cxcibxA^coyxof^etxx^neet-or^xtx^nemo dxcen^ 
Ipoteft ni/t acoonouxxr nAm \jumArux i etxxx uty — 

txxtu -YyA.w\t-Atexb x^vtxoytA.etxtelLectu. eoru, 

- a n£c tn xxxrtuttin n uxtttf coJrxnetfrixxAntxxjf^ 
fy inffontiU etlftr* ±fiu.Ut -Ut f<XCtl?xfZ XXxAtCtf 

1 uTxnftie^tulentAt-/dfcvtciax*e't^ 

fey^txont- iyHLxt-ci fcxtcpi fxt rnxfeyxcoYxlu^er 
abxxf M motto; cocxtetf. jn InfA.y-ttxn eyicxt^ttxox -- 
bxxfcv xterfAtuy oyAtoy, ftxte- Aftxnfeftof. fujJt A^ 

cxxJbvAoffxxte- a^ xx\xc\etef ft-ue-Af tytftef- fuxe*t> 

txmetef axcenau huSyxt . tenevxt u£n<xf A.xoyu~^ 
2rr±>xxt cui^ -ruX ycfttxiAnt .Jtdhtbexnt nx^nu et 
txVAnt- ornertx ofotnx t>M^xto omt xftrtxm. to et-AcV 
Otm xxftxretfoftto-fxxt- A*> ctf '^ftyxctu etcoilectu 

et-fxnox\iA.ftAtt Ay&umtA coclxxcief dxcedx o-eri itlxxf Fol. 22" Tac. dial. 31 

tuifn\e+e+u*'.A*>u,c[ bofi+A^fro£itA\e+tct J ^fiCie+. 
A\u»ffwfx e+ gctuAtf e+ ey: <?0ilu.C Au^+a^ f+nftbuf 

oyAtxo rrtA^^Aeiec+A+.XAboC^r\ouedoC^nutu^tb^n^J 
XptVAtbettctfxbto] .£+ m ornTrn Atfyt^tAtoern+Ayx, - 
trof 'tX locofAAbut AcbAde-muzi -+ni£nAO hnnR* vIa+o 
^lt-uruAxne- ■ yiSnoyhoyx tucttA\txte~ne etncu.y\ qAe-' 
£t me+rodorn fyonef+A-f attAfcxX e^r[AmAtoef^ffu.rr\e-. 
l ]fo -JT* m-*- +efyofc\j+ tu^\(Atenu r^ert+orA+oy^ > 
rutz\\ S\m fAyiete' infoyrruxm ,net\\ f+otcoyu. X+te~ 
feA ^S 4 u^AZx+tef 'au Atf^omef UoeyAt+eyAeber' 
\ Aeocu et iu.ru? fciArn ue+e+ef oj-A torff co%\\enArb4t -• 
2r 0rA.mAtry.ee: rnu^ftc^ t+ o-ecm\et<e^' \bueb^tu^ ^ 
\r\ctAu~t* eim cAufj?^\mg ade-fJLC ye-r\e~ omtf c%bi 
turvf ru>t\t\x curji cx+<x+f. yleyuOj <au+ tabufbec fctx 
^e*\tuAr- ne-c ctfojuA, yefyoAeA+ fu.ff\ce+ tt+J.A +t>u/ 

ftrruAef. oAa e+ unxfoymf AoceAm u.r. -+mu ' xutt" 

ajL+ uAr\rrtu^ ±+>vf. xiy comoAM-tf^lono^^tn+erer ■ L 

rn^^eftume^-bofflAe-A+af^cT+rr^ [ 

AetnxVA. mul+A+u X+tvCt fctk ■ e+ AvttA Agen+efno$ 

cynAt >***$! "*" rn\n\rr\t"<^eAui.C emmt+e+eyzceiU+'. - *«.},}. <& 

tAcu no Aoc+uf-m e+ +ytxAefA\uAt+oy feA e+ *>ot>u\ttC 

tn+eilunt A^f+x+7tAiAuAe^^jkc^A^+lepxt\rne^ " t»£.»iy Fol. 23 r Tac dial. 3^-32 


/ m f ^pt*-^**-"' «v-^f-ftit-ttf -cf^T^poffe-AfB-f^ry/ n^^i-tt-t/y^ un^tiX coftprvo '.-n exZ q fZcfua Txcte- 
oibuj 'Xpmxf ' xnfttu-ctu-f, f^ T fcr-u oitt+fArrtb xy - 
rrnUrufeyLxeytt'. cfc\Ac[fro rvtAxgtu.f x\> ycrutfirru 
c\xfex<rxf U+*n Actt7tUf erry^ idffa jttdtAnt 

feymotfifoetiA ac -buAect^tittt^ lefl?ezl<uruf / ujt' 
igncret legef.nec+tneZt.s.ctxf. ^«utWul - , 
tyo ciexde-Alr.SAfxttn^ueyo ftuAxuet-fc^t^bru, - 
Itmtxxt^tmttuf r eformtc\et . it, bAttcxff moffen - 
fvuf.> «M- Arun+ftAf ferxt&tutf detyu-cU*- AocTnttAtte - 
[uAr ^epulfa™ revnc fluy > u,r cjolxm oTurr^ Xr-ft-xX' 
dr\A -bulcljeyfxmc comtta.tu yectoyA ~y[e\>*t-ln\Ic 
cxrcxXcift. et- ZtoutajrA. ftnSr AtovAyottu , fxne\?oncy 
^ffyxt- ^y.eyx, fxnexn^tmtAttA-te^^uAft unA Bf. foy < 
AtAtfftmxf Aftxf tcuf JvfcAtf-t+o ly^fmZet-f ' 
ctbuZ c *m AyLtyjJrufi TfAt-u^ A, eiocJnftA, Antta - 
pZeyAtoyuyceffrt?, ft teftefdefttrXtuf/Sf-bottc - 

fx.ffxrnuyl**ro~lf^ ^xto^ r ^x^^rn€rrn^ ±^ - 
tu t-->'£t ctceyc- h^xttoprx^uefinf^^eft.dcaicl 

reiocJnt^eff&cerHt tdferx^ rherortX fec\ Ac\\xc\e - ilM:/' ... 

SflM&t "•* •' • " 


Fol. 23 v Tac. dial. 32 ■SW"- 

rrug ffAtttf cZf&ctxtu 5dr 4tf <r4u^m^/- 
r~M\tf c\uAf\\oty Ajou-xxg-auu £ dmqdfe^o t 
rnfvr-mun £f&\?u>\ » et-cidm t~co fuet uAtnf-F f^j 
muitof offendt - adftfortf- \yex Au.dxuttvr'ceytru" 
\}A\&o A\ctu.yof me a tZ xuyxf ett\yt~e fculrrt tA^uA 
cy^toyi r\eceffxf%A. Ia.uAo t\lekrt\fmerfflduSxffe< Crr' m M-ern • m dAerrt Tqt fufceiptuX temun Xd£o 
^eirtffe- rto duutieirtflut tnc\>oM*fe^r\tu,e*u\uA~ 

uJcft tox A~ dc ItrnAmta. clcKa, ofteatffe- utcle^r-tfriA. 

dvuf tftf-ttt u^eyefor-xtoyef foltttfu-t d\y.xftt'(c\t^ - 

f-Sr^tta^ rCff; Aeftdtt: et fc\~er Adueyfuf Ucerprna. er 
foecuJtfftrn^, eoyuftuXtA, dtrnoftyaftt ' coeter* e-f- <* 
t>exrtd u.trc\uF&4rru>Au~fyte-dAtci ad durMt fe*f* i ~ 
duJr rvo( 'nefct^m. j vtmboC ctCh cocnofax douf &f~err-C\ " 
tAtctbuf ■uuu&rteftA et for-xT m^rtffufrt coffrrutr ' 
et-*kr-e~ t^nu. fiiA. foUtxCiZt .nech eirn 4*7 Mtr-e- 

et Tfct&tu^, feJ \ortv-e-mAnf foLcu[t**f- et-HadtCetu^ 
cottrtett' rtec tu. r>u,to AjnttSfie±xt fto-ftcAMuu\tu, 
\A\Acrtu^.Jienmct7 Mpcidt et-^ec^xdttf xAe drtutffet • 
A\effA<L 4***fi ^ruJrfuf\cttoi^/<^\mt^^et-fert\tA. 
u£tep£ elodntxg fMrtf Aemoftr-Afft- xtuUvpdocTdo -<T#*|* f 

4 
m 
Fol. 24 r Tac. dial. 32-33 ^bUw" hifATtwi (xnt^pfeciudcr-nuAt eftrcxra,toeC eoru /du^dtatW 1 

Artxtruf xntft e*zerc\rtltio. nfrc dfdxxX^cxAoey^tot- 
Au.t recodxr^f rZu^rxtifyef -tooteft ,n\f uf fcxetuT 
<Yr\ta\t-4A\olyritt\^At%oZ4^iAt-4Jf* f*\.cult*uri uxf 
eiocpxtrx^-' Acce&Mr Ipdug coliururiu^ frAn&ee-roTrn 

fr-pcujnetlt ^^f^y^uf'tH-^yfeyedx cJ^cunf$eAft - 

CUA. obfcur\oyd^ Vy^xA-uietuM-ivfcii, fcuxrn- Ahef£j*- 

cxt-At-oe- flep4.tr/%il uA cerre coceder tftru^tu er 

yieryu~h\f<Lft~ibrfAu4rn lcrru^t^^u^ci8^> r£ * ******* e^Lc^t^totrf 'u.etu^u cT<trj~<rtnee*: o^n^xtUArtt 'iLe-f^'^' fHd'/5 
■ux Aetuf£Yg oJ 4' ^^tcyefnrofxAAxxenxfxiieilforo 
S+ eUcJntn£y4jr<ha^\rn\^£\Z ixfcx 

1?ltn A, / refefotwf ryoneftxf fruAi t f cieduceLcxtUA^ 
A.'-Yr£ x+elA&rt-ndf aA e-uor-^roye- d-Ancxre^tn - 
c^iAVcaJtt' [oou oytxnebA*- . hxxc fe-ttJJrxAj^&fed, 
lyut oxbxxf dxctxotbuf xttree'. f\.ue-\~u*c\\C\t(, Ctuxr 
'Tcotxonu^xxC tdffx*.efcevAb-' \t<\ xx-t Alr&t<-c4Jrxoe-f 
ad- efcxbef &~ iAA.ro-ufxnteree'^ x+tdt, fxc Axy&rrm. 
-t>ugn<±f tT1 ifc* c{\fcey^'rri.^ri»fef \joc t*fuf<rnt 
fcuW'c»fV*^-jfcnu t^*c*V \uvuH\^ ft-Att con - 
ijre\>Af. xrn&k\X iuct^fruAftxb-^r^ \~rer\JDA, 

crxn^^Jbx nerrtf ^P^nf ( tu ^*' e ' ^"5? ^^ *° t-xn Atfcr 


Fol. 24 v Tac. dial. 33-34 -•-., .- ■ ttAttt-Ji^U^-cirntnufetuxAe^yefyixAtetAAt^ - 
fcJTt 'fyftt&H-t xpdexxuj^ AduocAtt Af^etruf.-fjr 
ixeyX ft-^tti BircoyrcKbt^ eiodrtttX. touehAtup tt~ 
e\uXtiuJi unu fevff&ntut», t<*rn omef etufcii-JtMt^ 
•hxtTorxof t-tltmtf e+ catf et tu^tcufc^oriofcevdJr. 

J?£4>i*vfc iftuf -too-yuix JuxeyftffirruLtu Auftu cx> -* 
-toxJT/ £f dttA fxcde- dShendtyet dJ rJqi xi-poA - 

■^etur- u,eL Atf^Ucet . jt-a nec ycettoy tepxtoy - 

tt^nuJfdJ^eteiecttffrrPq fxcxe eiodnttt rxorx- 

^^ug^ff^/rac J«trf*r« tt-^U/f^ 

rtcfttAtbujf c\\vn tcextef feJ XuJvteyvu f£t> -bUnut 

fprnj? rxcuu b^\nutAt^ e-t fituetvoyi %xt nec brxJt - 
ct*L JxffmtA^et^ctttfetmmxor^tlxXetJufX " 

•jfrrtOij eibdnttp f^mZjricrnxn tnitttefftffubfeL - 
^if^^J^nfCiuZ fuif.xncleqntmC coft^tuif furoe- I 
--^^viefeuf 'coyfAcyafi vlf^ Yscutt fu\> t\uJfrrio&\i 
yfaeytarrtbitf UAuentftliediauo lodm <yt 
A&xmAterf^ort XuAttoyJfect^toy t-uAu 

^e^it&x^^tffuefActuf Atemffi^p^ 

^f^^fiultZt-t rxot^le^.^rtcuit^icuuult^ 
f fye^^^^std*f^fu^uJo cZct^iZ/fe^coerxttg 

ccuftitoerrx fu^ce^AJtffttte- kefen »t\ >cu\ I ■■f J 

■ • 

' >:t/. 

) f»mii s Fol. 25 r Tac. dial. 3^ 


ftone foiuf ffAtt^ et unufcuicu^ c^u^^f^t, 
CrvfftvfystmferMtf ^nocie-cxmo^tA^fAno i-cr^ffufc cxyionfuno 

X™* Auuf*u*-o«. fr xxxceftmo CtfAf JoUUU. Atevo fituxceftm o A - 

Ctfdr>v/\V>UW~. _ _ 

AAnU&p"' '*«"*' S^^^XXxc^cAteme-.yioimuXtvx^tA^-Arice^ 

Ccdutxf -vAtmtu uf ofoihuf ffecuH f^.afijodx^ 
aa % cuddmtfcitor-lexnrriA-rnuc ddolefcetult 
rvp ctducutuy trt fceixA fJooUfttcoru q -Xetoff 
txecZtup c\fy<tu[o<m Cicer-olf tfk efttttfff /ntc 
-fjy^orxf^etuvf ^Ucutffe-mAxoji^ nfxfry eo m<ufeftu £ f a>. M • 

Xocert ' ' c Y a((«. - l / I- •— -r 

clAuAxo etDcmttto c^forxbj/ ciu-der ut <xvt Cxco 

{xxAu tmtoudetxg- ^ufft ft Sea ut dxctf tftU-ucrX^ 
c\ducutur> TfcnoUfabu.fno f<xcilraxytmtu*ru 
rtflocu/ xvB-idrt cl>dtfcttotdt >Ane~cn ftuduyyu y\u 
mAt tno-eti ( Xff e^cZt. rtA t Uco n i Ul yrxxtretxg 1 
CeJtrxaufnemo nxft paue- Tyxtuf vttMr^>c^e\x^ ' 
yuUfr\i\jtltff*ctuf f cuyuert Zter yue^f^W^d^ 

C c etult xtey Adolefcrt-ulcf *heU~t ^cunltnrtt^;0fcj[< - 

cM- etduduitf. x#e-uero e^ctt^toefrn^on^^ 

r -tocVrtt' cotrcxtte-- net>e- Bxm dxxo ^A^md^^^rf 

1 + n etortftf*ct<ltuffu^ertfet^ 

AiruAftxc^ e-f-t ~~-+f >**■•* 'A^f/ ' Aeiefcnxtu>ti£cctutf}iz l ■ £';■* .- ii NVWHiit Fol. 25 v Tac. dial. 34-35 ■ 1 I 

^u^txoyxluf^fx^ktuf.c^udl^^fidt^ Btcful - 

CcyeJixUt^ coyoftt^ S e^tuf *"* *** ^^^t^ " 
\jorre\x Auet-\tAte~i dclcrmAtto ddi AdbxvP-M^- f\c 
Cxt u,t tyrXr^xctciiirxr-^rtxtA, A.u~t utttAtafu e- 

t+-u/d--ut- clcaJ TfcboU- ^tidtr tenrff Zfoxo url 
\dto uA--nudud/ v£-e~nt\bu{ u^otf ^bfex^uutujf 

c-CC eici u.erof uudtcef xxe-ntu, . -terZtrefTflifi ■■*■ ^di f\ rujftAt-e- cofuytf- , r . Y^PcovttAt-rxtvriL burnde-vuMnectu eiod -botevAt 

vriA&ruit flociri M<t fxcut fiA-rnX.iyrid.tSrxA, Altfu^ 

■ptr rr\oy\\>\A^ e^f.cxtd±xjxr . e* u^edo cxdj^efcxf . e&&t- 

% ■ r*M^ 1. -ryfAc adi ctuttAte-ArLttqrxx eicchxtu*rrv 

£>?** , t x £' Tt* Btft Uoyu c\a h tbyciM arAtoytf e~d. co 

^fty&Xtvfeictcayo^ "*~ 

:. * Fol. 26 r Tac. dial. 35-36 3 I ■ ftftfAtrl tAm vUx-btufbAftorAc lic&ri* fluf* ftb 
^fe^uxuukebZtu^icurntfftf otbuf etmotr^fof 
urto c**ettbuf f frtntujfy oyxtor- f^ByBir^^XttZ 

epp*t f^^j^fuAeifi^o^.Uuzi^efjiffulut 

S4r b^xy-ertorn • nxc coctonefrrt^Atuupc s ne--b 
^xoctXttu tn foftrtf- 1>Z Accufttctf bot etuX remS- 
tt tff\gt*t£. tt domtb^ www^.^tcej-^At - 
cttoTf. et^ffUtt^ f^trufjJaf^yU^c^rnt^ 
afftrguU etfi dtftyJyebXf.yy. B^ceb^t tarir tlicaU 
tfrum ei*^uetiX/etm^tfcumuLjf^ it f ut X r ^ 
bZtuf ^d <juZto yfaj j[uf LcSLo -bo&t, tkto f<t - 
ctlurf iyonoref <Lff^Utf.*<Zo nxcXgftn tffljorvo U 
ytbxif cMfgaf ftu>f ArtterUt.rZto b\ufjJb4n - 
^tfgt y l rf*"*^^rffi?f.f ty™txtxp 
Xc ruTxfx^ ^iebe-^abair. \yi clxcf*Lfet Sffefafvt 
nxttcrt u tedu<Lxb<i.b . hofvturx' t&uZctafrnfrxttf 

r euerebcZfuf. [yof r eueyft colelZt . hofeirfti^r^ 

ei- c&fuldtufuocAfvtUro uiAeb^Mfbntr-faAtoitJie 

ftne boteftxte erkt-cuet yfium tt ferm^ccfdxo 

e^AWte-cogeret.ctnimo ftbx tfuMerWtr nrieWffafint' 
eicchrttA Ai^tfffeqyofft- tn cxuttettt^Udt&ieffa 
: ; ;cofbteuufUc ^(Wa« ^fmm^Uu.nPc^w^* ' 

m '■$'.<.: ■ Fol. 26 v Tac. dial. 36 
aA roruiufteluceretur', c-CtbAru eet~ t frnAtu hye- 
vttrt»p cenferr- rttfi cjut xeenxo cH-eiocfntxJL frtet-uf 
CtuL tu£returcu xn AtduX CutcXtA Aut cr^m uo&ttt 
fua, vtoce- rtyvende^t' bventcuteftxmotA dc\x Xru - 
Utctfn^o Abfentef -r&c -p tdhtVLZ. dtvfJfPtl corX B-r- 
yritef 'dtcef corererur \td d.i fumg eioanttg tmtx+r 
xnAgnd ef neceffttttf A.ccedebdt-1 et cc^rnolX' axfer- - 
tu (?Pp -bulclyru e+jytofiCfM cotrdmutu et~H ^*' * *'*' L q-xxe- utcierx ' Aeformt- \xe\><ttur .ereo no mxnyuwT ' 
auA-ymixf Ctu^ulA^AJtur nt: Ate-tuiorutoco bott 
auA. yr-onoyu nuA^etu^ ,n^e-trA r c\x^A.mAtOYu\nxf 
n ec efftt uo\ \ ntf aA Altof trZftffet .' n ftXduXxnetttf 
et-no fuffe^turx bonoytbi Autrio x%etrArft A.uf 
t^etry^ofrnAif tueretur^-rtefcto An- uenerttr x man 
t-t jvtf \,e< uetfyA. atr Anttaru byblto thecxf AdYyuC - 
mAnetr/ttcu nrutyixme- A M~ut\Amo co~traXyu*uAr 
<xc tZ.y.x ■ ttt-otnnor-' Actoyu ttbrtf^Bt trtbuf erfctnl- 

coyoftt* et- eA-ur* ff.&f htftnteiUox^otrefb-Grt * 

-hot>e^u 'e+ M -crAffu rCo uxytbuf rtv e-tAymtf, fed 
irio-eto acn et-oyoeuixluiffe- Xetuiof er met-eiioS ! 
feci erlucuiiof et Ctxrxonef et- cxseterZ^eyurrutnu ! 
rnultu tn WifftuAufc^e^&*tutpta -bofuxffe-.ft cHtftxuZ tAh*AL\ (riofunx 


f ' 
ymtjf^imU^ -'Mtvbri^ xpomb- < • «* Cv<t r A,\Mj^e S^ <Hr- Fol. 27' jac. dial. 36-37 .-*W!W •"*"?" l&^ ,-11 **S 


<>VCU*V*T^ **? * 


tr* 
xtltfvptbufmAfnZ-bctertrtA fxrtt~A\ua eicauetu%.cp' ^ 
fr-cutu . hxfACc&A t\o*t pbltAoy ^Bvr^ rt^rnJ^x*xKc\o 
Ch^kyu/d^ttxyA. tlxifxmuAodur^xg+ftAA-tnZrnT^ 
tu xr*trrft~ uryu ne-d fvtrro AutfoynxulA, et.U~Au*o 
Aic*nAx*^vAb&tLf/An de-Zknru, ccnnxcxo%^j04±niAtiffo — 
citflBr-comxt-ibf vfxA^uiArtf/cTtrutLi ftcut nc AcCuXtf 
mvituf t"Afcu ottxm ctutt^ttf 'ftAtufhnduf *f tn 
c\ rtvyxi tAxt-yAtxrntxj^ttA cu AcctArye-t- \rtetntt~tio - 
antx£' mAttrxA futrtnxfrr^AJo^-Cytfctt tvnvcuArn -< 
s -bU tuAxrt &* fPfu uxfmftu -nrcdf duS^ciArA tttlii\ -^ 
' % ftrt- or+*rn efftcrr- ■boteft h% dux cam ■bAYf \n - 
utvt. ncotnrtoy dtn^ofrvtne^c^tf^xUu/rr^/duAT 
tAu£rft*f tutortf fxKoCcoyofutt-.ntx, Cxcrr-ont' rnA -"' 
Qnu cyaJtor-f- -p dntx Aefen/u.f,<tut U cxrtx ArchtdC 
JfACuut • CAtxixrtA etM-tlo et\jerr-ef } et- kntotuf 
V>A~c t(it f*m<& ctfcuAederut. rxodXttLtx futt-y-lo • 
mAof f^Xf^ ctuef etubefftta dx c^umM^yxjT 
or-cXtortf \yrtnt ^fenut ftdnn AAmonto dftumif 
mtrnTer-xm ;Cc\etmcU dr~?-<* yx K \Adc7fa.ciXxA*ft%ur- - 
b%Atf tt xrtdftif tbibi ffjtxtvt. C\^xfxerurfAA-/uctW 
Ac mA? tt^ ffut ■b<\ce~/auZ beiic u^AA-i ViiUfrttm 
^ borxof -tolt Atoyff btiU. d uA ^Ay. frr-Zt- fXxjf Aoduttif- 
Fol. 27 v Tac. dial. 37 ; co~ c{tcu> . -nJi auo fepu.tf fteteptt trtUjtiZ t Act^/ c\u.o.di 
~l£f et- Ttultytt uttttf et e^cepttsacu mdtor- ^ufdurt 
frt JLcyoy d ptuma.f ftln \*>e- Ae^upfepvt / t^to aXtioj- 
<H- t^ceifur^ e-t ditf ruyhJ.-tta.ttf ct\mt\yuf Toye- IjouXm. 
jurttr layu e-a rtX flttt fe-cuya u.Aut TTrafeo xAfoymaZ" 
et- cofuJttuAurrn -uettyu u^tatctoytT/ cJP-tftnuc Apttrr-e^ ' . 
itA. er-tt e^ocitZetiA*, '. t-Am tLlu.d foyiZm4^o^ey.*ycebat , 
m a ntmo tnty* pAu.ctfftrnaf-poya^pe- Go*eba*X' et- 
Ubeye- coyeyeAi n^Ltoef 'eyat le-tmodu Atcedo ftbrafd^ 
fumtbdt- tt ruxfriecHdteytA. -rxecH -by~mcy-u ftmeba>t)* 
-pmuf but tertta cofuXatu, GnpomptC JL^tyt~7ur 
■pofu-tta^ uJExuAt fyf-nof eloduetie; , tt*. tarn^-ut ota, 
foyoi o*~7lfabuf. oiZ AM jyfoyef o-*y*retuj' At> ef**] 
ctudta.md\oya, nepocia^ olvm eyiceyi folxta.firtt/cjol 
rnd? Aj-qy.mtu.mf aua. cfdcAttff ce~fumu\yaiefc^r\u.c 
-Amu~ oytmet lcctV, JLclev fbleruloy Aixcvucyu uxdurtcn.. 
\?yi+ek~tf / , ut netu Ctceyotf- necu cefaytf- rtttn 23rt* - 
\'-y\ttP> Cceiti rxech Ca-iui-ruTAeriu3^ ulltmagnt oya^ 
toytfltheyM> certfuu.trof AurtuX\je^oArf*.- t^ceptif oya. ■ 
ttovcn Afmu ct-p Ijeyetlibj i+rhvng tfcyhutuy'. ^b ty 
yo\\\or&~meA\\( 'at^t.At^* t^tlm^^^ii7i^^-|>o/t-rf 
to~ra, tpyum Atf, &trcorvruA,u, JopuXtbcvuT, £tMftc\ \m.- m o >o tAvn. 
uArrt- 

udk~ -ef umo Cependinttoef <*t VI t*f frtn*^T 
ho^vtttr" n, ■ i I m& 


- >; UY Fol. 28 r Tac dial. 37-38 • MTvtr ."tomuL, ffnAtuf tfZdllitAfrS-trnd&rnA tmcvtnf dtfctfhrUL/xf - 

f*> 4<ft noartt^^ft^ut- tm^^J^^aiteriU-^^uiA$t^ 
^xAtcxAxTfoytAffe- uxAetuy cfcTcltctuJruf ftZ/aurcttru 

tram xuHtAeo u^^uie-a^auZtZiyurntlu-arif-Hujtarn 
AocjuTtn^- A^rtxAtf^yerxuUfxftJjf, dbufAftficti; 
et-ttHut TcXufi cu ux^tctbuffabulArnu^auAturri. 
xtiruX AetfAyxffe- oyox Aud^toyuA e-t- tdoulaur-tx cyB- -> 
Jtrr? TctLufiZfefe- ■btTrne-caufer fytoluutt^.rui cjuo - 
m ru^rAtfttuofct^fufet-fyAtw^Zt/fxcfAxautf 
cyMrcyttc^Ubuf^ aujtrrtxfx Itbep etfolutifefAtf?*e-~ 

et- autgettf fttlt Arryctet-atF cotrajftZ Bf*nrnu*~, aA^ 
feVfWtefrvthAt xxtAef. a£TcxtoxAf,et-e-f.xrtt\vv-^o^ 
e^xrtciAnerxclu f^ fr>e^riter~#b4*xotkn ettefttbt ftlf- 
tvu^-frforxu^xrtatctt ,urtufTter4^C atcett AuJr AAtey 
AJCft-fttf, et-yefuAut m foitttuitrtf A.Mur-.OfA.tcp, 
ALUt- CVArrxox^AufucU o-buf tr/ Ft u eiu.tr adZtrbeatrv/ 
audltA, attAtt^ Arvtijif oyA.toyxhu,f Q otxrto-eb^Ar / cuuv 
*»* t^of 'tnayt.tey Ac tZrxotnlef fxryuccA^tcta.t^t', cu At — 
■i frrvteKSr ctcn duz tyibuf/Ac mutcifruyr-u etie^-tvtoef 
Ac yAfirfttaXtg -£tcLtA4rtbuf A^ftfteref, C u Ttfltftfa^ 

jt,u,c\tcxif cr-c^tytf^yc . fuA, Tter>e&/dd iudtca^ef^ Fol. 28 •• Tac. dial. 38-39 


■Yt- . G\dttfcofrA.f Ccor-rttitu tf- Av ■ fc<xu*u^. etT^mdeneZ 

^f t-beftrtA ^f t> WXtirxutlcScu^-fu tOt\ C\U\t£tt\jf£t 

Accufdfof efdefer^fof / u,tfytOxdtff\mofddt oyAtoye- >frtQ*hff*rr> 

x.tZZ ceft^tx f -frpfr ftuaxA fycttAh! et Tce-n def 'yotuertf , 

\t^A\ Ifeycuie- exvtfmoclxUl^i eptAt/utxft ^dtdev^rxt ' 

rxoAiifrnJgtjfoyo-hr clrfeZfu^.^Auerococ*oef*Affu{ug'/ cenfen t 

tf J^fu iuf -^t^t-\ffxmu au~e\^ u.e*ZAc\x 'Atch %*A xrxx - 

■mxcttxAftx o-[\a cxZ fe- i>lxrn% atfeytor > u / r\t-Ay-cj&e' 
Ccxjrtorie* Attf SylLi, Au,t Grxyoyexo A^oft^r^retittAcV 
ZceffeJof 4nc%vefuxyof / u,tc Z rxA Zuxixg toofuU aaj 
St Uxft-fxoef AurZintf ufeyetup auA^u Aydoye T <rettf f 
afor-Aforntp f-Acef Admouer>Af/rto 4ocxo(a etaeta. y£~ 
iodmu^ gf- cf^Joxtaff etmoaeftx^o-AuaezttlfeA f 
mAorxA itt<L etru>tAoxlxf eiodturt^A/AlurxA- Itce-rxtxg' ! \ 
auA ftuXtxltbeYtAtFx^ocabAtjcomeffeaxt^ortuie^ -- 3 

fr-enatx -toyuU' tcttAmttZfme^ovfexte-fxrxe-fefutru |- r W n':« Ufc 


trtr'/ coturrxAyL . temerArxA 'M^co-aZ dxn UrXcofttfxxtxZ *. , f 

CtuttAttkn rxo crritUT*. du£- eZrn orAtorf- LxC etlgmO --■) ij i^. .; 

-VI i ...?/>—. J?«£, .^ ^i ^fl». X VV * ' C ' t-n. t-vt t-t 5 rttu . < 5f*tf*' ctetefem Accxtnm ■ oua*u cxxxxtAfu \ f -Y 
uer-xffxmo- JxfcitoUnA ' etfextey>xff\me' UffityAJutjZ\ 
n m4c£n0n tT 4<*^" Ac^fAJrxZ, a,u.t ttl xuZo-etxf 2? cfftf . 
rrrvjno cotetA fuet^t/Aodue^xA^rxouxm.^yXXjoaxt dd^ } \ 6te. Fol. 29 r Tac. dial. 39-^0 * -pk*f«mt 'er**or*f A*h*ntefef cyrvreyvXr.juTafout 

^oyuXuf. otA tmfirt oxl utftc Jitpzeyt' cmf+oteyZt . 
« T T* ^f ctuvt^f dcmtc eyy*uve. donec fefAftiUet 

dtffefunluf er dvficcyduf Cfffecw, Jonec n ulX* fuvt 
tfcryo JA^.nulU CfierntLtu, cocorcluL. ritilld. Zvuivcuf 
-rrtodty^rto nuila^ futnortZ^yeueyetu». mdiufmA -" 
orxtuu rnodufttulttfi-ne-aulrto uAentxorr^Afdur 
ttA/ftcuti dorrxvrufA^ey^lyer- dvu&fdZ %eyvaf\jutu> - 
£l«jT»fui grncc . J yef* fed nec tut*. y.y '^^ccl)<ryuAoctuftux futt / 

utyAteyervvyet\ev*fr\ec oenr foym^ tAoctvCfrtf: 
C\ceyo\td\\ ejLveu -yeOtuvrStc dcu dcffuyefrJttaf 
oyAtoyxvuf foyu no emecutyt~> n€c ttfcu d\d uoru 
co-yofvtg ctuteaftf * Aygumtu e-ddetm dcY-nerno 
uocafn dlutnocefd.utn\tfey?ddm.utcvbU4, 
"xCtuxtafe-nyam. uett J n ctd Aur uxcxn "bptW ' Juttdo ' 
■mefrtco* dtfcoyduk, A.oxtaf ^dua^butctd* tuemvu~/ 
n ffolvdf<x uey^rAcU £ tai meituffu.vfOef.rCo cfrx 
duX utdvcaft • dcjft tuexyetufAxduA, ciuvt^tf-TciuJv 
rtemo -becc^vySir fupvuxcuuf etf ttey tnocerefoyafoy^i 
fvcut xtey fanofme-dvcuC- duom xndtmtmu ufuf 
rnmt^tffectlA^ir>e^et\f\£r afiymtf- 

fimx uAttuat^AcfdXuveyprntfc^oroj ufufur,fxc Fol. 29 Tac. dial. 40 -\\ 
tniru toy or-Atoyuhoru obfcu^oyat Xr**" e " trvt "*T*' CT1 ^f 
moyef.' et-Tobfequm yeo^tfya^AtofaJiexrn oyuff 
lonotftri fertAtu ferxtetttf i cu o-t>ttm4. ctto cofertttJLt . 
Od rrtuLtxf Ajo +oyrvdu coctotbvtf. cuci y-y.rvo tmjrttt 
tt tnnltt dtltberet /fed fA^nftvfftrn^et un uf a&uo^ 
lutafttf ' JixcufjLtotJbuf cutAyAfO' eftaTyajrc^^tcCtrjr 
qd tutitcftf et efjctdetv\n modu orwA^ defeftorttlyL^ 

Cax clemetta, coorvofcetvf ' o\outZ^c{vtAtvoje-aJt*Or>e 

dvtt oPttmt et ZauAXu otoufe avfeytvfftmtutytiftduf 
urf4>OYtbuf(bcultf/<Luttfti afmvratmur ryvfndtt etnf / 
eHc aeuf jXtcrfuttaJf Ac vura, tloya, yeyett-mutaJffet/rt 
vxJovf fumX dU Ltufetgfui, \eio4uetva, l-ntch tlltfmo - 
d\uf et tempAmttZ defutffet. rttZc am rttmo toderrv. 

tt>e- dffeayotef}- -ma*r\Z farrxZ et mauonZ aet^ \><mo 
fecuXt fu.t dfcU cvtyx. ootr-ecta,tiortt aXteyx/utaJtur-.'^— 

Y tmfpu- JKKAteyrif cu AKeffAx tpxt alufcotra.Atctrf^' 
r^-At dtdlufyluya, dtctuelifrt ta. Avef ett ef^vctuf, 

^ttt Zqt MAteyr? yofte-Os Aybu-yatu tucetftauA tu\n ' 
oofcur*, i\yoc meo fermtor^t-utf^ftZtfttifruffufcc 
^erem,tefxmultffuf^,etJUoy^codL*^ mj< 

tS- ^ettfmeffAaJlcuArLtru^ptficttr^ AT^yz) 

ucfflyetottli ttfcWo\ux^txcxCZat. Cua^rxftffetlAxfctfft 

T 1 N »T^j N ij x flNIT 

"-Cc< (. \-'*- / ^co 
it Fol. 30 r Tac. dial. \\-\2 # ^ 
*V '•• ■•. ■ "'■ •' " 

/ - ■ W) bfa**$ i 


,*'?.-. U-> ')-;,. '-'"■'' -■ ■■■.'.' Fol 30 CLoR-NIUI-TAClTMXEOP.lGJNE-SfTV -AA.0.1U&V5 

AC ?OpVLlS. C£flu*y\ANOlWAV LIVEH- 1 NCiPlT ■' * — ' ..'V ,r* u mo I JEr'*ruiri.t4, omnxfx o-Alixf ykettifch ettoArumuf 
S t4»?rv0 «" dHrtubw) plu■ml(>u/ , - .4. CxfmAt^J 'aAClf 
^^L^JL r a% nxotuo mrtu AMt mottbuf CepAtuf.coeterA, 
CceAnuf Ambxt.lAtC ffmufet xCuKayu rmefA fbAtiA. 
COtoU-ctef nujp coot-xf cwufdA ^etxbu^Acyeo^ijxfaf 
beiium Atouxt- \\henuX yhetxcAYu xVbuX ZxcctfCo AC 
ncxtfxti ueytxct^ortxxf moixco (Lfyu, occxJxeterrx^ 
erfu,f feftetrionAi oce-Ano mxfcetu,r<T>Xnubuir 

noWi Bt cl&mter* edxto motxfArbcne-xxxcy effufuf 
■blxxrxf '-totuxof AaLur cxonec t-botxcu mAye fef. rn0- - 
A.txbuf erxZtoAt- - feyt\mu ofbAlxiAxbxxfUAxxrxtur^ 
\tfofoTtrmAnof % cixo^xA^ crexkxAer^ mxmmech aIxa - 
yxZ g-entuZ AAuZttkuf et ofoxtufm tftof. ciA nec tey 
rA olim fed cxAffxbxxf A,dxxeUebAtu,r c\mu.txr ft&ef 
arebAt- tt rmenfurfuXtyA, uatch fxc Ix^cert Acidfuf 
OCtAn uf ^AfxfAb crle nro nAvtxbxxf 'aAutu**. Qfboro 
yteyJgxculxZ tborruki etxcnoti mArxf Xfu* AxxtA - 
frtcA, AxxtxtAxA, yAutXj^eyxruUAm yeteft ^xnfc&y - 
mf terrxf. AfyerX coeio trxftfcuitu Afyeetua s nxf% Fo!. 3} r Tac. Ocrm. \-2 I H f«.. i ^AArp^ftt. QrtKtbraJr c^mlfuf Antxaf. cfX u\\u A.ycY 
xttefmrmeyx^ Sr ZrxAuX ^rnujf f.-tylftari.^ci^Ci' e*r* - 
■yA fekfcu .' fcftlvu mZrrurn / *?-f**fTr.£- e-9rt\txf codu^e - / 
v^rAv<*r*> ^'^fdxefA^fftgnZt.^cfuc^ri^xluf 
Jfftm x oc&A-rxe tii^ewonej 1 - mfdtY ntyrnumtf. cgttrx 
iftA£-xun^tfux>crtur-'4,ciZut ^iutrttA. ui?<-u4itt/ 

-teturt/ <a£*> ^~tuf '/ ■^UurBfc^ ^tW ' A^eUAtetCrnAyfof 
e-Abyinxef/ fu&uef, uArxdaluyf ' A,ffurmA,t '. fvufc ttfpv 
£<r ArxttauA, rxexA ■ c^rtrtu ^-eprtai^- ueeabulu. rr-cff 
c-t n**£ Aadwu , am, aui ' 4m\ fe&r> u *T^fh"^ffx £»L " 
lt?<f $yd?uitrxt' /U.t *m* tuorx ' t-uf c&rrnAm ueca.tr 
Tvmo - £i?$ fmtr vtAnAtunfricmnec~*ttfe~uAutff^ 

Urt emf-^nu Ai u ictVYt^ c\> rr>rtu ; moyc rY Afr*\toxf 
Zu&rxte vufxr' QrVrtmiAm uocAr&tu**- .fuuffe-A.^rvC 
frtljBrcult* fnemar-AJr .^vrvtuh eutmuxreyu foy>tu\ 

xtxtfx T-ptxd, cAriur. $ut xltxfitLvf h^t, cta^ CAfmxA 
dt-ujru rHAtu auB~ vAyduruueCAt/ Accrdut Axoffu -" 
t-uf£rh ■fcvumg' 'ferturtX x£e cXtu A\u<ru*Atu^'>texrrt 
grm trty%£a.t u£r'£ut- foTxwCfAextf- nrv. tXuoc#f\\-> 
ttr auZuvrtuttfcvlcrtufuxA&tu^ 
ieiAt ApextA-f TcmxtH-frcutu 'murmur- o\exSrtxfAc\o^ 
fcutuf d tottxcr- rtc/rAuxar' ucy. ye-pcuffu, XtumtfLA,*-. Fol. 3\ v Tac. Germ. 2-3 4* ?- Cef^ryu^et vlylitm odA cyinZeuf tenov tlio etfAvuio < 
feeryo^\lyuc oce-*nw deiAtu Aatffe-jO-errnAif' ttraf.- 
AfrXuA;evuC\ Qdxri fUjtA, pienifttuT hedietto ^■ncolurt' 
AkdU coftitutu -nexAtuat -ArA arv ev uiyffi con > 
fe%tyAtJi1 AJufctc U>&yrf* layxf <ne\£' BvZ leeoal~r*P- 
tAm menuwitAfa &t tumulof dfJUevect-f ijn Art» 

fcruete^ ? cef \n\o a~ervnA\t fWi^rf, 4, A%uc eft*rf f <; ^ n . * pjn 

qug r\ttto cc^fxpna^ Xre^mttf rtftft yefeiievnrAte 
tr» ^tw^w /lo> 4^(1 AernAt ut AdAdt fJi^Vbeeci^ 
Obtotbvif 'Accedo a a^etmAi^ ^ofnuiivfAufAtA^ 
rUtcwuf ccnubuf ifttof+J^rn g+. fwicrrd Bt Mru 

fu\'fimut'oyrit£fytittff?-A,jrl^ Ctn «•: ♦ 

auod? corporu qudAua. iv* tvw-0 houinvnuo uxrtru 

oueuX. tyuctf etceyuii ccuU . yutdgr ccrn^T.mAon^ 

CCV±>or*si e*r tA-tu A.a thetu uuiLAdrAdoorifdAtl) opu 

vuT e^ui-h^ittet-ux, . mrrneth fvtxm fftuxu toleyAf An- " 

eror* Atcu ifrdm. cceio fo[o u^AJfu^utTVtyy* etfi 

MvauAArc Aȣ~ dvffeyt itx^nvuttfu tarn Autfuuuf t vnmerjurti 

hcvrui^'duAr yAuddeuffcdU 'hurnuiuyr-auAffiii ~ 
: *A\J&u.etrefi^quJLvioyxcu7A\c yxvurntZ A&oxcur* pi '— 
■ t^fferAy,. fyux^eyayu 'myboyu- \y^t\tfiye;cu^urru 

^e-cuix t fed •kkeyuch i-byo c^A.ritrAymXrtfda^-fu uA . v ,. ■ Fo!. 32 r Tac. Oerm. 3-5 


WWetu^ jrfertu . ycn<^^Xi4f-(AcrtA. ffotxf- n uc c-AuAtf . £gch fo\e~e-t 
^At\ff.rntoyeffu7t-A\rcrtu efAu.fu ^rt>\t\t nt Aru 
JUpAAn du. nev-A.uerif duHtc . HectA.mA.ffvtrwAuer*' 
rVLittA ontyrnA\i- uinA Ajrftritu ' Aurt7 ue-c-i<nierf~? 
4feim fcrutcxttiffflsoffefftcr^e-etu.fu. \?AuX%mc\e' 
Xlftctutur; *£ff uxAef a£ tllof Are-tten uaft [ec-Attf 
et lcnct^dcttf evyu irutrt^p cuXtA^ 1-uT \"a[u\ tttit*vu u f-* 
CVU.A ^u/^^wrru>Pwvtt-u^.rft4^u^i>^-iTrit cbu.fuc9 - 
rnerctcru Auru ef^rc\Hru tr» y>tu> h^tfvrrnAjfd^ 
Cju^uT-rvr/- tee-cunxe' A^ricfctif A.tch Aurut .jruHo — 
r&f f-my.urx et Antxdttf ■^mtttAfce- mrr-cuZ ttfuArf. 

)o£-cuA4.m ±>[>Af u.etere- etdiunct*, ferrAJtofXrurts. - 
tofdx . A\ro*ntu ctch rrutcxf dtux A.ttru fe&tuAAx^/nt£<L 
XffectaJtob' M ' i fednuf Arcyrevru f-^cduyr^i^fui e~> 
JtymvfcuJL Ac utlut m^cAtvWr^t^ft^fuacXe-fu^e^r^ 
ficu.t e-^.cnt- teloruT colltour\~ ya,r\ <AdA\\f JLuAr* 
rnAtoytvuf lAct\f u.tu,tu,r- V,aJtdJfuei xboif* -ucct^ **■ 
bulo frameaf c^rut. Ancufto e-t frbHti ftrrt <feA- 
1 ta Scri e-t aA ufu \j Anit ,u.teoc\ tt\o±tut ro ^oCcif 
uel comtnuAtmxrl ttwnS- £~Y e-duef ddffcutv 

] (r*me*cu cctetuf ?, yedttef et mxffdxA- f^-out .< 

'toiurA.di f\ruri\_ AJtdi xrnervfu, utbrvtf-riuAi A.ut f\ - Fol. 32 v Tac. Oerm. 5-6 0~u\o \^^'y^uli^cu\^i^.\^tA^tix>-Ccu.^^ritCiie- — 
ctvfftmvf courribxvf dufttnovvt- ■bAucvflortcg. vifyL 
unt Aitertuf c^tffvf *J.ur g-dleg'. Sxt-nc foym^na uf "" 

\jOCVtAZrr coftoUtut.%eArte<tA^tetAtt^ttrof~m<^ <*•>*' 1 

nrirv Xocetvuf. tyecttZ A-Ut- uru> f\^fu Aeyitrofdfuts 
\.tX cvtcto j-b^ tt<- n£rru> ^ofter.tor-ftt-tn untueyfu 
efttmXtt -blwf -tenff ^otcKvt-e- ^oboyvf: eocUrnvftt -P -" 
ivatrtM-/ JA>tA er COp-r-uete- Aa e^ftre- bugrJi uSrioct - 
tdLte~yeAvtu, afef-cmt vuue^ute-ctlex*~cfAnActe- 
[ocZt ■ c\ efmttur' Srt n vuf. cetent ty. firvpdvf-bAOtfft^. 
uxc\x -vbm xntS^ fux>f vicc^ujr. et dcxertv -frrno rttvf : ot 

f-uvt va rxom et honoy f. Acurf-p cvvntof ce*bonituA~[ 

cgAey ioco dum -rurfuf tnftef coftlti ctuZ ftry tytu - ~ 

xaxn vf" xr\yvtyA.tu/r. cortoy^ fuor-vT etin A vcbiift-ittf 

yefeyvtt . fcu-tu reltqffe- -baAyuu f\dia-vtvu.rtec *>u*r 

fd.cyvfAAerff^^vitcoctLvvTirivr^vprur^ f-<*f- ' 

multta- fvvpjftrvtef beiioyu ifdtrntZ [dcio Anxerutr . — *\ «X 

Yfy-ef B-f.-no \>i\vt**e-: d u cefef. uvttuArt^fumtvrrt [ 

nec rev-iluf Tftm.td-A.ut Ither^tboteftitf. efdu-ctf 

ey.eyXo -bottvvfauZ tmpx> f\ -proytt 'f cofbtcut : A. 

Am A*cie-Agrlt, Aamvr^.toe- -bfunt Coettrru n?ch ^x 

A.c\u*rtefnetw uXcvre-, n t- u^berdfaJ.frl fkirdc 
Fol. 33 r Tac. Germ. 6-7 c 7 

S tcfrvj • \ . ■ CT i^.wt||w ti<j c(u<t/i t yoerus.ritcAuctfvuffu-f^c\u\u.t 
Afro -nnhXtt^ au£" A&Srfff^AiZtx httf cysAuJr, tfftfl - 
f*^; £-f- ft*m4 ctuprd£-t~}-4.etA, ittct/m fUZf^-ut'. 
cidcjt -fect-fetiu foytttudmuf {cttAn%tti e<ru> ca.fuf 
r&ch foytuxtA, coc-bbAtio ttu~rrrZ Mtf cuneZfa. 
cuff&A f^mdtp xutYfo^^J^tc^tf\joy,-imo-b\ ' 
gr\oy^u.y\ foemuxyu u.lu.lAtttf Au,dvyx 'urT uAo\ — ■ 
tufxrifJCt^u. \n cuvcU fACttffimt teftefm mX. •< 
y.t m 1 U uaXtoytf^ Ad m d.tyef'Aci co vuo~efutArfr —■ 
i-A ^uf ,n£c ttlj*- £-n ud^e^Auteyito-eyc^blojo-aZ 
■^AUtt- ct oofSir oyf^mtk y>ucy\Zttbj o-eftZtJAt^ 
-moyuT ±c\ttu<y dfdZ AcurftncltZtaftZ eflabdtef 
X fo£nitf ytftttu.td.f coftZfta, y>cum 9r obxectu 
•he^foyZ,e-t\ru>ftvAtA comrn? ca.btritnt/Lffciua. 
\oo^t ipAturrrti f-OiruXyu fu-A runt- UmBir. aJuto uf 
gf-futact obUo-ettty Ai ctuitAttt / qtyx^fn\t^roofi'^ 
Aef-butHg- dci^olnief^r^^tufAriee-c^ef 
SiS&um fj£tuAudfrJjyuulZ*t±trZt>riecA^ 

h' . Xfor£tu\~ xut rHvefa rtS-At£Ztr\jx&\m fb Auu> 

fiWlU «t W iV '-m [yZtarrtj feJetolim AuymtZ &tcobltcytfA.lt*>C 

<W< tnetmmr v&n t^^Att /V.rto A^Uw^nftf, H^ua f-Acep^ 

b < £vth^«/'<* v r Fol. 33 v fac. Oerm. 7-8 Jiurby tyurnaifddi hoftitfluar f-dfhx-rfMa^tfm 
cec&fftf Axaltlujf -bUcAtr gir l?e\'cu lf. *o A.y>f fue\to\L 
tt-ifidt fAcfuAt.VrTcZ e+or\ttj?evrto fA,cro -PA - 
yu, ccmbeYiri dcTfurnu tfcm trnodu Uburng' 
£un*A~AtuZ AocH- Arduf-ctA r-e[\o\cne-- CoM-fru n?C 
conxbef-bAtteiribi dBvf nftqf; m ulldTnuirutm oyij 
Cytm ^fArnuld^ eyirf^t-udit coA^tu^^A-ylntyA '** 

tur.Lu.cofA,cr\emoya, cofs-cyAt -dPvY-ucurxouri Ato - 

-jyeit^r .fe-cyetuxlludactfoUyS-u^^ia.uiJir^Yvtr' J>€- Auft uc 

P^wfmctA, foYt^d\UtClUiry^4yiTrnt'ObfBruA,t'> - nbu£ 

^ oytu\ co(\urtuAo f^-H^ • vt rpvt frupiffff A*r " 

boyt cXcvfdi \n furculof £bu,ts.t Bofch r\ottf d^oufc\a~ 

cixfct-Btof fuj? c2c\\Aa^ ueftt^ te^e^Ac fortuu^ f^O^ - 
<jrut. moy. ft yvSAicg cofulet'/fa,cerJofctu.ttAjtvf'ftri, 
^u^tT-apf^^^urer^fArfytl^' ^c^tufcievfc^Aucn^^ 

fujr, icitf/trer- f\nfuloftroll\t . fuUatof ftcuAZL irn 
■yff^m Ar\ru>ca \ntytr^tur--f\^l)\luerut nulU- 
4~ e-aA^e- *n eurxAJf d\e- c"^fuitAJt\0 .frt-gm\ffum- I 
Aufpctoyu AdMu.c fUeffyyulf: **■ A\ur\dc\£ et-uZ 
\^\Cnotu/^utCi^c^uo\aJtrc\ xtevtoo^o^u V** l f V 
B^yum da^ $f*gA- Acmouruf '*fgtYt .bubUctAiutur^ MontHu} im -• 


Fol. 34 r Tac. Germ. 8-\0 ^ «MmitHf iomttto ! ?1 b c.iaii*uf li/ieUm tt*mori bufjic iuci.f.'cxc\\.di _et rxu&.ojrncytr&xt. 

uA.-^ctff cu\u?xt\Jf ccmxxt&tur'. y,Tr\ura\ /Lc fremvt*) 
cbfefuutf, n?c uilt Aufotctb mAi^jfuief.nofolu?' 
JufL to\ehf-. d^looBrtf. Xto fAXfer-kortfsCe- &vm mxmftro 
a£orTT; i^tpf cofc^ofyut^f.e- et MiA, opfer-uArco JLu 
Cr>i,curfu aud o-rAut u bAioriA eu£tuf effiloya,tu+* 
o-uxf o-entuf cu~ auA, bBuu er/cMfttuu cfojm \ntet~ y 
cetotuTou. eiecfo -bplAruT fuoyu ^Atyitf cVudch Ajf -"' 
rn\f comxttut ?<Jictor\A,\yu.\ ueixlli -tjr-o-fuxciutio 
AC.CVburur* ^Ue- mToribufrebuf-pncupef cofultAnf. 

c\mMcyvo\. art^fxt-At-A.rnu.te-A. c\ch dr-^beruefde- - 
bern-Ajyoxfy^u e?( ^'^cxbef^^Axteruy. doFuf 

r\ ctc\ fc>rtuuru exfufntu\r\cu\\Jr cert%fc\\eb)icu, 
Aut TcboAtuy tunX<tLut Tt>letu*~' r\Z 'AOtt\fre*ouC 
Vjoc Jiuff>\ca,ttff\m u xmcuT ' creoxuf .-nec d\eru num 
Urtnof/ feol rujotuX cobutAf* ftc cofturu^uf.fut cor\ \ 
dicut . ru?)L ducefdte^uiJietu^^ltuoi Bf Ubertd**' 
vUrtuT. adrvo fmul nec ut u^ffi coue^unf- feA erf 

jXtef ettertP Jitef cuct^tof coeT^tuX ' Av>fumuruy s 

\jUTtuJrv?-*>Wcu\t cofuiut Afm^ttx-SuenfuA -bey 
fAceyiate^:^ tAm Bf-co^cli uxf f irntoAtu^.rncyL tM Fo!. 34 v Tac. Oerm. \0-\\ •1 • ct^beiUpZjburt ^Acdkun e-xuktuti^/xC^e^Cu.AAeAt 

rn^otfauA iulenAt ^oteftA-te-.^x duf-pUcuttr CftettA, 
&-emttu A&ynAttvr. (in blaxutt- ftAmtAf cocututf , 
\jcnrur)'AttfAmu A^fenfu.f ^crtuf e^/XYrnt^ - 

cet- Ato cocuxu ^Accufxf aoi 'et dtfcytm ccu^tttf ttenrt. 

jufy, clt/tZctu? ^oenA^u c^aAt^to.^atAroreCetty^ < r ^ 

* i ■ i * It « Sl T!- •-*« 

f ug*f Xybc^Aniffujfyerdiulr . ignAu*?( frf IheUefBt^ l i 

ccybcy-e- tnf-Amtf coenc ac toAucXt < \t£ctA lifuMcyA^t^ 
rneygut' aiu^furA^ futyUcu t\Xuc Yeffncur/ tA.au a 
fceier-A^ oCtexli o\?oy*e-Ak',autouniutuArtfutoy\,\.cut. AX>f 
coc\,t -S&Aeir [e^t^nbu/oieitcrtf^b modo w^rutru e~ -■ 
ayum y&corud\ nuo coutctt rr\ulctA*ur.bAyfrrtul - 
ctg- yexn M^ctvtt^^/^^^^^-u-mv^u-t-r/t^-b}^ - 
ymauufet ejwluu-ur*. dtoutuy tufd,fcactlt'f 8-ir 
y^^TlS ^T^ 1? T^X. v f ^^^f^H \eAaut- ■ CSnrertt jlrt - 
j^vvli/ tH fieve- cornttef coJCtiuZ C-.mtX e-t A.utAfAffu-t . 
nilnl Aut rtech yuhltcg nech -htuttf' y&t nUlA+truUt A -*" 

9yUr. fe& Atyruk fumtyrto Arttt" cutOtut tnoytf, auAm, 
. k a — { TitntJ ^ __ / 

Cua.ut4A fuJ-fecturu ±bA,uer\Ar,£lu. m voo cocuuj uti. 

•toru-t&u AAxo( <u£rV ■btUrey ut&tnaui fcuto fr-AmtACto^ 
xuutne-oyy-.A*. \>£c A^tiioftoj^A^c jm? titueter lyonoC. 


C Fol. 35 r Tac. Oerm. \\-\3 — t 
A^ter\jod^jOrr^uXyAy\txu\^u,yiyY\oy, yet.yu . VnfiortiC 

YiobditAf Aut mAgrxA. yyum mervta, t fntupifa \ftrA4f 
tf- AAolpfcfi-t-ulif Affljm OJt C^e^ByxfyoU-uftU>yxX^ 4x 
lAydPrrv-frbAtt/* Jix^r^^r^iy-mtc yutfOTm tfy com t --" 
■tefMhxct * oyAA uf eyrs £4r %ye- com tfXtuC ry&r. tt-i 4i<-u> 
; : .{.rrn\VA.tu i $ gt au.f fe-t tAtuy>./<A.A.o~r\A.<y i S-fccm^Ct-u e-midttirt* 

Qvu-f ymuf At> -tnxctbt- fuu locuC t et yncxptTtcut pi.u :-Z 
y-irwt &T" <Lc&i~Yimi c-omvtef-bfx: dtfmtt-tufshgt ttxytf* 
m^fnc ffmtp eAextoyu \uuty\u pldcc c vy c ucUiy\ vrv 
yjLce-&€-Cuftr\ bm. ipfxax.u'. p[-*~ folu tn fu* f-trf cuUU I 
fpxt AJbf*mrim*if a\ar cx ut tAtef xc\ rierrnftefVuA* Ht~- 
f\ -yiZlc Ac uxytivt-f- c(m'ntAtt^emmeki-t-~6^toe*t4juA~' 
pym leg-Ato t kuf; &t muneytc-xxf oyrtAt^iyiirtxy f*~ 

yley~u\f ^Am*. \?e^£f{to-Zt.cux\£r%tu m ACxe- tuyyf — 

i ' *- -* " — i" 

-yrtctyx utytu-tf uxct tx%yye c^mxtAtux , uxyt urt" prt 

ctytftro ddjriuAyJ..r\-yt uifo \fAm£- 1 otm uttA. AX^yo -^ 

\o^ofu~fuMf^£ r ^cvbx'fuo ef. stcxe- Ye-ceffafe-' t£LT' 

Aefe-nAeye- t-n^p fu.A aat £&yttA f-ActA. Ak t AfftortAy 
yayuu fAcrt-Amt-u e~. yrtc^yef-y ■uvct-oyvA. 4, ti p r} ^ij- 4 . 
Comxttefpb -tmcuftr-r 5>1 ctuttA-fxn avuK, oytt 'ff, lcmc-A. 
yA.ce- 6t- octc toyye-A-t-iyleyxdx ru>\nluTAAo\^cfttu' 
yet-utr txUyo e-^S-wXtoef ctvu beU\~ Mxa<i o^utdA^ v_ • ■ e-5 


Fol. 35 v Tac. Germ. J3-H 3 et ~o-yAt<*. g-&£i cief- e±f<uxix %rvtJ^.Act*n*rt4v cLvyefcwt , — sr 

mdorwicu corrwfrvtu nonxfi u\ bPiloctt t-u&tuAt — -. 

fNLtfrTi- frtn 4ncu?vffut ItleyAxMte-' xl}\l bMlAtoy^eauu / t! xJXT e*<J 

iIIa ffutnbi uxctytrtth A-rt-n-ifsT-Ti^* ey>u\g/e+~ctvuxauZ 
x 1-1 ct>yM l<*-f*£i *v*-m AfrbAfAj-ufip ftx tyftiio c£t\ ut * m A - 
t-^rtA rnt4-vit^ic(f^if' -t* bAl* etyj.tt3.nec A-rjvy rtyy* 

^4-11+- PjHyPcttvy AWUm t*y*ACl\jr pf\U%f?y\f c*uX U.OC<Vy 

oftenv tt uuinf]^ rr\ereyi . -h-ifYiZ dnimc.^wfffm " 

detvvy fudoy A.ciaref'cjd ^cffkffArioymt-y^Ay.dtief 
beUAne tnexvt/rx^rnuitu^viert/Vtxbvvf-ul^A/^ocuXtrZ^ 
(Vfn* • Apdvt-i . fomnC cthod^ fy*Hffm dfch AC leilxrpftf^ 
Cttn nt*n\- *PTSf'!beie^-/ltA. a<rrrt e-t--toer>a.tii7'e^-ct^yeryu 
cur^, foemtmf fentbu.fcH, et i~f\f\n\fftmo cuvch 6-yC- 
-£<*rmlt<JujWt '?Abet mvy<\ dtutrflt^e rZg-, cutjdB- 

hoef f\c Amet twerttA rt-cderrt ctere-.A^cfe-ctuit'* - 
tvbuf uityo Xc wtyvtxm <x>feryc^^^ciy\\^'VteiA^rner - 
toyu xvti fyuc-u .cicTyyc lyonoy -Accrytru i et~ nf-ceffxt* — 
ktcvi/fuhueyxit G^xuAet ycvtoxvt' fiT\\nrnayu~e~&y\t\v7' 
dorwf.cl r\o rnX ftnoulxfftci 6+ i>u blxcfm vtturf - 
■^■ectt $*. m AOrt* eVymA.. -bha-Keye: -toydfdj >i7Cet- t>ec%* " 
nnxav Xccxber- aocxxxm ,r\uVUtf o-QymttmcrLL-bttuuC vvr -- 
btf \)vtoAct ftvtvfnotu f-, rvtr tvtfrt dlf xnticyff vvvcU H Fol. 36 r Tac. Gcrm. \-\-\6 JSjulL V1*i: .oca.rxt- { • 


featf- Cotufr dtfcret\ <\c dxu0rf\'- u.tfonf-utcltoufufrnt-'-- 
n\M,fyla.Cu\4r JS^utoflocktt n(mm nfm mor-e- ccmtyvf 
£t coh^yet^ eatficuf fuZdfa; dom-u ft>Airu> ctr^cucLtfr, 
fuii- aAuArrfuf caJuf tcntfffm Muf fvuB- tfctt ta. pat 
fxca.c\\- rte- cernftcru^aalt-^t iliof 4,u,fr tevuiaru "far 
rndt&r-ui dA-ota, UArunfrur- xnformt e-tcuya^ (yfrn Kufr 
ZlfrcfraA-ionfr'. adZ loca, du\^\tujvf \,u\n£tt ttry^ttdt 
-yuJra» *£ fol£dtTU-&* vtfr ftcfruya^JLcUntamefra, colayu 
tmttftuf .$o iet tt fithttrpin rvf f-tecuf a^prt-. fr>fy vnttv 
xnfup f*rno on£ya,t. fvtffugtu httm \ ■ &+ yecnrb txculu 
fyvufyeuf- dib,ruTOT& fy\c-oyu hrnaatlocifnrollxufr.et 
ftAn offrtf \KAurZr Xpt-JL -byfatur' JLbdxta. aufr ttdfrfof - 
(V Mtfr ton^a^ur-^vvfrec t^ofaXiut ctct cfufryeJu ffr. 
frep-um omu>ttf 'fxo-um ftcruAa: Aufrfi&frfurfytnA. con — 
(eyttT- coettya. \tect\ Arofrof dteftttfta, fvcu a^tt^urnt' 
^xrutXocufiettffmxuJefttdtft^ -" 

i-tT. -ftcttt faymaArf JLc fOytht' ffrd fty-wfra tt fnjrtof 
jLrfrttf$f.frmtt&^eyut et fryar^. ijrUefi^irntrufgr 
r\t^At^tfy. tAt^poytf e-f.dXurt . ufr dbufrtuu-uf-j? cv 
mert-u^ culfruf- eiyrufr ffrraX.efratrA.tfra. ueidrmru^ 
f+ajcoui' rnaxuitf-yelitlntfa^ veittAfru", cjfeY^cpoy 
Amuf J^cU\cnofrurnaMtj^umAt-.T^A^ fotrntf ocf 


« > - X. ' ^*^ Fol. 36 v Tac. Germ. }6-\7 \xtuy tvfa ~buyyuya> uoyta^-bayteztj. ueftttuffu^toyx.f 
t rnArxtcafrio ey.te^u%- .riuA^bya^xX AcXaceytof.fe^ 

e4r*y.rmA -b^rf-^e-ctoytf-bA.tet. auXciuX fe-ueya, dltc 
ma\tytmout/ rtec ull a .yu moyu yayte- rruxcnf i\uA*lu£~ ~> 
yxjf.rtZ&yt' fou oaifbayoyu' ft7to%dtf u^oyil^f coteti fut. 
$~i.c€yttX \\Amoc\uyxuctJf.q-n~o vtbxdtrxt' feriobriobtit " 
taJtt' -yiuy tmt^r\uft%tf Ambtutu^^ote-rto uy.oy*' 
rnartto fe^ u^yytrYtafttt^of^eyt-^teyfuty^^tef 

xcjyy%r\aut duc rr\urteyX±bat' ,mururya, rto *a aeitcta 
multtbyef dfttJL nfrc MrufrtouX rtutota. comaf. fe-dk^ 
bou£f.e-tfyer\a,tu Bxkuu ■ et fcutu cu fyarruj-d^ AaJit - 
OOx • jn hgprnuri&ni, u>coy Accuoxtujy. Mrctt, xr\uu&- ^pf^ 
Xymcyu M.taa tttyo Jiff-eyt- fyoc rru*.yc\mutAAr\culu 
hec AArcanX fa^ya,,bc^cot^c^Aefcieofx\4^tya%uf/.r>'^ 
fe- m ulury Bftyx -uxytutu coottatoef \ t x f.*yttaj beUoyu 
caJfu^-b utet ■ x jnj Ycvjn Ptt loufrrtprnort u JLufyt cttfaX — 
rr\or\tttuy / , uBrwyfe- laboyu-tyculoyucU PoctSt.t&Pvrt 
ya.ce^xdem T-blto -baffuya~ Au^uJtZchXyoc ttXcttbo-utf . 
%oc-bafa*ufeauttf. boc cxata* a^ymA, a£iruxtxZt f\c 
uXutrtdu. fxc -pe-ur\Au~. Xccuoey fe- 4 ItbeytftUvciajta^ 
isU dtjortX y&c\c\aAr. cfrtuyuf ^cctjotajr-y uyfufa, *\ r#tobC 
1 ■ ov r oc- <K, •&*-i^£ .* Fol. 3? r Tac. Germ. \Z-\S 


9Ya - o ir* VLXZ. 


S ^efefAA-u^.e^go fe^^*xJluittxA-^7*^u.[hfu>ecir : k ^ 

cuioyu illercehr^frvulltf cc^uiutoyuxrYUr^toio-, con - 

irU-totrp'. If^UriX ^rffcet -u-i^ibAfi^e^Ac fe^lf' tonorMr . 

-toAiA&xffimA, f&Xriu^Att&AAulreytJL-aiAxyCifceritL 

-trn/ e^m^rtt-tf-pmtffA - Xccxfx^cyxml^ m uAMta Cor<x 

^oxnd£ SrfJoeiitt- JuymonnA.rxiP.Ac-js cfm, uxcu xxerber 

Ajntr- -bvJbitcArf- frirn -buAuJttxgrnxAXA tie^ > n o' fvrmAs 

t\o £*■**¥■ no ^bxxf^x^-u^ tuenertt-.ntmo frm tlixc 

I Y 

xutrtA yuxet- -ne^Corumb^ttrccrrrxVox fec.xAxZxxoc^T'. 

mtit d^de- Adiyuc ££ cxu^Atrf xr\ dluf xrZtxZ uxygxrief 
n.ubxZt- e+cxTfyeu4ttia;xAy&Yx{ferntl tpaAoxtf'- $xc 
xxnu Accuouxf rrxArxtu. dm urtu corbt<x. unAcu uvta, 
n? u.\Xa, cooUxitto uitrA ne-io&xor- cubrAvtACn&^^"' 
a uZmArvtru / fpA ta.auA. rnrtm omu Amet- .rxumeru 
txheroyu ftnxy. Aut duerauX c^ AonXtxfne-c^ fi^ ^ 
tXAZiyttuJf.^luS&tlnbcntrncyef - 

nf \£%ef-> m omx domo nuAt Ac foycitAt - xnr>of Artruf 
trt \)$c corboyA dmxrAmuy cyccjefct-xt. fuA cluBdj mA - 
t-£r txoortbx^Alur. n Xctlltj ^ Axxt-ntxt-ctb^ afcW-ztJ-op 
Jiomm u Ac feruun uXM fj tic^-hotfAeltcii ( Aumofcdl 

x%eyer<xc\-bect-or-A.Te-M\yumo Aev^Aonec^t-Affe^t- 

%o&nuofutprtxf 'Ae-fcAAr • ferA tuue-nu xxdn tvdt ir»&& - 
Fol. 37 v Tac. Germ. ^8-20 
U ■^•mxUftfcer^T***? ^"H ™^"r -^r*^ 

a *ffr£m ^c^.^^ctxcrPxx^o^ Uw¥ 

*t rxuUuteftarrXtrurrt,fttu\ep ru> fut ^\rx% gr*,Au{ 

^roffeffume- fr*f'Y r ™' a**"*^ -^uZtc ^«f^r 1 ^ 

QiiO rrrd Uf Afftniu rttXf, rZto oyAttofcy {*"***"{ 

rxec ulix or-hx^t^r ^'^^^^^^^^^^^^ 1 ^ 
-yytf (eujwuiui auXdmu^utJCriecefjb-^necTrLusMef 
A-urZr- luttn-tpeirn er ijomtctAux cerro Apmtoj. xc ye~ — 
coyu n uo . pctyvtaj fittff*ctotm utMueyfx Aorn -uti -* 
{ttey ~yu\Aix*r, aA Iptculoftoyef fut tnirntcituf' uxfta, 
[iLertAtf. CoutctAp ercftnlruf rw Atauko^f effufi 
xAuic^r-.aue-ctZot rnoytAuZ Aycey eetto nef*fhe+f. 

±> fcrturxx afax Arr^r^^fetruLf SfdAoit . c-udef ecey" 

am ofyef fu^M-nnoftrAtoy aftotttt Sr-ccrnef.±>y.imA 

ciorrux rtotr-iuitrAAH A\Ae-tttnec 7tey£-.ya.p Ijurruitir*. —■ 
t-c^*c^U?uitup.ruitu icrtotuOt attajtu aA utf y ofpttxA 
rttrrnc aucepxiAr.Abfittt ftqaroyofceytt?- (^ctAeymcp ♦ ,dx\ po^a.bomtctaij 
VfmtHi*T>v- T wcunt lk UofpiWihijbQ \ 


Fol. 38 r Tac. Oerm. 20-21 -■ VmoI*>rȣ- 


t i$ H — — ^dmt^^Wi^^ui^W^ 

pr^a^tvi v^utXt.rxecAcceytt^otAt^ZtuY.srxctufxti^ 
^efof^tefcornxf. ftAtZ eyrttfcme cfuf *Aer-u~cu Tji^ 

$ftyAyu.t, [^A^tt^pf^cAiAA.^tAJbSf-hixiprtxCt 
\yternf occuxkx*- . lAu,tt ct\>u cAtotAx\.c^At£ firunAxf 
jfedef. etfuA cuxa* meft . tuAcirre^cux.rxecrnxr^ 
fp^e-AcX cout uiAjpeetl utAymtAtt .AtFrxocteth cotxrxu -** 
X^e. yotAdo irxJltdeyfu. cyA>y£ uf tZey utrtoletof 
V x y£' V*\*° &**%*)(• fp^CpiretuutrtrYil} ^ffJ^f 
^exietctYe^cittlAtf^uxc^xnirnuxfetu^^tf^ - 
^mttvtt-tU et- rfcifcextxffhrcxAnb. cT-txLce Aerttdj ac 
heito yXeyttch xcZuxunfcofuKtZt.tACiuA-nuttornAO 
t^iAufAd ftmtfitcef ^cooxtrAtoei '-bJjte<At Auxf/Axuf 
ac\ xxxaoyuxC xcAefcAt \ o-ertfrxo xftutA.yxe-c caXKxcxa, 
AJhxt Adbec fe-cyet<\ ye-CtoyxjflxcetiA, xocx ■t^yrocXt'^ 

tec-tA etrtudx oZum. rrtef yofteY>A Axe^y oiyCciA ^f^ 
e-r fAUuL txtytcu tylCyAtto er.c\ext\>eyAt dufxrurey 

rrefcuxt. coftxtuut Au eyyAy rxo yoffuir* Ipotxtx 
ttcy&fc nom \iumor fylfcrdto Kutfrurnto TauA^ftrnx{xtxAxr\tr 

i*mi coxruJpW-fytt-mi yxpe^etutrxu meyCAfuy. ctkn 
(^Ucef.AjxefruL. homA. • yecSffeyx >AutLxc cocyetu 
y\ne-^AyAtuf\r&\oiZc\xrnttf^^ " Ful. 38 v Tac. Oerm. 2\-23 / uerfuf CvtXt nc e-aX tepxrtttx ft tAui^ertf elytet-Att 

fufo-er eAo ctuxtit coctttnfcttt/ bduA tnm ^ctit ulti -* 
if rfii^^^tTwTc^^ut^G^lp^rtvUtJ^tTunM Xtcu 
\om\ coetu Ae-r\ttaiut.ueriefa\ru^tA{uAtcyu f-' infrfp 

tu> ^tf^AfAutf^yfdeccx^rG \q\teftu tr*rn Xut^ 
mtrcMe-^ (Jttltu/ \uAxctf Ixfciuuf -jTcttt tr u^luttxf 
f*ectxttu- Ae-A, ctdmtfere, fo\yy\\ \ntey frytX efy.cetr- 
txtx lucr2At -pdenAi uJt temryttAtt' ttt cu o\x aef&' - 
cer\t/ef.trrmo Ac ncutffmoWctu a \.toeytAt-e Xc Af 
coYPoy- cote*ridxt .vtctuf uoXutAytx frruttutt- xduf. 

du^tt^tuuetoys auxutfrobufturf xlitf-Xft fexc ufUj-e- 
yxtttuy. £-* e- trS~ tyAuX-tutcXctX ■ ijri ftAc- vtocxtSey 
uof codtctoxf htu -pcomeyctX trxAttt,utftrci<ut>uAo - 
y£- u^tdroytp BfjAu^f. c^etr^t^fervttfrto Mvpn moj& 
Aefcy^txf^fAmtltXm^ftytfu.tiM-u^'. fuTtaftu jcde 

fux*f-be-nXtefyev-tt-- fyttmtt modudrtf Xtttyecoytf 
XtttuJtftxf/ utcobmo mtuott-.ut-feytxujfyyXct-eriuC 
-toAtceJtr.coetejX Aom offuux^u.yco\"Xcltbeyt ftL^rtu2ttjJ 
ueybeyxy feyuu xc u7c*Atf et oyey coeyctyyayum • 

occ\def foUrt .'rioclifctf Unx etfetteyu-xte, CeA Tyetu 

et ufX/ut tntm tcu*. -r\ ctdtmpune f JfocnXourxy e+~ 

Ltv*Yti rtomultu f-tt>rx f&rttof 'fV -T\JLyo MusiioA 
rnornr-nnt tn Aomo;nun4fmcivtt*irx *¥**£ 

dHWAyAt- u$ ^rnrtlu^tt^ + 't-n<xnt-ijii e%rn 
et~firfne\ftUry «Wcifndu, tVrrof**Ml-Ar*C 

Ltk-evtvni ub*ry*tn^4*r&" tttm'(ur»Tl 
'.. m i -oc U» rt t r Fol. 39 ' Tac. Oerm. 23-26 :'■,. ' "•"■ wiAruV ■ ■ ■ 
■ * ^ni-AltcHi '.-<■■< r j-f?tx'. ^; tr^ 

■■.'■ 


fe*V;' ' 
8? 
j( 


v 
1 


•f • ■ 
■■■ 
. >',.■ 


. 


j'#js ' -.*'•' 
wbi 
&%'■ 
# 
•lif- '■ - 


' 


ixj*.' • 
- 


1 


• 

M.ftrt^-t* m- Xjrt '^, ^Cu, cfAtoyf jh uruu.erf.jf fw icfcccu 
■^Atur-. afmcpz mterfe^ fecudu du-ruitotm fxftuikf. f**o 
ixir^tP-^^fttedi cZ^OOTM frAttA-htf&.Art^-bsvnZfr 'lTIUt4'(" XtdheyaJf cotertAut-uAr <yorna.ru^ e&fer&tr -££ toyxit-A ferf^< ut- <-> rC7 ftotulifAurtyut- fyef. iyu-mfet ttt^ tt.&ftA.ffxt-Ar - ibtiLt lrnt.'A**tfri4rii i jnrTrumC ^b^ru»-^ l&ctu txc\ufca\ 

r^uf.liheytt'rSmtd-tufufy^. fet~ucffg.r,JLfa ^tftiw 
rrurrntul Acrno ■ r» uct t£ ~c<xtvtA,te-. B^ceyttf ku -trAtfAtr 
11 fgt+ih ZxegrZLt^tln 2™* **(**(. Wtrtuoft* ftWncUef 
/^fctrtdttt <AJc ex>ev&oftrntoAyeC.L\>erUn* UlraHf4.YT^ ■"' 
rntu f£<furttruriullt\ dhttto <\A fotu obfftrtutt t^tay- ~~ 
yoyA Aa^iryu u^c^u ciytxf f upufc rern?r^^f>*^X^P 
ftun rtec ocLr-fihj cumuLtT^.fuACut^ } J^prh^ » Ct -~ 
»&k£<ert\ e^ez^u^xAiicxrVfByiilc^ 
<yrurnurh 'tvy 'tT^^^titr^c-to^rtT^^m^^M fr;^*4M^ . 
ftu+vf; ^dfp-iAtuf^ L*rnt?A. <ac [^tr**f ctto "t Aobtifti ttfp g 
fHru^t-Ayte-yeruZr.fae^ \ug?r- horxeftru e^<uififrn<ern\^ 
<n\(f?z}?e-t Zcrot- cXc.UA.rru^r^ricy-u cyu^^C rrrcYtfy-^ 
cey*ir?,ruZc f**^fc*f u<m-x<u <£frt4ru*4, /p <ir?Y\£G ^h- ■•■'■+;■/• '■"■ ■ ■ .. - < 

- - ■■■■ . ■<■■.. 

■ 

■ ■ '''■ >« .' 


Fol. 39 v Tac. Germ. 26-27 
jCe^ajtAi-ui.tt>ef e-Jmata. t^^UutT^mt^-tvttifr-tt- ^raut . 

~\ T/^itA\oyefoi\m o-A{{oyu ref ft.i\fft fumuCA\U<nraiuu<ytult 
trAAtt. ^roOt cfWtlrtlf' e~ ' f-trcr-AW.of \n o~&ymriAntm tya.foYef 

fcf. auXttdtT' eun Xmntfobft^Ltf, «jfmm ***■ cfm o-enfe- — 

uAt^AtiOcet^AJrtt' i-brnt^tAretAx fM^f^^rntfcu^f^d - 

Uu~c exnuMA ye-moytTyot etiA. diUtfa^Aoytu^xnterr 
lyiA~crrytA (ii**A 'yt?friuch Btr -t-rtcertu AmnefheAue-tu/ 
tdt^iora^ bot- <£cdUcA< o-e-trf terttier-.m.Anet- Adtyuc 
hc*&rrt-triorn:{t&~cit toet ut-tey&memoyiA etuAutjmufA — • 
tijfctMt-OYiv^if-S^ iU ~Y u ~~Y / * X * ^f c * * y>Ar\om ttX A bou<foty — ofu? 
rriArun*-*' -rtAtoe-, An of% Av AyAut^ctf i oyrymaAAm com -r 
rn\jfrAu*y%f< cu eoi AA%uc feymont" trtfttnitvfrnoytU 
%.\*A*ut<:~ceriu S~. cf i?/tp c\tminoytA.j 4c UI~eytAt& e-aoT 
u<tyu\- ytye-borxx mAlcXcH irYAv" \yeu&y' tf neyuix cttyx. 
±ff &C*A4h0fryt. piryrriArig-oy^tOTftUtyo Abi.ttaft ff'trA<p 
■V Y)A C C-iam fArtfU.tfX.ftU tuAmf- tt TgytlA 9-aI\ cyutYi. 

fepf-txt, XyfA ybtm rtyZ hAudc\u\^t onrtArxoyu yyu 


"V btl CcKu-f va.rtOT.sm £f- firibocirternetef- rtubt) qd£ cfciu*-< 

yorrtanA ocXcrttA £■£- rrteyueytf^Ac Ubetttt^ *X\rftn£fef 

ao~c\xfoYxffu\ vo\frxiocetru.y/ortpe~ t^yuoirfeut. ty^foyefft 

eitrr* erBf^mto fxdSt fugxyZm ylyent ytfA coliocxLtt 

t 1 1 Ayceyet, rto uf cxtftodtyetuf'. ot<um VyAyu ' <£frtttu \ ■ 04 in. i r:.-.:rtf- 

' /IS \\0Ct\xfi ; y~ ' i VO;nih >■■■' Fol. ^O r Tac. Germ. 27-29 T fi>Af<tWt /» A I t-: M^Attuxct : .- ■ 


fjftf : * * t- C*H* !*-• xA.xytute- yctyui \>*ta.ui r^rntdtttcyrtyx,feJtfuLi^ 
ykeni' Arnntfcc\ui'. cjxttoyM arufyytttf ttfedvttof' 
Aomefttc^ ?e^fe^ttl{crtfv^xr\^xrf^*rfycvw 
^tifneyJ^.rn^i-net-b&ruyf^t Mrxdug- focxet<x*xf 'xfuynf. 
rxXrxH tytbutxf ' cotemnut^rtec ytxblxcAn° JLtteytt. ey, -^ 
gytt oneythufet ccUxtotby et trXtit t^ttfxTyUoy-um, 

feyofttt ', uMtu- t-eLx <xt*b xymx \>eUxfytfeyu2^. Sft- 

TeoXobfeao eirAl-Att-uic^gertf.&tiAit-eirnrn^jr - 
ftxAo-yo-yv .xxlty<x ybentZ 'ultyauh xxtteys f£ym\ru>f 

nrxptt yeueyet-tx\t<x fe&fr ftrxtbufai \fx\X yxyA-mtf' 
Atocix rtcLxfcu 'xjrut. Coeteyx fxlefbXfAu\f,r\cic\xbfo 
jJXyuc t-errf fuerfclc efcoeL Acyx AtArttprto rtxxA - 
vtert tntey onnAt^yy^f/cluuUifyxfybenu Axnubxu - 

c& cofeJeyxf evfjL Aect*mxtrefA4rr*fefeycet lexxtfft - 

rfx afcu c-xlhrr-U' efxoynA AtiAafc dxxbtg Ifoffeffxoxf 
fo\%XoccuMAuey.rr\oy. Umtt^Acto^bmotxfai -Sfulitf 
■Ctrixrnp i BflfAyf^uXcxt' ly Abetuy-.^Jttyxrtof cAftt 
■xnttuX fetttf Abhurctnxo fxltxx, \c\yoxt .noxfxeffu ' 

fxfxc toxluftpU locxf-utcoetejf ctuxtxtefm afJmAtx 
■yAtZfctf AxxyX^:fxAfcoUefyxldAttyxyefcZ^.CfcxkU> 
fuoffxltf heyc^rtt^fe^fftrntd Acciyontf Atvyxoyx^ ^ 

IJ 1 sj — ' 

tt coyyoyAftytcrt Ayf,mxnAy. xxxxif. efmAxcyxx ^^Y • i>i!S6aBi"5" nxLtu uf> Fol. 40 v Tac. Germ. 29-30 
J ttlt-dtl" t^t-T^^e^ArujJ' yo\$Acfteey*t£^OT&y * - 

ie-ctof:xuAvye-^ofvtof.rxofft- ^trtefTteUt^eypcc^ 
fumtf. dvffeyr^ Tyetuf XrfyoneyX&.vvdkxyerxocte-. 

AyturxZxrxtey ^^ x •«*T* u ** ih *F cByt* nt*4f«^j 
•yayvffirnufxxtc ruft yomAnt' dvfcttoUrxg* coceffu y\u^ 

yeyorxef tn kuce- diui ve^eycu-u . orrXe- yo \?u.y- t^edvtt- repcm rr 

au&fuJbAprxA, feryArntvfaeu etcvf?ufo-neyM-.Aiof 

Xo\ ^[vuvye-uuie-af- cuxttofAA \?eiiu.yAy\ ef.cu.r-fu/*. 

et- foyttvvta, yu^rxA- • e-dftyvu 'farxt vtvyxu id-fryr-vurn 

cit-tf yayAy uu^toyuK . cvto cMey.ueloctta.fx!ufhvfoy -* 

XYivAirit- . cuct-Atto ±yury coftZtv^ e*. £rtAitfgtyrnA<kj- 

ycrtviiuvvfvvytAtu^Y^o.e^yu^vtAy cutc^ AudetuvtAp' \ xt£ { *, xtli { 

GdJttofxCoferxfautytttiUt -tnrtu AAoleueyiAr cyxrxf 
\><*ybZ~at fiXrnttte^irvecrxvfx ofte-cefo cy.uef,uotriuu 
oktve-*vtu<u uvytutt orvfbAovtu.fxvpfAno^tern, tx-^ 
fyolvttye-ueLvt fyorvte-' fe%K tu dernu ^cuvrxofcerxAt 
ye*ultf^;durrxofcp -byiZ Ac bAyetth feyut.^orxauvfet' 
^^^^-»^r^f^w4^,^h^rn4^jj feyyevZ trxfut, 
^^^^^^^f^^do^rxr 

.f&^c&h-oftrvfAhfo^ hicfUcet-^ 

%>v*uf. v^yc^nTt vfyrtefffitdr, fimul fuvfd; moftrOJtX . 
QvUrH:*erxefUof \rxvtruv tftumjyu Ijgc fmxJL Cey Actef 
■^J Fol. i\ r Tac. Germ. 30 -3\ v/- T 

ThtCttTL 


TUCPiTl t\ ^iWruiui 


"tiur etrj; rtt< ti ertey A^uy^ A^. cot^troyef^ . <W ty, ... 

u>r *f c<urt-o{ feJu-tTUuf, yuZ trFct^tf e^tu^S \c 
T{*ltuef t TiAur r tf-pfo l \rr,ur^l t1 UfvtfTf^rUru^ 
W UA^uB^uUtu, ffe-utr^ flh^fZireYfrryyxluV' 
frff<hr*Hrf ^^f^fuyyru ^Au^^c^ 
ftltuf nS"af coetrej^ rrui-ytrr? nMru i feAftutferyy. 

y&SZ-nvLC cb^rruirxof ' B^^n^^^^f^ ^^^^ 
YMrtx^.yuiftf^turi-eycf^c ftrnurvtf eyctfvf W*fc£i2- 

cefertfu nAtumtTfeu, fupUg: oAvo, feu. yXp- x &u\$e^i. - 
n£-/ feu, f^ttu^re- cjdrerg* rutfcLevyu. rr H ■nffy^^Lcu - 

ix> a^ffiti truiUete^ fup fe^^xrntllik rto?Jfmtf 
IrAifcp rornAntf, feA cjfrrn^icftvuf F/QUefctkttdm 
ocuXtfa^ cectAeyuir .rrrArn&cUr dfo Aufe^ig^i&Jt$ff 
Cirw Amayyvrt , At crertrfr oavu ' fut/ c^iAjftttrtbfiSi 
irnjyti fjArtfi rui tX^bftmye^fortwnA rnkt potffr^4U& 2..-.- 

m m Bdl ■ H-r t>v Fol. i\ v Tac. Germ. 3^-33 -i 

. .i i , 

pfttA^ cKtXcofOA-X, ^no-ytnArxof £fc_<?k AmAnoi AkfrrgO 

A uljoxtutnn i etr tAA%t.Ar-\t cluAut AXte^atO-etef \jAuA< . . 

&trulc-^nerncr*At^.Afr'0%e-Vjrf —4- 

rr^r-thufa^ frt(nftAOCAkyuXu. £ Bf.m uurvtZ- tAtr-ett nA - ~TT! fi f 

txo&ftA/ctx aA oce~*nu r-bBno ^htfifutu^. XvuZtdj im - 

rnSfifxrufuA? iAcuf e-t romAntf clAfftbufnAuvp-Atof '. 

xArm ctn tttZ oce-AntZ vLIa tetexutm ■ c+fvupeffe-AA Colune- J^culi$ 

Vjuc Uer-cultf coltmA.ffAmJiiAuio^iu.tt'. fvuc^AAtt tr 

Ij&yculef ffru. etctia -tJoxcu rmfyljrtle^ x^clAf-ttAte- Bxuf ^^J^ 

Y e f B TT s ~ cofervftrn. rttc dsfuvt AudsttA, ^T"foo&r - AZiintu\ \ 

rruiuto f&tX obftttit ocS-An ,tr\ fe-ftmul Atou, T\jer-cu\\r- 

~' /> — O ' — o 

-iruirn.-rnopz rt&mc t8tA.uteS > Act\ a$ Ac r-euey&ri ut - .% 

fvT Ae- curt-vf c\£rrfu cr-sAey c\^ fc^rfr \\^u>ter\ m oC \ a 

exAente- o err nJuu\rn rxoutmAnf&^tS-tirtone-xn^ttx 

CleyiiA~r-ttxt.AAT-trrnoftA.tt caaacot-xZ O-ef 'auXauZ m - Cjlilc\ 

c-vtnAt A fyvfvf AC toAA-te- ixA^ofvfoccutetlotMm c\ f 

cy^ofuto-entUA i^terninu^o-btetittuA^cionec tncAttvf 
Wcj5 fvnuStut:rtZ tm^n/ZtSrrAr-uf^AtuZyuTtentt 
trAAru c\yd,ucx ,feA St 7±> lenr.-hytuf xtey o-ofmAnofno — 
vvl\fftm,qcUn-uM+uAxne~ fuZm.d\,uit tAvf tvtiA tuer-x 
fmc- cu*nAvtAtc^ ftnS- Thotetruv.qetrt fe-cr-ettch-nulLiL, 
<#uocAt beUA.n.uUxf-j-AftvbufA,tUr iAtctnit^-^AtT' . J>tO")T icta. det> Fol. 42 r Tac. Germ. 33-35 ■ — ^tfuu^ytut^^ uvfuZ^^^Z ^jtutrfup ^^^fn^rf^^ c ^r^^^^'^ t ^ 

C leru fet ' e+jefctttlg e^tfAmXJn. UterfcUucorZ c*tt+rZ<u 

4f<p ^t^, ruU xrteytefAc ftulti u+cZtur- cAtttf 

CvmU ? ef^fccu ftcumftcZAxfm^effuiffer.r-unf 

^ermdtf- fitujpumvocfrtnc cym\rrx tentt. -h^tUA, 
*uit*f fBrlgl^ vngtrifiue**r-ify f^mp Utvt nuc c 
■u tftirxKmAnZt. utfsup fi*,x cttfty^ Mfycxtux ayu 
Am^xturxuc acu metrxAyif rrxcle- mAr\cn ^etxfettex 

sfl-tt-**-**' ^^ie+u-uffxXf.Stfc&^nnufrc^u^ 

^.urbtcod^ ^tSM^i^fnfZ^^^ciT^trcynJrr^uHuJit^ 

jVAj-nv*. Cfcdxo AKtteiL et S>Ahyyu> caflonr-.con^s 
K< "* fyafiAd Ateyu xm^XtcryfTrAuKnx ' ccmfuUtu rvpu - 

fr£m . CC • fermt" Bt-yc *ni cMxoutuy: tXdui c-errruxiA 

<~ I Mi — ' / ^ 

x^vcurur" rnerdvc t*m \o<n£u\ fpAtxo muUrAxn-uxcf 


Fol. 42 v Tac. Germ. 35-37 
£- o-eymanoyu. iileytaf. qa etm a.Uua[ nolnf auZ ce&c~ 
CyA^ft Xmtffo et t£o : et tte- yacoyo/tfra uettdttl ' citr - 
lecttA^ c^ttmf olfu^ceyttrTAt o-tyrnant Cayhone- et- 
Caffto tH- $ca.ur6 AuyAtoiet $eyutiic ceYiont-.Mayco 
aaxiW-anito fu^tfutica^ttfcincjiftmul ccfulaytfefL - 

cttuf yyti' yo • va,ru tr*fat, cuto legurnef et- c^fayt 

a^fttutrut ■ rttc ttfune- C-rnayt tnitaitAy.Atttufiuii 

ttraiita- .'byu.fuf AcNeyo ^j^rnAZct^rfutfevffedtL 

A\bft>eyculeyut. moyc truretef. C - cyfaytfmtng tUtAx - 

\rytu -uexfp.tnde octu ' Aumec occaftone AtfcoyAtpnyg' 
e+ ctutitu Armoyu e^*tum.Attf ieoto-nd \ytherntc 

et jraXitaf xffectAueye'. Acyuyfufmdebulft fWwm 

fctiktj' tttmbiyAtt rriAjnfauZ vttcrt ft*. Nuc Ae $ueu*f 
cxtccnau e- auoyu nounA tttc\jAttoyu "XcnofeyoyvT 
tte-oyrtf ' rnatcre e^m fmantt yaytrf oytmit^if' 
a\A%uc natotv-uf runhufaj Atfeyett auX^n coh fuettt 
ttc attuy- ]rtftgne- g-ettf o Uta u.Ay cytnf rtoAoay ful 
ftymgey- Stc fueutk coetertf 'gerrrJxf. ftc fu^uoyutn - 
genut* feyutf fe^atuy. TAufgetuy feucvonatoe-At - 
aua ftuHtoyu feu aj fejpe AcctAu- xmvtatoe-. yoyZ e+Ttya^ StteTJLi \ (n ootf- Fol. ^3 r Tac. Oerm. 37-38 y 

■ 

(■•■ ! 


. 


\uu&t^^fyAtux X^u.k ^u&uof -ufqx AG£Ar> \c\6- ^oyyeritf^ 
c^uox^Xuyetro fe^u\tuY^fere^X\vfo^u.ert^^yeX\fA^ 
tuy, -4ricu?ef , et-cYnA.tuyy& 'fe-M c^p* fofmpfW 
mnoy.xtY' ru*th erm u.fAmet' Arrnetu^ue^TAXt\tuoii - 
Tif^auAnA &t- tBryoye" Xciururt beiL*. coyU u^toftuT^ 
ocutuf cyrJuruf \J9-tuftxff\mof fe-ru^ldtfftrnofcufu - 
\tno\^ tyuoyu\_f$riontf mtrrvoyax ■ fJU^ A.rvt^^ta^ye^of 

fxymA.f' fte\to ttfm -flUut A.uo-t^uf yatyiu Pryfa^ 
^oym\d\nt f+cy* omtf tHaem f^rifuTf Wt iefUtx - 
oryhy coeufr> c^focu yu\A\c# lyoB' cetel>yk^\>Arv4fi 
y\tuf \yoyytdx ■hmoyduL^ &" efaX\x \u*o yeueyeruxJL. 

rte-mo rttt*cttU l-^-t- i<^e4ttnitm\noyettotxtt- 
rxumXtSftftyef* f\fc^^^Utfufe-A.ttoU\ etxnfuj — 
o-*y\)A\ui iurtfu.p iyurnu euoluutuf. Br>cu om\ffu# -' 
' fttttc r^ytctt . tXauX xr\ xnxttA. r&xf ik fSrrxaxvy^ 
cXum At-uf £&rer*< fukntct*< Jid^afftii^. XCitl cvtOM -" 
toyvtAtt- fortwnX fencntt* centu ya^o\f\y\tAnArj- 
* mAo-nocu coyboyxT effunr^ uf fe-fuje-uoyu com rj-ftU+-. 

'■7 tf *$*' Cotras \^^oajy^fya.u.ctfAjfnoo^x\trxC 

uAe^nf\ff\m\fruttotL ctnctx ,rt4*o[>fp^ufeti jUtf 
Xuivnrf A^£\A\t*A<> tu,n'ft z ^e^o\\orvtcU\rXetfiKr\\^^] 

Anfit j g+ AnAu . e-t s^afxnx Bt tuXoftf Bf $ wAtxntf, ZAr 

Fol. 43 v Tac. Germ. 38-40 ■ 


N x*^tvn^ .^iurnx%j <i*tf fxluxf rrtwr» vw*vt4~.ru?c AcduX 
rictJcouSr \nftrunAxf rw.lt d4vn <*>£- nextv^-iJ^ff.tejjJT 
rruntyf co ( Cwh . £*t<fc tnf&y viBnxy yehuf yjjftMnv xnutty / 
-txrpwu/ ' ^fxtrXtut*. CTt XtrxfuXA, oc6*n t ' cxftu nentxuf 
dxceUrxXat \r^e-A,u^xcxAu u^fe-C^te-ctxZxttyn^yu — 
tw. ' fxceydott c7ceffuAf^ciee-^enetrAU de^tnteili - 
oxf- vcf-ctA^U bubvxf femtrtxf muitx aX xurnep*tci 
*>fep-xif. L*h tCu Jixtf fffta UccLfctufcXZcy Aclxurtu 
ofyttxotu AxfriAAr. r\o beiL^ Tpurur. riT /U-m^ fumxxf , 
claJu^orrsne-ferru^ayetOteftxxc tA*urxot*~-tu* 
f/Lnfu Am^ttvi . ciotuhr, xcXe- fxceyc\c( 'fAtuxt* cou4y - 
fj^roS- moytAuZ d^x tenuoio ye-c\ciajt.rrury.uAyxcx\ - 
[xTetiufftef ttfx cyeAeyuAx^rxorrXxirn fe-cyeto 

i^cu ^^t^-feru/y^^^Sff^^J^U^ 

[jAuyur. ^tycan IjZc teyyoy. faTtAOt xanorAttxqA ftf 
xllud cft tantxTjptup utdft . ^tijec cvX^afS 
ufyboyutn fety*turyA.cnn ^nxt^lox^yu^.^ury uf ^ 
cjuom ^uU^nylyenu fxc cLtnxu\xumfexiua,y^^* 
"Y\tyrn7u\u^onu ciu.xfcuf flui^ yorruttf evatfolxfgtr^ 
rnanoyu rxotn yxya, comeycuZ fed yerutr } JUrtit, ttv- 
fyl&AxAxffxrn*, TTV&r%£^xAZc\£ CtfLrvuC Wrtr* f\r#^ 
cu,ftocif tr*ftx4-t rt cu^coettyxf o-etxL XymX rrxoXo $ Jn tro\ x - 

Jic-t-Abtie- Ltiir'fV* nt < 


d. I v f^ij-ULi,:^ | 
Fol. 44 r Tac. Germ. 40-41 tS 


cAftyMfy rxyZ rft&Arrr>lrfJLrnu>ftttlUfo yAtefeartO 
W&wfnfcl^ty^eynd^ ALxfoytSfUrrt 
tclytiA gH-rxotxToLm.rxuc tArxtxt AxAAxt^AuJfta. ley -" 
mxZLtyof HAytfti ac detrTM^ycomArxt etQ^Ju ' 
AfxTr-ycxt tuc rrxAyctmxXrxc^CTaiZ^ uxyefcf. JutQt et 
t^fx fe-aAf 'yxdftf 'oUm boiifurxy-tute-toAyarA-rtee 
TiAA*xft\ au\A\di uJe~ AeprxArtt- .frxcu ttt~rn^x£' ut\uAr 
fyof e-c\uAter\ cutrxulxw pAOftrY'* A\,AynrmAnxf auA - 
cixfax xxfat aA rtrAm merrxoytA ye^^rnXfef' £f ottf 
vbcy xTtr\o\ri\e- M \s~A>Yobo&u\ eT^uAytgerx*\AZ et-Cf. -- 

trB^rxcfyAtiZi^tA.yS^^^^^o^^^X^T^ fy *+ 1 *tf r ' 
TornAriAs.y-Ayc Aymtfrxyxf fgyi -t>e-CuxA xuvxAt**Y> 
T&C rrxirZ i*Ae% V*~*tyo M,A.yfxorxt ■ Got\r\\§fi » 
buxi, teyc^rrxAycornAr\byx\ axutAoyuaj cvAxxAuf . 
^dbiA^rruxyfxffxt et-buft ftym^rxt' cuitucK fu£- - 
■ttof t-efervit^ <rot\rxof erAiXtcA,' ofof yA.r\oY\\£A,UjruAs 
COAycruttrtSo e&jttmrArtcfe+acTtyikutAyA^uttj^ 
tfAyrf r%xtfoyxX ' fA^yrnA^s-tAytiTauAolt M.t-<twni < 
gerxtfirntxrntTr-tyttrii a rrxAjrifyuAe^t-tH-feyyxi^ 
l effoAxtZt' ■ cnrxfcb rri yoyuli yAxtcA, c^beftyiu. t cvf — 
freytTfAitruf Btr u^yfxctfrrxofxxT \ugua\ trxfeieyur . 
aUrtmxf eHrrx fcZdxfai fut^tAi/cntxrywurrtcrrfrxi? 
I 
Fol. 44 v Tac. Germ. 4^—43 TjuxnZ iA*-x*> Qd ri\\ttrrt£; O-rre^^uT .tycbufLk - | 

txfftme- -tf^trfir le^oyu rternlr\ ^efciuir^tefAtf O ' 

fufu.\\Aer\^f\m^ru^fe-fuff\cu^r. lye-rtc^ 
lyH\U*vor\/if mAmmcf B\\f\e{ rx^OA-vudef <Lto& 
rt^MArweXef A.ntuZug rA\o^c\f Luctxf cft*ridi4rvi*~ . 
yfuier fjutye\cfrrxu\.\A>yi cyruitvt-fM cl^fxnttty^ 
tATof yomAnJ- cxiftvytr' Qolluctth r\ o\A t rr^rruyAT' 
ei*. wufnumtnx • rurrrx Me^nu.u\eiftmuLu-y^ t nui - 

u yej^nt' fuyft-rxexC utftxcxuu^ frefram -uAr 
■ua ue-rxef u^rver-guru Coeretu a\ 1 1 fu-g utytfqbuf 
e-rtUrtifcfytLuloAry yoyuief ] ArxceAxur* tyucxftnArgr 
-fey\TAtt Ayrte~c t*e-\gruic\nkt^nt^^ fcutt^tx - 
crcK- coyyoyx . A-tyeufj\o\ yi\<\ noct-ef ur>y-ur .tyfkcu 
4^r)-i\a%ne~~*Uvti \\m\arnX feyiXxf *£fc\tuf reryer-e- 

\r\^erwt.r\uX\o 'ofrxxZf\u\\rxertt^r\oiA.vi xcu^uAr i ~ \ t }#i 

W^j-nu xfbertt7J-r\Z £m\ ZoWy yltifoculiwtcur — ^ 
~^Ars*fl\o-u>f e-vthemef r-evrt2£-A><xulc -ux Jidoluc*iuf 
a xtZ coBrere" e-^er-m AnexUpereftrio e\ Ctram fuyy-x 
\\bert^e-'±rtnJie\rXA>ece-Ar\o yue\t er-urrner\\i 

otAAmcu \jey\\ eer\t\u iixAj^e^.retud^fcu^e^br-e-^ 
\\tf c-\<\o\\i . BrT eye-e^yee-efobfexA\\ ^txtcmu ly\c c\ - 

\x\rajtef \yfC tri <?c^^YiiT;^£j^t±*f^/Vj>n^j,cL^^ *^+-\n 
p irrncnti Fol. 45 r Tac. Oerm. 43-44 
u erfrv» 

i 5 fX. Altit {' vitonvc» _£pior u^&tformxrtAu+j^frauffey^ ^ 

ydt^fernp Atoyulfui '^»r^ ^^'X^Cx^xjtrr^CtrZ — 
tuy^rietyejrncfxrtOY^tri^l^eytly ^uynZt* folutu^ 
ut ta bufdjTfLurnmH^eirmutdrxlt^utyefooftir' 
l>\c uei %+c \l\Cc yrnuriu. Bf^A.yxVLofBt- oyui) lyortof 
gvch «n \rtxpx*rM"'riuiiu^vA B^ctttwvtyrCo ^c&yxo 
xuye--hAye*lt~r\ec ^t-ym^ uAr^cvit-e^ofoyryrn^noC 
Z^m\xfcxu?.fexl cl^u^^fuk cuftvd^ie+tiffeyuc 
dA. ftJoxtofoftxutrtCu^uApplyu^et-oce-arP' cciap/t-^cyv 
&yrn<Ltcyu marP. fi/Urtle-LA/ctutut.ex f+eyo rurxh rto ~" 
vtlfnett$ i^eriuu^^e^Uyer^nrtuade^A^r^ 
y^r^^u^txLxtetf e^^TyXf '$u.urnef 'aIuiA ma^ryx^ru 
^c-pye tmctU'd otmtn cluAtcfo teyy^xyu oyoe~ tyic 
f-xAef, acTef-tyern c<ul8~ttf xX fo\xf f^roy xoytunx- 
gJiuyt)Ur AcLro cldyuf ut-fxAeyA, \yB\>etet. fortu trtfujp, 
Srrveyeytxf XuAxyx fcrrn^Siiu devyu 'eiry^Jtofcciyxtxf 
Ajfacx -tofusAfxo xAucur, iUucufai et famA- xxeyJ^ 
t-Aru-u r\*> . &XfC° v * ^fyT fe^xc\'m^xflttoy€^ 
efturyxTo-erttef ' Abluutur^.dbufyvtuf YjtbtruCiU 
fuJe*U4^A*ru^X\>yu?ArM^ xxt " 

rteyJuyuy. xrUxorit fujrftu^df^crm^Mpyvyuj^t^t . 
oCurntu tutex\jfe^xu-uAe^cultoyfet 

Fol. 45 v Tac. Germ. 44 45 
f 

Tcey ZfafjfrAr.r^rfifafr 1 ' fr*t&f fuftui ujUf 
fyumta. cceterofcp. fyu*t fAttett <*uk~J? folttA£tr>. - 
rnamoyuxnertuc lAreralt.pe** tf. m<Vf fcrutkW'' ax. fo - 
U o~u.tm fucctntX acTxhfi ' <Atfu uACaJt* vtey ua.o\a AJtth 
vt\ xf fe txtoy ^Tuf « nBc a u$r rui ej uf r>A.tu>o\on< 
utr bAp/^i/ afunX^evrtuytuut-.duAan ettnter cof~ — ' 
tera^ execta.rn.tA. mojrxf lAcwdJt-acriec \uycurxA.nr<K 
dedxtnom \4nfirudle i^^tua^Uvx^. vYifvrrr^ 
Jpfertur- ' ycxuZu rnvt^ef*UteibuZt-fiAccut-Am*f' 
voyxT tt- \nteiUo-aX. ax terfemu cLugQJJtcto, tt uolu --" 
cyxA. AxaIxx -bleyuci^ xnterlucet : amtftxcAjtA, ijumey , 

moy, AuA-efcet-e-mAt-ertAcluJitZirurif^ 
nemoyA^ iucvf^.furxi,t oyxettf fe-eretxf u\y\ t-uya, \>A. - 
fAmAxb fuAZt • xt<x ccculetiftnfuLf terrxfa^ meffe J 
cred\A.er\m auunnt foUf 'yAaxuf e+fffA, AjtayUatur- ^ 
fxA~ tjyyim umAte' Uuyutuy.<xcui ' teyeftajtu m. 
xdutrfA* lxfcyA^cy.undA.trStnamfucctni<limoto 
xcrt x ' tetef trnodiZ tBxier *\cceA\t~. Axt-cu flamXytn - 
eruf^tr-oienfe' moy. u,t tyxct- \ef\nZ u£- tent-efcu^ . 
Cj utonuruf fjthonu^c^fccttnu^t^cceti^^ftmtlef 
unc axfferut acT foemia, dnAJtuyxrx toutu no m'4. 
Itlertajte' fedefX feruUrutt c&on<ituy: \\x fu£u\g* e-iecta****^* 'J)e-SticmV< Csnrt-A. /<ky ' 

• J)tti)orM:s ji -4 ■"A 


Fol. 46 r Tac. Germ. 45-46 


w-.vy tu ***ftf anT ' i tU4n i f cum 

5> ljduajxul ivtuAtvuK 
tf tyccpyn ryotum. 
awfattuntAtuAi' 
i>f\\utfW*r%oef «n eiidnf < ur i 1 fir\ef'ie>uc\ru^uuer*ereruep er fenneyunAtiontf 
cntTmXntf An f^rrruKt\fAfcydZd^u\f\ro . aultatuZ-t-euci - 
nt^facUm ^a^Ayruxf tiacxUr f&rm or\& rttirt* fedtr- 
<xc dcrntcxluf uto^rrr\ar\\ Aox^.foraefoxum ACtvy - 
V°T* -br^ cVrtT corxuvi tfm uftefnarwirtl rf^pruirApA 
r)\tu, fec\*.rtt" ufrtett muUu ey.rruyy\\n trAyerunt-' 
r\X <^cod trvter *ruc\ru>f£$r\r<efzft ftituxtu ' a* motxu^ 
£^wt y \jLtyoc\n\tfj3erYA*'. [yi tAmtrtrer eyrrnAnef 
•bctt refeyuruy *QA er Aomef figu t- et fcvtrAOfftejnt- . 
e*~ VB-CUtu ufu AXprttctetu^a^uAer . q cnk A-Lueyfx, 
fArrruxrtf (r ftjLuvfVp? er\ cu utuettbn^ertntfrrixriA^ 
feruraf. foetLt *>4ubtAfno ^rrnArtc ec^yte yBriAr ?f- 
uvcruilyerve^.u^fttrui-bAitf. cubnle-hum folg-Cfa. - 
f^trtffpef- aftnemA-f&rp offttn AfpAf. t&em ueruUr 
utrefyAT^cer-At foe\Af Altf.ytxjffxnn e\ cvmvtAt .'rttth 
ydg-terttt-rtecAituA tf^nttby ftrAMu iTnbruTdj /U£ - 
£tt£ttt c\ua urX Aiux raritoru ne-fu ore-e-Af . Vjuc ytr- - 
cLr-ut UAUfntf iioc ferttt fctptACui-u .fed \>e*f\Arbi - 
rrAtuy auX trurtrntr^Ajcru"' \L\Jooy>Art domtcj t fuAf 
Axerytfat fortunAf fpf metucu vt^rpt^ fe-curt AdU\uf 
\jeef fet**f* ' aJrUeyfuf a[rt ! '-'• P^thn Itjfuilr kfjex^t . 
uttllifrte-uotv adern- cytJf eer .Qjoeter^ \X f-A.\oulof^ Fol. 46 v Tac. Oerm. ^6 t^&txerxaf \ie4Xurflcf 'ff oytxorixf c*rv* \iou*rn, ^udtu^axfcoyfcy^x." 
Xta^ xytuA^ey^ua^e^^e\ci, exno utTcorrurej~tu 
Nn rn^-cuvtrrv rc^LincittA^VV— — •"» < — —-*.'-* ■-— >^' 

"P i m i ~ r 

GlvAA\AVATiCl -ILLVSTivtS r-r 
^A^^f -trj-/-ccmtttf. AVtn*UjYUr« 

C e^vtu^* H tcutncir. AV -bcrponx rrutceit 

^t^rcvtttf <rpi(titj\ Q^r4-^mtni |-4ifm(m. . 

AY • <tn t-cm i c*n vtJijj. X^Al^tttf -prcbu-f. 
r AV .^{rtlt 1 Ani r< mtr% RH ETOHwE S ! ~ 

.L. Ct-ktLttt£ ^ L Lot-ttt/ G"a.U — n/' -P-cliJcli c||nruiLt/ , . 

r L-AtfHttj^lytUUrt. L-Vtfltr^tU^^tUew^.^-^rit-cmrLt^^tr 

P.-wtl/rtttf* <rAfc . A v - £"t-t<ittt<: — ^ . ^^. jttlfj^in-nAn 
^ Z,cr^t\*AJL{ty*CAAu£. ^ey-tuS CLocltttf.^AA . l^^QigrnrtUAri 
Cttr*trtttf rttt-t^v . C- Altttctttj*|VLt4/, ktLtttf^ -ryro .' ^ 

r 1 £-n£-tt c— — ^ . *~JL- C£ft- tttf y%xi*--v . 

r (V_cf-ctLttt<— , . 'M. • -boytvttf t^Jtyo. 

^AV't-^T|*i f-U.cc"-f ♦ CL* Cttrt-tttf yvLfu/ 
r L- Crvtf"ftrtttf* - L- v-AUrtttf <#> vrxAriuf. 
r Ccrrtbcmi At4-Tt>c*tu _v Vtrcnnttt/ 1 f-Ltuu.C 
r^C.lttlttt^ ^xjnnu/. L- $t<*Aritt{ vrfuluS. 


i Fol. 4? r Tac. Germ. 46. — Suet. gramm. et rhet. index ■ : >' i£& I . '■--'■.■. <r tlLu.frril>u<.cu^uf ^jirmfeltT 
fp-^^ft^ fe-cutnf (iiffnv™ 1 ^ 
vHV- <*«< libf-Llu Ac-fct>t<mt**j 
Chriftia.mf 6-axciit 'Nti£ f+i^" 
IVffboIomfri^ fa.cu.tf-f-am.iU 
Artj'nr kt uxrtf t\LuAtnXruf 
rVtf fut [\~tlerof combofutt ■ 4 
■nthof $uMrcmu tUu-frrtfu* - 
rof t\iA?rt~ foffrt morfim- 
tnA.tu.fa rff-cit.-ba.uL> ftii, 
-t» #1 rrKrvf^ tr» i H r^ r~au*r" 

Ct* multof anof J.rllJ*,-aJx' 

X doetvf V,o%uX fW^Ttnt 
Hm HtcoL jjnft -bottficif. mAf. . 
• f-ru»<r 'AfruLin tn Galitam ff- 
i-nAt-tn t~ymatam ±>f--truf 
cojtr-e-cloru tilrrtn-" t*r> kof" 
duUctttx •mHtXofef fr itrtjffrof 
A4 ■nafrrttu.ir- Ctu flc ImAA 
:£*r~- $yZ&tt.*- maX' ~<ort~-ca&ti' 

olet-o 
\? u &ff 'tccOntO folet-or>o t> 
r\o , a cu.cVP- OraA-eruruX ' a •ata tu 

jh- 

Xc M^m.<eyxtffH-^^- x+A jivtyffu- lt&Y fg-Cud tortu? ^ L~\oty'ncx^xf -' f DH GRAMMATI CI S 

JVXrs-iAtt^ct j*orn^^ m t \X\\ a&trn o vvrnlne-Au f 
\-onoyt- ullo eyajrlyuXt fcttxcH- Ac i-eiiicofx etU 

tuct,vut At£-!nec Aum4smo-peft- UleyAtlufdi * d f» +t$ 
vut^K-^-.Jnvt-ttt" cjaj gf rnfdufcyf tyitiHt-lft^e-rn* 
Arxttafftnw AocroyuqAern ett-oetg-et fem-fy-f-ct- 
£YAtlLUA-u ~ et &~nntu Atco <afi.tty*tai > ivfUA, Aomt 
foytfa^ Aocutffe- ^t rtct-u e-.^tlnl Arnblt^cfuXorfcd . __. 
xteyytA-ettuft- Autftdi tbft {<Lttne-~cotoofutffft, yrf- , , 
dJutxraJt>e\f- rtA. acXrCc nulU trA-Aut- c\uof [tkryof Aer^ 
tylf fyilctl-fa-i vtt- Ae-metytf 'A> eode-nnto eAuroC 
tit-yC^Aryrutt • L • cottA, rvo t>oeter feA yofteytoytf gn - 
rtt V B-e~. cwi et Ae-Auo-u^^Ji A~fctt>[tnA, tu>[umtn\, 
^eyAtuy. L y\muf u~y attcttu o-y\nAmuy / ftuAutm 

o-yZmAttcg' t^uybe^intulxf CyA-tef AA-eAlotefAyt -" 
ft-<vyc\iV gxyuA-tf Qmtffuf ^A fensttu M> Xttdlo y^T^ +x/t- 1-' *<tt<f**<ti. itt LvkT" t-t^r.vt-t* - u eir tfirtLU -yurucu beiiu / fuh xjaf*rn- 
r^offetr ■ <\u.Z *x~ rZ »atAu.u £nnv moyte~/ cu r^pvortC?-* yAtUru^biAbfu/XcXoc- \\mu l riV" 'a, 

y-oo-cvntia: *- t--mer-LtA*-f >™ ■ o^r uAttudintX te-puf ^\uy-\m^ Acro^tf fu\nnwr' ■ -yuW\*™<A^u.ufA[u^trv* 
-ptcrru VoiiuacUfy.yru' ^oa forv 
ar^tcy- f e-cxt, /Affuiueqx Atffpyu-ir.Uc -ny-f efem*>\ / ^Dvo E^ nx Fol. 4? v Suet. gramm. et rhet. \-2 A«i nrrtttv*ruAu * \\yAttB-riuCfArri vmvtAfx uArcAfrntX 
yxytt .AAfyuc diu.ulfAtX ' vtfrl i^ttctCftTA-mt^ptTvin- 
Ctauey^ ^oyu *>\yAffet k\i\^tuA^yetyActAytt/Ac L*"- 
£t*ruu» <£Wifn&Ju£<>a$ £t ^^eptTru^tA. A«4£*j"*<?tM**\C . 
OctA.ul UWdw? N £tttt y-untcu vetlu~ acTuno uoluie^ 
£f cot\nett CcyvytuyAs efboCttu/JituvCtt m fftrt-? ItUv . 
itf p^Vest.Q^^Axrt^rA-nri^U^^-ntl afceytvfdur - 

bvvftr» mXcnX- fre£r*t^Jmutud?A,f'ttt L/it Ayciyf - 
[auX xect-t^JQ^^bileconrriuf lu.<nltiYittyr^A*rntltA - 
yxf fu\' aurflAriffe' fr*£ AycvyeX^u *o™*el\^e~/** / 
y\>ilocon\u udieyt CAto yc\tcA,f'\nCtruy.tyut Auy.f- - 
rttfcj) ajo onrw yAtt^' oxZtYxA.ticX' L« exu^CiAnutn.oyr - 
n$nr<\\ Atu §ey> clodu^C.utc^yeu ertuef-yo .mmtu3j<tt* 
u*y\\ Pf ?<A<><rtrrnA. trf T Y>y> ♦ u^fu/^eituCcoonornte- 
c\uJo\urC futf. nX €f yconiuC W^y e? -yconu*^tctfAt 
u^cAbA^tuf/eftfttloactoyolrCnobtltCftrno catcjj Ceytbf 
CoidVAt. tAtu otttmAtuX C-Aufoy -ut* M^rtvftr^Uuntt - 
mvduju TfyviuZ cornvfAtuC fvtfceyui cu \t\ryu Cocty\ 
n£c\u eAvtu frA.uAt' Tteyceyvffet/ftov hoc rcyuiuLf / 
■buAoyxc t ei\0 fecefftf J&ufie^jTyoAAjfr^rnOYburrt- 

Tcukxf<cu\ \rrufAf\eC\*£"r\en,o Cur\ ' -puny.\f t>edtffH- 
e-ne~cutfjvtA ufyxftf-- facoyboyvC a\ yrnoytuA utuet ~^etvectv •prrvt t> rni pott4.ru 
-oy-fC Afc-uivs-B&Aec t-4«- Met*ttttp 

multCujCw ty* ' 
Lvmuv mvfY"-j ' j V-Jnerttv A- l Lju? ■bod/Urr. Fol. 48 r Suet. gramm. et rhet. 2-3 •mvrnc t~p«f'' ^auJIa-c-v* »v*t5 T&joch^r- • ' Qct^uv Tetvcev 
LofthefrnAftf Ac mx$\f ttorA Brcupi. xr t\f\ncrru\f. 
ufnfcLtftffim^aA.e' utr\ M?ft\riu>eyZtam\n rfvtoft 
A\aa 4>x fcftltrtf-utax ffouf<AuSAz fvuo -yc% ce- - 
\£\»rcf fcolpfuvfft \n urvr- ryxAZtuy. yciX utro oyZ s 
mXttcoru tZta, 'mryctAtfaj tZmxorur/u,tccfttt lu " 
tXtuZ^Axtl?n\AP auFLfneufmeiitfftftc^udlxtotm 
nomvf yArtofxfnXctrHA Atctf/ f&yt\<rtr\t\f rrx t\X\Lp nu ' 
mu. A Q^CxtwLLo emytujAx byfiui rrtAn-umtffu ' L . 
xyu\$~tt~ Xv tftcto cAu\no erjte-. yo > yAtuurf aux - 
Ay\nftrttf Znutf coAucfof multof eAoatycr' .nx Zyyo 
tttcixf ac\\ ^xmXttcx^yer^tyxueyxt.xcrtonu\x\ Atr" 
r\oHff\mtfAoctoytbufyeyrf"Aocu^ut/mXyi\rnr' m 
g-xULut too-xtx • \ntty aucf 'Ocfxu,t "fcxvcty tffrfctru 
[xccuf Bf oyyuxf cljxyff- ijutqAtxA ulttmZfitxtfrr' 
C utZrto\ru>yeffu rr\ JttftctyetKfrtl rtutfu. AfjP^JL - 
tui o^rnx*\coyu oy£cx cofutfuA\rtt uAuur.$rA\n\ ' 
tto^t^-AftuocAoxtuf- Coynritaqt r%eyof UbHl^ 4"* 
Atftt&utt- Lyxtum/xL ryttAtto . lyZtpf^Ae-uAgv xf - 
yAlxp^ut evftAdtgtttfAuyL rfXcufe-f^tnttrxp 

yHlXAof^OrfAfZ ^ttrfttfj^Xjyr^^^^ ^ 
cu l noZkrtf? rofct LrlUroy^ ^cttxtof McffxU coyu\ri Lr*t*r. G^awt^^W' 
LrAft ■ Fol. ^8 v Suet. gramm. et rhet. 3-4 
r auAct eyta ofteAvr .\\o~ ee- fAnAu-*fx^ c " f^]™*^*- " 

culo\ne*Cu r\c\Ax <\Ae~! A.ut lyAtvye^ CAtvne- f\%-flcAt~ 
f^yx \}Auc\ auv\f \rAiey\u CAtvnt- -bveTA f\mu\]ey&mA 
t-tciuj/ not\fftmu- $wta lyA-tum A ir-Atvye- Axfttntflf . 
Ut-gy&ci gyXmAtu-ui A,<r\-AmAt\ft-A, • £*-A\uaae Abfeiutf^ 
h\Xc meAu>ry\rey dcctu fytfttmet ■ ciyu oytntcne- cyin - 
l\u.fft efeyitf cofu-mAf- ruiCh dA> rrtAumefMfcwf-A - 
wuutrtit^ui \\fruA\f jvaujrey-ertiy^lnc remey cy*&iyA „- 
ttTirt t\tuicf feA iyAtvyf infcyim foi\tu ef-atiACt r\o 
■pfevtu[yififea\mbutu .\Jet-eyef oyAmAttci ybetvytCA 
AccevAt-ACmultvyu Aft-ityacu Ayrf comftAyu f*yutY. 

fevudu atiA cvfuftuA\r%f yoCreyter^f acu e*f.\ft\mo( 
quaoua \Aa\fcytH\f ^efftOruin n\\niomtr% utiyen - 
nwtfff u£\ \nft\tutfff et %yof aA^m ctia \ft\rutvum 
<xc\ Aoant\A <A*y>*,yA.dAl u t yyeclemAtA^i yAya.y\rr^f 
Alccutvef ftb\vieo\AC xtrtt, a[\a Uoc <ncnufnefnl\ctf 
fxcc\ o\c axos Ay\A\ t>ueyi ybervytv\ tyAAeyttuy-ciuf 
aafc*m\tt\ \Au\A*e Aef\d\^ ayuc\X if \nfAttA : 'no" etm f<i.ftui\4f yurf- mfadfAoleiffrtrule yeyutv auf 
Aa. -jnciyf noie~'At*yn\fA\evuf htciArruifAt^ynif 
AtfyutAfnonutWf mAnfueyo A\ffeyef.ymeyui\em- 
yemctv juiyntv drcLmAyfot\tu;Au kub* er memeyt. \ Ml» frA.\-l\ATlC\\f 
r*Lrr\Atifr<L~ 1 yA.-rc>Y tTVf-AttrtA. • 
"P_*M>Utt> Fol. 49 r Suet. gramm. et rhet. \ ** f£t*jc AX 


oru -hAtyu nroru 4\'<iZ e-^Xmxturuf 'fcAtt ' e\uAo ^< A fiffir~' 

infor-uSjLtcu 1 num ^ftxttfftrnoj^u yyor\ey*ur>et*otof. 
' / i t>r*dv t t I ' ' 

nobtflfrr-e^ m fu&rurvt' , 
^^^tu/^t^ri<rj^-trmtvT<4d fxynZ dumAtoema^ docedo 
W-^bti^ntt". fe-cttdi -totcy comemtxtuof, ducyu tArrt-tdurf 
mxyc\mx \nterctytcx AuTU^/fMyrZaa^ tdxu^ u\>t\ ^ 
tmuffJic cXumIici' coonotir e-fr pl^fcTdurxt - $eutuf 
ntCAruyf rrutr-ci ub&ctuf. nef-Xbur feu\uf+>cft \yu\ taJcm 
Ac m^ycuf dorebur, 6 ut^fl *YAc\m- ov trtjWnuc arukJT 

* £u~\n fxyimtZftc tfftffe-- v l?Wft durm obtffe-. 
■Vi-^-ta/ oytmtuf ' £y\A*jur>e\ cu.\dZlu\eirtuf/y]j\.Arn,1o •—* 

m o. cxfrtrTM |4 Biroyuixirt ouufllm e~cyAmAttcxcxocu>\.t. 
Jiimrff^Xu^fckotxV^uttUuruftZclAmnAtu X xfux 
Ce-cuJtuC\\bulem Smvrn^fimul coflrnuur. coyofuur^ 
uxrigr eyuAurxcxf Avat u.clumtX £f qbuf rxeue- urit 
-ccyvorrf auta^ fcyuytoyef xc yottxffdo ciurt-fiU mu -" 

• fxyuuAuuvcetlnZAofurkt' irfe-ctff* Irt fr\fift-f*~ 
XtrefnZZ Jt^rtT rir A^e^to^^ co^^mm flf- - 

«^u^JjJiu+firZfeffep- Ty^^AnA^^ 

dxnfcrxburuy y\nxf • #*"' Fol. 49 v Suet. gramm. et rhet. 4-6 ' j\/\Ay»cuf Antont c^mfc in^nuu^m^vtlliA ndtuC feaejpo - 

furulfx nvttri t-CY-t- fuo ■ m Anumvffuf CftxtutuCax Asj.aAvx^- 

adtm ut Avaut trttdut icotubermo avonvf 'fcythAhA, — 

clncmC.acte^c^no^emere^ctedtdey^ tVo tem.eyir' 

ru> uvyc ccoyuM- .fuvffe- dr> \ncyywv m<tf ru.-rrximoyx^ 

ftru^uLurvf. riec m\r\ oygct' auX Lvttne- doctuf- yteyc^ 

comt faxvitOvn^ru^cunauZ de-m.e^cedv\>vtf^Act-uC. 

£x>ai yluf* gyi. Uy&fA.xfO*?' dvfcentuZ cvfccutuf do - 

cuvt ^trmt* m dvuCiuiu aomo tuBrt- Ae\nm fvu^-tyx ■" 

uJLfA, ■ Aocu u-au* B* rhetoyvcX, \ t * u^- atvJtt -tcettx 

Acau.et-ie- tfoA^et. decUmAr&t' u*ro rCS nvft nw rA uJhii*? : 

d\y\-U > - fcboUm e\ cLurofacti uvyof fr&arur^ft a.vut 

\n ufA\--Cvctyone- etiX cvZ -y^tttvr^ fvvno^etrvu~ 

$cr-x#fvt multA, avtAuvf ' dnnu pta,tvf dncu*.AoyfimvT ' 

nJeytcefferxt- e+fi Attevvvf^tloLovifJuo tarurvT 

uclumtnX de-Lttmo feymont~ reivduvffe- evXtyaJvt . 

-rvi ccetrrA, fcyuota^ avfcuouxoyu B\ ££- rCo vyvvvf 'irv 

Oowfet fuu A,\cvd?i' r-eguri ncrrX wtVyoc 
\. AA Af ctrf yorra^lvuf AnaycnivcufriAtce-fyruf ftuAio 

9yvcuref ^ectg JefvAvofurr- rpfeffumr cyZmatvcp 

n^ei^ru^mmufa^ tJon^vvfaA tvurrvJiZ 'fcolJT-lttUh 
cufe-m ^t^rCSfoXurrvAntov^o^nvfonCfeA cvetervf $ c L c> La e-i A acer 


Fol. 50 r Suet. gramm. et rhet. 7 — 8 1 
1 I Jff* 1 * ../.•'■- • lt ~ Ult rvumu <m CJS un<t trwl orr^rurf tvuf+ofroont 'u,tdeyet/ currutftr *r%A«r* 
U^uji uttfCto u.ty.tt. 6+ multa. ccyfuxfu^tZxaeo ^PJ 
iityfc eptnfu,t coAcfuffur ycupu.iZ u*luA oyufeuiuCx 
ZnjXuZ^enntt e\encoru~ fecle-ctrrvmtUtbu/: 

dAuerx&tx*'' 4tu>fl*hr a f Ov^ t rff t wffrf?der» 1J f(*' 

feduJUr uuXjrArt-J&focuyrffe-rtcil-Au^cy^. 
te^dtu/^u^rtilu^ brTuBrurAn moffe-to Aferuru 

MrO\. e-^ a^te^tntmtforuaAo^errupforua 

■trtno AfVAfxtufA moyXfvouf £exvt-. ciexrttn Trwjtcc- - 

JumtX coymxfuXo mcryc.a; extuo rneyut-f .fucfufdx 

mtltcU. ftuAtA reyett)f ,atZmae~Atouero ieuCfer- 

AttureyAt AxtoftfCufauA »r* yfixi anaua.refxmt> dr- - 
mu Xnno yomX ' confu\e"Cur^Tone tfAfttf-aocuUrt) 
mAtcyf- f^m^ OuZ ^rnolumetv nZch tXjpfen&fi *Au 

yeye- fe~et frir*fe v ful i-^ult/' SAa fcrtftv fAtet-ur'. 

ItUru^efcui e- tttulufjbvAorof eauiur /cvttneryfe- 
^yA^Ji^mtuptfat^^feff^efnefi *uf 

Xrrhtftone-" ^ajrSnjfu Accvperef.futr AtZf ruvtufg" 
Actrlgr: no m TxntvfoiAnft^ Sfornt 7occ^tone~~ 
Uc*r-Auir,feJ et m Avfcu^fu^e+Uor^ftgfi 
CAt,y\<^umeuJJtine&Anf e^crrixxtt^^^^u^ 

CcrtoeJfe^fOrUtuf^ 


Ae-nf". Fol. 50 v Suet. gramm. et rhet. 8-9 XC r& yriCitoiZ aA0rn utroyuxrxfectAttcnx*' ivftinuxC • 
(tcide lonetuf A%buc ctT txxdxcto fr-eauett ttftimo 
nvu civreyBf xnterrco-Atuf \ \fxronf atuerft *Ar nf 
Adu.eca.ro ddnAAe-eret- eta Arttfute tirertttir- e\b - 
herofof f> defolemttmoyA trAffBrre yef-podst ad 
Muj"fri4 oivbiy tr-At . vxxy.tr ±>fy& aA c^nt^imum 
ttAtvf Annu AmvffA. xk~ patm memor-tA. ututrfuf 
QtbAcviU docBt* OrxnXvLi/ uirt rxA t~ It-Atum obUuio* 
ftAtvcA- e-t \jfmtxter% eCtecxvtuy tcA&xtolvo Aci (int! - 
ftyu Utc4^rn^^m^v^;I,^intt^(W^n^^^^ta.rt , 
Attefttvf ' Auobvtf fcj-tnuf. rtxtdt fAvu ortrvUu e-f 

Axtrm <rr-A.mA.tvcu IftofPffoy-em. — ; - 
Te-uZfyU i Uioovvf Ixber-tm A,tr*ertvf £■ nAtuf h tmc 
CAttte Atevcvf rtotwf ' xvvrxfcefttLtuf \ntt\ or-A~mAtxa> 
ybrtorf- mtef y\,etor-ef 'oyArnAtxcirfuvffe-Avtr' cXt^ 
foci Afmi tfollvc tn Ivbrc d fA,liuftu fcyyttA r-eybedtt 
vttntmtA. pfcoru tterboyu Afft-CtAtxonf 0bUtA,/vtA, 
trJiAvt • Ux eZ re- Acxuxtotxu eifexxt mAy.tmt- dciAm 
Atevuf ^rt^taJttvf nobxivf jfrZrtxAtvcuflAttri AtClA. - 
■mXtvum dexri" ' Auovtoy AtOA -toceptor". Ac\ fumA, Wrtle - 
b?ox4.fdb fe mtt noxAtuf. J ffe-AcLLglxit hetmA fcofu 
ffmatrfcxf IrxfnxAcnjuticeffu hyf ttl lAtintfriori. fif 


AypolLo: ' 

• -v f - ■ A* t * 1 1* 


Fol. 5\ r Suet. gramm. et rhet. 9—^0 ; ' ■ tvwiLT Xudtfft' AntorruZ orvtforie'/ BxC\t \yey*rruZ±>o 
fte-A, ^ocu^^-^c^Y^f^^tTnuitijCeircld^i^^ ■■" 
rturuf.trxduvfAlftxo ac\t et^uicyo ctattdtVf Ani» 
0tuZ t+ comtf Z-toyouXcxA, Ax^j-xt-.-bbiloUfx AfapsL ~* 
\^Jt-ume- Affu^fxffe-txtAetu^ 4Aficu.tr ^oAi?— 
^ ~-r*ef Q-vrnuf Moccoqrxcnrn f^Ayixxex^tc^utt- rnxux\ ^ 

■tfltct u^uriACh doctytruL ctfe±>AAz/ adfArxS" 6f comf^ 
tajrtxf ^uAfaMya^et' a-u^au^^Aux^t/Ytmt ' efx-enf 
Jie~c\uoY*u ta.m cvtrut ftc jltBr^ *td_ ex4rvcl\yeyrnA, 
^t^A^^ti^rnr^/ttri-AlttrTnfTrutv cornervduvr 
avCZ omxf o-^rvertf cooxm txftfctC ' cot-to-entoftru 
Uhr-of coiu,xt -trcftezc fAmtVxjurxffxmf-C^fd&xiftiAA 
^ tt-ev Jiefucto AfirittZ ' ^olUerrxf^-cxfiytftorxZ combo^ 

mArxauru" &f. 4 ouj( axvtf ueHet extger-ef trtftytv^tf. 
AterxZ yatvttf 'de- r-Te* fcyx\oervd\ • a m^-gtf mtrvy 
Afwtu^cre^dtffrMxttauA *£ xk*t\>a Bff g"f*f 
hoVLurtY* foixtu t& colit^erf fAlJtftto , otZ ftU fcuUr -rvtl Ai - 

^ vJ fucxk eftCjuZurt rtot* ctUtlxa.t frr ^cyo fermot- 

Jb^. % / ^t^uvtetxyrnAyLtmt-olcfc 

^uAACtZxn tfAriflM-icrvtbuc^-? , 


■ .s Fol. 5\ v Suet. gramm. et rhet. \0-\\ ATo poc-tn 

\~e-a atii - CUA,u/ciZ [tbBlftttfef. o-aliuX-x^B-libeilo ctu £- turu -' 
[u{^ruiumAttO 'tno-er\uu ftnatu Mtr - *f- jutjnlUm 
yduteu eocu fxctitufttcerux fylUrvi tfpfeyutufAtp - 
rrvmto-ciocutrn^ultofernobtlef.utfufcty fvuionf " 
uJCyctytor' mAyc\rr\t-' AA boettCA t-£nA?fiU xtf ctAim 
JUt*>Ayert- uA ir^u.eyftCuitfyoteft-^C^o^yriAtruxif 
IdJttru^frfen .Qtttfoiuf [egu-Ac fACttbcetAf. Vff^pf^t" 
yter^ oyama.turof itbeiXof ertoemafa, ey. abufycUout^ 
*oa.rwu*r lyatX $r butnA - [ydte^TtcuLi memm.t*r- "JTctcl^ 

[yaui. doct-or^rnXycArriX. cur<\, Ub eyQ uxnfr CtnnA~ 
' Se-CUiA. -pm An&af nyt aurfvnA. CA.tontf."^4\yctt aA 
By. tremX fentrc t aZ CeA tn- fumZi 4><\utn£" tf t>er\er~^ 
~oio^vrtAvclurtt\rnoc\uzoq-urc^ i 

ruX utuxA^ cre-dtt ofxbuf cefferajf utAutor e- btbaxu - 
tu/. $tqC£ortre~mei Aomu cAtom-C /cxepxcfAfmtnto 
'MXaJC e+ tiiof CuftodtfutAeflyoytulof^AAn 'M-t. - 
tAtuY alufiile- dtfcuAtntf^^rttXfitfA^teftA^fft' - 

cuaP. Qj+t tref 'cAultcuU feitbra. fa^rtf>V^Acemv 

CXuo tevuix fub una^fAdfumX^t^nutruTt fenectA, t 

Bf rurfuf Ca\fotfrn GalXt- t^fcuianu fCotA cy edtf oy^ 

u^rbt- u*c\tta»clti'A\,ufAt\ fum untcu mgrurrt,$urnu 

oyZmAttcu otrttmu-botfa.^ Omtf fo[ueybofff cTftrumtf ■r Fol. 52 r Suet. gramm. et rhet. \\ 


ri M o — <r — 

Vnu A\f ftcde- eyyeAtre-rtcrn, £rt ccy Ce-njoAott trv 
\t-cuy Cyateyx :^ 

Or^eituf c^ca.Attflccyn 'fyllg AurtAtvyifiibeytuf 
CMAtoycp xnfAceyAotu> Atuyuy-Aiff^titocn efPkufto 
OyAt^fxm ^Mif.fltu/t nu.au a rto ttty%4l fe\\\>eytu 
eJvAtt-. UlyytC^ut Cjuf^ fylU ncutfftmu d^f *4n fuxf 

xjpfertCC yeltcJyAt vpfe-ftujn,leutt.$ra,veytufheyc ?*■ 

fux> metye-. e-mbr Ae-CAtaXtA. &t±ynty ftuAxutrt*rtt\ — ' 
mtffuf. Aocuir Tt$y cvPt^affyi\ttZe^C*fftijr$tZt' 
a IttaAak- tk~t*- PtZ hcmeftAte-^AtttTujt tpiJbuffyiLk - 
n\f±fcvtoyu Lveyof cy^rvfet fxn t rn ByceAe- t\ Wx- itv 
^Atfc\yi\nX ye-c*vit-: «- 

~Vytu.vfn\tiA- Ugftt.Gn • ycyeto St- C • AAe-rnto feAi 
cu ccAtctllofjwerniA- aA -boy&u tty.oye- Ae- ftuyyo , 
■ytuicffer- £o\tvtf AttW ±>orr\*>e-uI offeAtt-. Acmoat, 
e-xtnteyAtctu erruttet mAcy C\c*yon\ff-Ami\\Ay\f 
Zcux &y\*i a.AAc{A>e\\Z b£* Ae-So [eoxm \Sxbxiyo " 
tne-joyyttur' ac\te-t>u.te-fciy?-cuyA.y~n\ft foytrfcty 
txtf mfxrttey H\*xZ~x~ym e+~S?\AuX tuAtcf Zff?" 
±>feyr cdtey oynrioy Auoou/ueyfuruitfey.vefu. x\ttv 
„KytftAycnuf bof cct\.ty.i c^c-o ternauZcyurtc *r\trcif 
t+tA\c^tuyufftt~utyu ftt tcss |t-£-A<! Atttcu Qe/nttuk. C Fol. 52 v Suet. gramm. et rhet. \\ — \^ 
U.X • • boffem. ■ rtrrn tf uei\.f m&-ru~ dXum \yrS- • S *& ""v fcXwx ' 
.tudo t± YtceffuX ^butct^ e~- -btey&<* nofti rturi^riyt 
\bi-cdXur<\Ar8-. rnolltciA. co^ttudxrter utcttuf-Ct^T^ 
\ £~ygo tKt ' moleftt*f && -hoffe-m fxxotutzuf tr4r>*H m . 

L\ny>OJtA t . bui c\t- Vucdtc ld>yof tt- C^tsjyd. cvyyobAtr • 
f£~n£wf AV<A^m yomyPxi libeytuf, e-tye-ne- otZirrv B-jL - 
yeviurumu. comerf, defuxto tc fdttfc^en fcpL* fe- ftxf - 
t-e-ta.u.ur. c\ccutta% m ceurtyyti \aA t-riiuytf. tauA. yexnot' 
-pcrmt>eioyu <kom fuerM- ac tzu-o Amoytr errj^ryyoru 
mt-rwoyus. t-f-tttur ur$MXufttiZhtftoyicu aoCertt 
cyxf±>W, XU> tutyt-cuclo fcytbftXftt-^cerbt^ftrruKfA - 
tyr<** lAC?y<\ueyie , l^tAuyu t^tuycx>rter,e-t-f\txrt\ - 
Lmt- ■boyxnorteth XyoetXA.rxC^tt tum fcytufat rrtdftyo ' 
fum . yt-tyt-A -bfcoyuc^t->tfc\\ ureyboyvTtr\eyudt*\f ^ 
fxmu fuyt-Tya.au-uy a.ut tntcyxadyuc caAr&uf fuy " 
ytytuf yefttoxffe-ryyZtm.-pcejmjai, Ubey-Axbyit ' 

fcty[\r>tC -bcutrrv fuu ytfuixfft' . ueyu ob To-e-nuT 

***** I ~- " ** * 

g-t- doctymA. <rrtt-vj mArtumtAfuf.'^ 

W<JtT\tuf C&cdutf tytyot-x tufcxdx rx^Jr libeytr $4Jtt\ 
e-dttf.ro.Ad autr furxt Cureyotf eytf- cu fdux Pr*ru> 
rttujt* M '^oytyyfr <hc^fH~ / fufye-*ufmt^x}trt-ol> e-t-ctt 


Fol. 53 r Suet. gramm. et rhet. \i~\6 §1 


6 f i~~ \oc y&motuf- Xa. Coyn - CalluTfe cotuiur uxpcwai tvrvA 
famtlxXrtff%me^.cjtvj*fi^-xllo xntty orauiffxma. cft * 
mxrxX- %h AvuruXto ovttcituy. -voft clexrT J^nAtt&nerrv 
moyttvu jraiix ' fchola d^ut-. fpd tfrL ut bductfetta' ~- 
tuxAolefcTttbxt^^cv^et-.^t^toA-on^^ \ 

A cux-bOfeti bocoffx&tune^a^e-ruyyoffet-.-hrr? | 
dt£xSU*-tnt~ef tye- dvfyu^Affer.-jm-ufcu xAxyfAu^^. \ 
St aXtoi '-tooetrAfnovmt '-flepef* cebtffe ■, actet homxttt 
rruvyft uerfuuUtf xnatcaA- ■ ^rernyota^ teneU.oyurn- 
rxuArytcuM, vuttu . 

^^/£f J* t*uf f Uccuf llivPp-vr? ioceAx e^rnAynmt-cLx ^ 
yuvt .rui^AAty^cxtaJu clac*ru?uZ+riZ> ijrenut tr^ 

aiUlef tnterfe- co^mttter^ fouW^psiboft^». notfo ^ 

ttTrr\d*rert<*~ 4uit far^oeret', fdriet- fmu> cutuxcroy* 

xujfeyrev- 1 J er** Itbey Atafarru-x^uuf yuldy&y^ 
A.u,trAyvoy r . du^e-Av.Auf-w acu net>ottb? efvetb 

vvf eiett-uf t^aJftxt xnfaUttu eut-otai fcboia- . 
XA.eru-u* nezh Jitoiuxf -br)d£ c\\fnJoxAur*exM^.c\.o - 
cuifcp \n Atrto c^UrAtne-a.om . cTbaffyaLuru tuC 
er^trctt-en^ fefteytu** i ~*r\nu ' a.ccv^-&ctf&r 
jrt-aJttfe^d^trp fub Ixlej-to • fta-tu'* het ^rttftfr vri~ 

^rtferuyye-' foyx '-bdytf 'cvf&v hemtcvclu ,%n duo Fol. 53 v Suet. gramm. et rhet. \6 — \T 

l< £ c ■toub UcAM^Af ■' <K" 

yjcuxf CfAffitruf ?rȣ- fttj-fntiTi ^ otaintfttberttni 

foononxt^yxCuief.rrtoyi ^xfArrtfe^t^xfnotXutt-htcint - 
tto ctrcx fcenX ueyfxtuf e-aun\\nriO(ffxyboCxdu\ - 
t\Xt . dfin itv -txrculx aocutf/ Aonec cometxrtc f^YC " 
nt edvto ■ \c\to tnclxtutf/uthec Ate-o fcrtberentut*' 
Vtit cr^fft-ttc fe~crex*er r (mtrn\.±>bxuif .Deftnittf' 
inAoctx cotx^tc h*c ^eterS-. Solt cyajffttto fe-aty-tJt^ 
nubere-'ueiit-'/'\rtttrn\ cu\ folt not\ fuX Byititeytt . 
c^e-acu efaoc^efiSinuitofxcnovxl^tnttjfuxlvX 

Arrtourim, tumMtjn ftlm 'Ufwerrto dp{Hxcco rcp ' " 
yerxrff^ 'Atmtffx r^ete-fcboU/.trZifiit aX- AJftfti 
■Mytlofottm ft^ctX . 

CrvbonwtfXbbyocitfvuC orbtlti feruuf\ta% citfcUyiuf 
oyi J-fcntbouL IxbojrifftiiJL a-por^\uoxxCti'uycj^ 
-fu£r\fi rexlcytuS efn-u\nurruJfxf,clocutf a verti 
tV&-/cut et librxf c[e~ oytrjc^^ht^r-efcrwftf.rLC^ 
Ctnt Tfecf-uroe-' Ctuatcru rruyruOx extxf:^ 
Auxf\uUuf hxo-inuf Au^ytftiuoert^tnxt-on^xf^rt 
noriultt ^^M^1^rtu~|>t^^/^A^|^^^tt^t^ 
rom\ <x<Xductu MJtyaAr-tJL cxtotx\ftuc\xofe-£f *u -- "I r*tn 1 n om u> CL »b** 


«S^kotA. ixlocnxiP ! 


- V>TO| ~ / Fol. 54 r Suet. gramm. et rhet. \7-2Q yfb 5 r J -V _44> c y. ttt^t^y- t-to t? f 
Jttt- _H- tmt^Mif^ Com . AefAnJy^gyZmAtv.curH. 
gCfcu c^pcytef ^TtttcjtAttfriotitt^fboLylru^e^ 
rrutlti 'QJa htftoytX, xtocAoAf .jfyfutt. paLtiir^ (*v g 
bhote-cf-.nec eo fe-ci -burncfAocutt.fu.ttcu Atntt - 
tt_iftffirn OutJto -boe-tf cfCLoJtpLtcxyi-tO .coru^itpj 
hxfto^^co a^ctJmoJtX yjt.u^f tc^jJfat^ciJr. 
_H- li b£rvt/t tA-te- ftt<\. axJ u i vpp t fttCteytt^t^ijtidL ^ 
bPytftuttttU rrtoJeft _jj ftttJt-fdtcft AcetpxiA. ttjt r~ 

fturuK. -bAtr-ori.i ft-ltttuf . % ~ -i I 

| A 11 1 (A <-ei.if{iif f-bole^riAtttfmger-uttf, feA.ob Jif-- 
coydxA -bAterttt* ^c x 4^£tjuf/ cuw erTjuftriA rJu — 

c-Uroyt(fut jdjzL^^ftuAuLJycittnt-d.c A\e-c*ri4*t$> 

o-p.vmAt-tco rnUn_Vp_<A<<t-ttf £--ct4.» cw fe.er^.fc_tl-£*t 

Accttt um rnoJ\Z Amtcx utJeyet i auT^ttZ ^Ceyeter 
iTiAtr^^m^fti±^rn_ -7-ft-btiA, f0 r~t4.tA-Utvf i -jmtrrn _r j 
d^ctvcurrve-r :tv£f/ L ' orn£mt Artboftttf ctuay cxto m<jt " 
r\um\f(uf Attp-itfto et TftrutAtuf e-/ ctd e\ev-<*rtfek 
cttr^ orJtriAjAyu byb\iot*je-c<*i[U \n octa.utg-W) — 
ftrti Atrc^tr-^^tvrt^^^^a^p^^^TnwJ^ -- 
f a / , _tr»rvtT^mr ttbWic^tTi^^t^tpT^ri.t^.t,o.a3q_i«^.-. 
r fqn btt tttt* ctrWn-Y tTKt ut£iuibfA-t*i,tm.r£,'.eyt • i- f 
abufetAiofcl*t*erf oi^x f-bofte_L jUAuLur-^factt- ^r- * 


Fol. -4 V Suet. gramm. et rhct. 20-2J( tfUfvttX o-ertwf too^LtArxX 'vrvfcyvvft*xjl ty<~be-ttAJ:.i^-> 
jfy^Aycwf -bombortx 1 Majt ceiluf fe^monxflAtxru. tfsvctoy' 
mo[cftvffxm%r% Advufca^tume- au^uT/ riXvnteyau c±~ 
c^ Agcc><& folo&ciXr^ - 

dcv Arguif yerfevtey-jtutt-, adj, Ctvffx^ fewervvfvnrey' - 
^rihtttf-tttAtctbj dvlcvtvori&yerixt/vvtvxJtx^a.txTffuu 
jdtZtprXmAJtvctX xalnberet '. ctn rto~totit*4-vfctt4Attcf- S 
ftirvo dvure^ftbx fcd a£- fo\fcvCrno cxTtrou&yfvX futvvytt , 

Uxc iclectt&f. oy^e-^TtheyttZ ye^beJivffet-, jJ¥x^rru*tc~- 

Ate-to cztfrtt-oric^/cr-e-e-tllttA \^tmu,e-tfxr£ eetrfuxu - 
y^Ct- ctrte- tJttrtcxt" rne-tvtvvr' xr\at cdjovto -TU exm Cg- -^ 
fajpcxvtytMte- cLty i?ot-ef [jovbwf vterba rto toottf.-bu. -" 
_ _ -Py-t^ cXxrrv fvtvffe- Aftnt o-d\Lwf lyoc T evt eyxcyXrndti 1 -^ 
ortcxxt-- Qttt c^tbwt aA. trwX. dxdxcvf/qA.offemAt-A.rxo -* 
vvfi ^bcxjrtt -ofnvtiiiZvtci ^otwvf-btuy-vlvf.r^ 

axr*rvtf%.e-rnxrttuf-bAernorv vtvcttxri J . rrtutverxftvcy -"' 
rux -tmno wtrfeyuf teyct-yxnu/ dftrX hfyxie- fvtwtco -- 
-mita.tufin fclxoLZ lylvf dvdvcvf .-bofte-d.rnAr\wmvfr 
docwvf yorng/*/ A\c Yrxcrvte-u^cuxnteypyXrnA.tvcx>f 
t-enuvt-. autvduZ xrvf/xmvf c^ibvtfvivtitfyA\AJXi_et- 
Ttberxo et-moy. CvAwcXtc -baxc^vw/rtcrnxrtimxrP 
xftvtwtx>em -bweroyw ueiwtvternucornvftvrtd^.^cvL- logx- 
TrabrdtTir tg 


■ - r : . ' i -•-• •■ . • w .. - * > - - . _ »•&?*_£-- - 

';:. sVV- :••' • '- ■ * - ■" ■ - - '■/ : 

■ ' • ' V -. ^o^Sr; Fol . 55 r Suet. gramm. et rhet. 2\-23 I 


t^jtcni a ^xi ?OT 


/V~ montj 1 . necni et yofmAtx fA.cu4>At ty. tjfcifertf /5*- 

^r- morit-u.f_if lyZfuLstAref. nomfuu 7 ouccolurtjf 
nZte-meyyofitu feJ yf^Zirt-Sfvr^Uojfv^e-^n^ I 
OM-itrv -boH-afti. ac yofry>^iZj*Aen\crnt-%kk&p£ 
Wtu^et i^tycnrttf au_cr__iA 
^e^a.ff_^Xuytuy-ttr_tAXdJifttxitfey^mc\^ 
rv£c fufft<ntyet ftIp.tJb^u^i^_cycfcoi^ atcaAytnre- - 
rut Anu^ cA.beye* ac no midto min eyi^B-f.Amduiyt 
ctu ^tLg-enAfttrTgfvtt' ctT^r- offtctn^Jnntf-caltx T 

iieftuZ e^ceyet^ gfjun_#f. "aJjo ccltyet- ut u.tt&mA - 

nti-tHinftitut-JTfA.ti.fcoftet cccLyy. tuc/k. eJtuitffe' 
... f£ri rr» A^ttm^' fi^o^-AbA.t (ttnJmtfcf? -tnrtult.eyefu.fch acY 
.r+vtmtA <yy\{'C\urto atu no Tptcetv netAtu fefut cu - , 
xufeLa. trt tuyba. cfeulufiln ijrtrent£_ auA.auX yeftt " . 

- 1f~erflri _____££ J__\__^ — 

^^/V^r^ttf A ^AtVptt ^rmaktif UeytttuC At.it c£cu.pAtu" 
. -toet-u t Aarte!!_[____i_i\_i_A____^ LerreyAt- 

.T±>.t.iTci_x. afcxA-Lterte^ef U_h____ic{ y ^^td c^_Zm^tiftA ■ - *i* Fol. 55 v Suet. gramm. et rhet. 23 — 24 
■•••'■•' ii.ij-vU-*- aAIjuc iin Aritu3uerurntrn0y%XJr______.du. _.oxo xv - 

vii-tA\_.fx_e utr r.oxn^\».fM.Axi^^^fr^^ey / Atr^M^ 

Ll. _, __ / . __. - — " 

cXtnc^fj&an^cey cujptt.dtixuxA^orntf cvt_*n^n\rruur(to 

*? ^t^oiryu>iet~tti\_nxf attZo^ 

■pl_i,yiX. c^tyA_ct_x,_ermeAx^^xc At 

CLvyAutt- ■foUiyutc -nficjMi _±£teyezi ^Zxyyj^xcicf-^Aytt 
_ AeAttu^htc no tZ Atfcvyuiof au_x fe-ct-Atoyef Atauaf 
hu.tt-nur\cjcux. e_vrr\ tt<x cLc_Atti-u.frtxa^^^fcn^X fuft\ - 
-neytr . xtnu ttA A.tr?yvt uA. cu^lirruaftyt^du^ta^^ ~* 
tU4\~ ->i^im^| ^t^Tti^ty<»pt^ 4^ ^i^^At^k^ ^ cU - 

x^A.r__f__\\ ■LTMt.try lcrt^f^uuU-xyef feyn^onef^Uxrey 
. tyugZ xAcix -vytxyo ntrntC -toAuCiX et 6-f.xoux. £<A>ufa 
mtrtutrtf aftuA-cultf eAtcXxf- y£\xat A.ut' rxc^ rrurcXt < 
ocye- ftiux obfeyuxrtonu \f^rr\cn^.4.r^t%A%A\' r -^_\\.t\A>t±^ 
l^r ll.ttc_y_.icx. aa^_j_,im_uLno_f_j?tr\Arxt^ & 

fey£~ ye-ctytA t~t 'hxultdjLetAx^uziixqyyi^atux cjT 
ftet- non unauZ £t±> hAoxtZ e^.erctrx _.cfS__rte- cut 
&ubtu~ (if ui_-tuftte- cenfc^ty tAurtufiAyt.ctxrn. 
~&xrtnu> f&avonf^Tr^ ■uxleyxc rrurffxlx_con&- _K\.tmrx - 
rtoen^ £t_ox~_fenA.tu cofsAuxt ^ u^yh^ fxctx ft c\t~~ 
r ■Arcnivnxf Fol. 56 r Suet. gramm. et rhet. 2^-25 ft^ A^uepreret curAretcf ^t-ft*'*r*'P'fuUtnr«A, 
iuuiyetur u,ti'rome-no. ee\-it-deexfdxntepecto tvBr 
Gn- P^^/y^y^ufXiicxTtrc^ffufc^ faefxtA, 
iwt^C^foruT Ai^eyu^ H/- ffxiutuitu frnolxfee lyoef ^ncuZ gf - 

nufAxfcu,\m$r xnftxtueru^t Ji jfiuu&ufw tuAu^ 
c^ue^^evffiSn^x^x^u^fe-tAtrxr^t-fA^^^jxrto - 

trfilnheef AoiefdtuUfJixtftotof Xefviey.vnAu^ 
■Jtv* r »*' trpT tf tXeroffucf Ju^ctf £+ ctucfxn tulofvtAre- uellet 

xrvftu^ueruf .\>gc noux aftey cofuetuJxnf *c moyf- 
rnAxoyu fuit-.rieTppl<urer necn re^^u\Je%^.q^oter 
etfufa evfluicf irntr e± t]fa to uenxr^cofueutrut 
uxdet ■f<\cxuc\u ut onaetem nram fnxAm) 'notnfno 

"pia^lr Aj^uLtt-t e+U3AsUtx\xf\ycrieftAaiAryWU-UT' 

muitun e-Zet ffxJxicZetAxp- ^byetuAer^ur-Cu-tto 

jA yt-urx ufq$ &t 9V£~c*r' JectAmxtAuxt tAtxne xto 
fenurfdcit,- et ctd&cu.Coris. hir tu> et-paf^afdt - 
fcufuiof et- ^ZAxf -t-t£ttA,toftxc>CJLvAt. Gh-pompetxT' 
qcxZ, \j\Jftorxcx tpulva eruf fuv tpm cxuxle- beilu"auo 
Cuyto ^tctM*4£C«£u»-um< dmvptn^ 

Jefendett cvtrAJic^et/y^etxffe' Ject^rnkkx cvn 
fu£tXAA*rte^'A\'*ritouAmHt-e~ Au^^tu r&rn-utxrie- 
fxaJempeilo omtfxffe^Wero cffAr^ fmo xmPxt Anno Fol. 56 v Suet. gramm. et rhet. 25 yjblvce achSrvf, Ante* de^Urn^uvt-yity-xcp A.u* ojyk -- 

p&Uf xnxecro rruign^ ^ffffT*'^ Aoctvyu^ 
ipfivxit ccytX JiAevcu flcrfuxr ut r\cnutti efxnArriA 
^fier-tunJu r^A»P.pfeBUMs>f.t*rA*tM AJ.furnofhtn^o 
ytfpceffeyxnt . $ eJ rtebceJt rto unJL oii^ 'ntfe ^n - 
£u Uf ^X fWn* ^wvr • anuAyto m /<J3p dvfeuyuU f 

tyeycuej-ut ■ nX et-Jtcr^ ^ct^e-jf omtffsgtfdf ' 

rxtoef cd vreuxreyxc ffflTt ttZ Ut?etul&p tfjjf* 
c-Ap cofutyMr • trteeyAu wervyitfctjt-A cou^yt-eye^ 
\c vtyyof tiXttftref UudAyutiuvt-vxvAy. aJZttdJ- 
vvfvtrn cctftttct; 'trtftxtuta. At7 u^rlx^ et- rte^tff^H^ 
JvT-pntctofx- et-ftA^vtACArttr^ or\Jey<fppe^fA>u\M 
fuLem- ftyrruxf Mvt J^mep. adgenuf thefxf.BiA 

dcru*Ac*YSAf< et-cA^/t^ctyuKf c?c\ u^ocSt- J^nxecferift^ 

\)£C 6folvteyvvt e^^nt^tAjerftZutnt^^t^e^ 
co trvueyftf: AuftY inftoyttf ty^e^xt^rft^urfine- rtcnuug ufax jAyjuc/Avvf»^. ueytf^c^Acr^ftauJL 
for^fet?ertf4ccxJtffet.%*7iA [ocoyu ttj^eJLL&qb 
\&AJ±txfjffor*t foleiZt.fur certxTcoUi forr&xe**nf ^cxJxffet* ttTtch locor-u etAppeJLL&m» 
kJJitifjfforti foleijutftc certxT coWect^ &h*g*U 
fed^^t^efakufrvo Atenu ftte*n*-:ur£jfrA*er^ 
ftnfxm Fol. 57 r Suet. gramm. et rhet. 25 * * 

Jty thr^KcZxi tv^bur*fefre->. ^ftruto tfe- jjiple^cf ■ 
| T *-efuybAn^culjofrjZtumtff& 

i ftf *r*be££f:£e*fr AAury-ut e*beyureruh holu aua 

t t ern.eyet.rtum offolufrtur. d u\ efbectAuervtt du^ 
T*ttA, eftyA^eyetuy. Atan S^tyActtf ^^cvfrAuiluf 
Ajfftttf- fe-G fyoyrx Auyv dMblutyL obfutA,- cruey^vrf 
bolu fuuAu.Lt. -bUcAtoyef ^fuuTpSi [enAta cu bfudu 

f\ uoye»e- uertAttT e- rutui e-ducer-et-, foymofo et t - 

cvofo yuero , acTyoytu^rr^u^evAtuy/ huU^et- fT 
f&ft£ tooyi tmbofueyT fAa\e- fdXl^cux c^c%Ayunf . 
rornX xumttujy yefcoontti ft ~'fe*i*u^to_uer*a^dj) \-?. 

rrtini uA ut<xte~> fueyur Lthey.t [tb^ytadtt-'. Olnrv 
■a.ut %t$P*r e-oCf A^eii^^^fynt^.efvfuocAbAnt» 
moyi c^^turrftAfctaf'. fed Aut fictAfAutu+dt a - 

"w^ r& *?***? aXi% yeyxetu^ aux cvabuftyA-dAm: <~. 

^Urvnriyuftc yefepr. t^lfrn^oytA-teruro ^ui- - 
X tfnobtf 4rnuUttnir ioctyce^tf^f tflotuZ autnA 
jj aufcufuryet cocur^ufj^ftukxoffftr^dfA^ AtS 
jj; : - ^fl^^^^/i^W^tJ^" rrtUceyconnevAy Axtr- 

^^ttjrftrnoruhptum A^u^/4tyLtfHmAbAfore^t^ 
Fol. 5c v Suet. gramm. et rhet. 25 — 26 . UvH>t» i -' •»»»"•» **••»■' ^,*., •*-'«• 

••»•»•*»♦-*.-• - * * . . *■*.-•. 
.»■••.*.*-.*.-••-.-,* * - - - . ' 

."•*•'.--"-.■--' - •---■'•->■...•' 


- ; .4»!r^air»iLtr«7a»-j -tw^mett ii-iartfri-uiv -boffe"'b^c c^nicXtrux. 
du&i&ffirne' ux-yut-M.-coeit.uf^ oyo^auXjyypf^- 
c&u\ htTtf /(xcrwJrxcevo^t- dtct4.(fe- Aty<uzxn0 dccu " 
fxtoyx fuo Xctxone-i flwtyA<*o<$n*xe~/oyd*n<byuA 
£tZ ynet-oyt" tLtyeUdrtr cUyxclenfut\nfla*uticleue- 

LetCoyJixAum - 

Ajy-uxf uetere* mor-e- tc^t-en^ fuxffe-Aonec oo m -*** 
ertnxu etftucKxA, ty^u m4numvCfuf t ^CCufa,txifo " 
vu> fubfcyxyfxjb- ' c[e-in rveinyyvca^^tffuf- Gnyorn - 
ye-t^ ma^rtu ciccuxt t yyxfax ex ' yef ' o^fcajC ( necn\\n 

vjptW c7yU*f*t..Wf 

fxrxoyiZ ut Coyn • -neyof o-tnntxt-vxyJfcyJbty \rtftoyxaZ H i|tor»A filit* 

oyfuf, r^nxfJo boneftxffxmo ctxxocn fcyxU fotxt<C. {cnU rx> rxifl *& 

'tX&x&t*^^ " ' ">' <' ^** 

X&u-u?, cxocuxtcu xyxtey coeteyofM.-4mtotunx e-r ^ 

-, ^ ^upxftu - ^ btx/' ctusrnd- C* c^u^tuf ooiicuHwfdn 
aatn ye-V'a~dnnfir^cLk> yotxf^ 

J l^f-^f^ etr - 4 ' f e *\T etu T' rn.Ale- rrtAxt ifiuyxci Sffe— 
dLvfc\*>xxLu cyua. B-tnAtct c^liZnxa.toyxfh^c eynatuf 

oytum fe-A- C-eyuiuy tnlumo -t? Aurabat lcH&fe- - ^ 

— i _ _ . , M-vr*£'~< Lu. 

yut oixm ycun.tei.tvt. xrvfortterfHtArnxffexyntiya.u - - n Fol. 58 r Suet. gramm. et rhet. 26-28 • - -, 

« 

•m4l£i-CiJ jJr r C+ce CvT-Cu ■/ lo ■yoft' cxZ coyrwbuf eyctttxffe-* Ac ft^tt no corrupx - 
-ruvffe~rn ^^—^E^rtumtyoaa, deor^hjb^turrL-rT* 
^^&yitu-f Ciodxxxf e^ftctlt^iAttnej-ftm.uL&ergat jfih=- 
[octu.ene-pfeffor' raAeocxxLd,rxxfer Atcay JbAyoJcu - 
\xyyu\nXnx\ctti^'A/K'MvrontttyuZ>ttyt e+ityvcte 
fe- A\ebAr exxtfAf' uyoy& fvt\u\£ ' cut\d\**y<K buc&L 
xrt^aA^toy er>*t- }4.cumfrtl\ ' t-eru+ay Aiyitr--rxjt^c ft» 
mtn-trno MflwWopljw M\t:o^L^AJtujC'AjArn\Ty. 
CofuXSri tngenf 6+ corvox /vr^Z j^cerntr xtr.ex \r\ilAri ' 
ivhytcvf Ctceyo obxicirntbtet-xoct cZ rna*rtftyjyf~ 
fu-ffy^xovO tuo Srt- coyeruroyu tuoytv yhetxryB- cv — 

ceffxfn xxr rau&ueiler- Avcttreir^fAi^tZoxo feoSE, 
fe^cx mareyUL facAvfer- Ttvtof Axceye-.Ar auarxra^ 
m£ycef ybet-oyt e- cLltjv ■ AvtAvre- AxxAvte- t> ' Con ♦ 

tH- cvcrtcfcvre"- yex lyvudneyjv. Auo rrxxiit^vuf&l— 
cZfrx ieronrvrtt fey.cu>Ato ybex^yt Affxtma/tt* "&& - 

CadFtrnunt >vtt-r*vr*t rnBycAW^n\ini faJbey Atfeerei '.-■ 
Avuf A U> utuxf f\ ivJf ru>tuvyxefvf cvt gA\ i vraJte- trv 
yytX fururtretr, cvT foyte- tufAxcerrt- JLbiffcoty* 
qi+cf fl^uttA>aJt- -beAxkn t4-rcuna.it Aerystct-ttf 
Tf. acTtnAvonfr* ftrenf frarT ccrenAtr JLdlooyr^ 
e+vrtAe**rarn*L- ^erertuCai TyLxci oyAroytf ctYru-- i \ Fol. 58 v Suel gramm. et rhet. 28-30 
t xdaerniCt cut (ie-ctArrtxtvtyo moferAf P**( 'Mxaxte- 
aAnteAxceyet eyccxtxy"/ fxxfcttrtt eaffAytef-Xtai\tA 
imtfiextxf vtr ylk~co fx\ent t»X xrnyonet irxo A.xtAetx \n 
topAtionf- fB- c\\ry\xtvey r * ^t±&f. eo c/^f t*£**ry-iX 
AttAxtoyxa^ xnftxtxtxt folxt u.f tiyofxta. cotyoxteyftA 

feAenfxrt &t>eyeef calffyf^ Aen\u*\tect\xCconf\U\ 

Q-eye- Ac poyaye-, Ae-cL\maA~ a.ttto-e\ney'xiay\om f 
fyienAxde^Atch aAoynAfe'. fru nt~ xxfaaxtACU fclyolA — 
ftxcwf e-f.\ft\mayef cxycxtexfe~ AC foydtde-. et tam 
nc tytxtta.Utv xteyxnf.exrtt et ca^xteyxt Jvu~t tdxt a.m " 
y>l\fftma7 clttAcU fe~rta^rxty-nec Axit Txdla Lccttciita. * 

■poyaAt • yoftea. yen\ttia.\t\t fxyyct- ^aytTyxtdoye' • 
i>^)tim metxt.rxa. cxt trilite~ctxt4.cTceritttxttr4.il 
aAxteyfa.y\0 c\\te- xtf- imyxtx eytrrt yayetef urttffebajf * 
x xtfxttya ndxZ c \ vi < t f~P f^jP^X*- f tc oytxt Lxfftff ^tvpx, 
-p toa.tytfma.tyvfcu cmeyefi aZconcXttt .'-utrer/ etA. - 
ti^i t hxtc rrtoAxZrAyyxtnete' eo coA\t\on£~iY\tc xtt - 
dxctvxtf .\f-yna,t\\a\\fint^ftr\i-~rrtaeruA ftti tnxttdxA, 
ne~roctt~ Jxf-fx\pcxt'thry<A.rfxtfm coonxtoe- cjAxf mt^ 
dxolanx Atovta. L -ir\Cor\t~pfona.le r dtfenderxfy ett 
Ctt coYnbeyet ixctoyefntrrtia.flAxtdat-xt7xto(refiitA^ 
e^caAxtxfff. etxtt deAor-a.to itAitr ftajtvt attaJfx vttzl- /• ,A^c*'f-or'A- Fol. 59 r Suet. gramm. et rhet. 30 >H' 'KU WIUWW'1 


I 
^Jnr [y > t 

Artvbi? T^t* 1 * w X*. ^ xxx ^oj-rnZ^x^vct^^Ji^p^tr/vVl* xnftxtoey hfvtfuvrv 
cxxxxvfftAtu^xrx xAofexx epsuhfxUccATBtr lev^ix xci^ * 
^Sryf AfxC Axxtoye- frt t4.mdvc£-/-b£T»£- bo£ n*f luxp 
1d.m AxA,f ferxxoy ob vcxfxxZ u<nni^twu4inX *•&- - 
axxtr - coxxocAtAXh ^W^/CAM^t^^^^frf^cjti^rrwyn 
Aeftxy\Aff&f cjtu a\c rrx&ye^ cocxondfxf y-etlcixfvy 
s xbftxy\-vixt cxbo-^n cU>« aA>{K*x.u.'ct- cvte ; "' > 

^tik \^ ,/j/J '-€ - <■<> ■/& 

cL bitvnjuHr ' - -^ 
^"* -' •'' s Fol. 59 v Suet. gramm. et rhet. 30 
APPENDIX 66. 

E 5f ^i**. Cey.rxtVAxefUxtl^crn JWm/V 
L. At f ™*<Tfeftof fe^xferkke^A^f rrtr. 

T^rt^fcc+fHncctttrrt f 4^/" c*-ei'n*rS- fntr-LLtf r«-. 
fvu*it- Vr<n* *Pt>*nt* AaT . tVtttAfr Uc Ceyxyxt* cictttroT f b * ter ^ e ^ ^ 
b i t-ibi 4^nobtf -m v4tt*M.r xorrxf HdV f-p . **Uitf ^if *&ru 

r*rftt**f ocAoflyeyg-erxixxmc^ yoo-c . U^u^. pmr. 

Manf^fni <r4.j?r v ettjvttiLrnf >tt<>t-tf<p f*icrtt> I 
Sxrnedq cxX^cvt rntr c<nnr«tt- ittr-/ tt^ti" — r". 

Q^fd f l f°T t '*~ AxcfiArry rxvxc ftcfptr-tH- Amoyef / 
Ixavic tycoy xrxfxdof fArxcte- relxrtaxxt- focof. 

Mec tnftf tr»tttff-A ttertttf tt^-L ferxxxAt e-axxe-^ 

\J-xr\ttxtf vxtercu txlox Ixtei me-JU' ttmcu* LrvuC • 
,Se-ti Votxxvf xxjXxAa, t-errxeAmijurx.iteT-dicA.-teyxb.J 

Hxxllx citte-.tr poftljAc yxof fol/ixffe- Xxe-cy* 

OptAtxleyri xLtxi.er>xf cjdnof/frti rcct-Lccf oytA.tr / 
l^Um tnt Jrr rjrc tUttrrv dtcerr- xx£tLa p<tUm. ■ 
ATtxtyxAtAxftcixxorMArrx-Aeuf omnxA* frmt-tj / p 
Ar*r\u£** <rA r s f e Y r c ^m xxr- *Axm x\t yocrer :— > .l^e-. 
Aft IuN0N£M. 

tAxfxxiyxo ftyxctof c^e txxrxf Acevxvof ttcf rtln cUr tentr\> cloctrA fxtZlUmAyxu 
" TotAti^ eft UoLe-. ttlx fe- L*rtfl*«wl comffxt- 
Sr^xret itt Arvce- t-tuf «iftafn4 foccf, 
1 1U aa*m -ynXit c*»f*{ eifc, J*u* r *i^T . 
£fr r.tm- ccc-ttlrr- ^ pW^ ^«-r- . Cod. Ouelfcrh. 86.2 August. 2°. Fol. 36 
Tibull. IV 5, \-6, 6 University of Toronto 
Library DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET Acme Library Card Pocket 
LOWE-MARTIN CO. limited