Skip to main content

Full text of "VI Bonus Accounts + Press Citations (in Danish)"

See other formats


GEORG BROE 

REGNSKABER OG PRESSECITATER 


(komplet) 

4 ^ 

... i 


V .' • - 5 7. 


8 . 

9 . - V; t P å Charlottenborg, i Ilumluin,ØESA o 2 B p ; 


. Figurer i natten, (NESA) 2oo,- Sv.Thomsen Sot 
, Den store bue, kr.2oo,- (NESA5 " ' ’ A> eld sg. S ,2ij 

, Afrika, kr. 2oo,-,Chl. Fru dir. 3chou ,-i- - • '■■‘f?- 2 * i 

. arganl-aner, kr. 2oo,-, Chl. malerinden Hanhe Sob-iu-* * 
^ u Sl e * kr. 2oo,-, BP Kunstforening, Amalieeade v 
Motiv.fra Gilleleje, kr.2oo,- , BP " (en ansat! ’ * 

Den sidste mil, kr. 3oo, Påskeudstillingen i Humlum 

(ihgeniør Andersen, Struer) 

-MPlgt 1965 på Charlott enborg: . /tots*,** ^ 

Deputation til grænselandet, kr. 25o,- 
! 01e Skjerbæk Madsen, Carit Etlarsvej 5,1 ,V^£££^<9 ' ^ 
Ekstase, kr. 25o,- Københavns Amts Sygehusvæsen' 

ophængeti Vanførehjemmet, Esplanaden 34, K. - 

Magi, kr. 4oo,-, Howard Ted Davis, Department of Chemical! 

Engeneering University of Minnesota. ~ I 

Den grønne bænk i Gilleleje, kr. 175,- 

Howard Ted Davis, c/o Mary Asimakopoulos, 4o45 Upton 
Aven. So. Minneapolis, Minnesota, USA 
Præludium, kr. loo,- malerinden Ninna Wassileffsky, 

Gustav Wiedsvej 26, Søborg 
Rue de 1' Ob'scurcissement, “kr. 25o,- 

Lektor Paul Sørensen, Lemchesvej 14, Hellerup, 

Monstrum, kr. 25o,-, _ _ 

Mary Ann Gilbert, Strandvej 194 (malerinden H.Schou) 

Min elskerindes tyndtarm, kr. 2oo,- (bytte med keramisk 
fad, 'lerlampe og 6 askebægre med keramiker KirstenErnst 

Solgt 1966: "Linialen" ,Humlum,Charlottbg. "Aktuelt": 
Vennerne (som gebyrbetaling) til udst.i Veddinge bakker 
pr. Fårevejle. 

Skoven, kr.25o, Humlum, urmager i Silkeborg 
Hallucinationer, kr. 25o,- Humlum 

Treradet Venus, kr. 2oo,- Charlottenbg-^-I 

Hyldebrandt Hansen, Skolebakken 2o B, Virum, ZffOo * 
Veninderne, kr. 3oo,- Birgitte Mønsted,Sværtegade 7,3»"/Æ 
Plankeværk, kr. 25o,- Læge David William-01ssori 
Danderydsgatan 18, Stockholm, 0. 

-Kentaur, k-r.3oo,-, F. Vernon Sturman, ingeniør, 

Montreal 9, Quebec, Canada jH[| 

Fuga, kr.3oo,- Stig Petersson, 

Anders Andersonssvag 12 E, Falkenberg,Sverige qt 

Grønne Organismer, kr. 3 oo,-drifting.Søren Petersen,AKTU •** 
Glemsel, kr. 2 oo,-journalist John Njor 
Gotisk Varsel,présafotog.Carl Rasmussen^« 

Ayranafl t i.kn ie e.. form. S. .JO?. Kort Lp riovu. .. 
■ 

« 


t 


50 l 5 « 1 » 

- n t> t? Pfinff—Mi-H i 

■“•Væ«-' a " ® 

3. Grubleren, 3oo,-,S-.-« c ^.carlsson,F?.lkenbér& 

* T'-p'-isV: Episode,3oo,-,J-- -• 

Torggaton 7, 3Hoo !v r 3rrc brogade J 

_5-. Besettelse, Riesbeck.TorggatBn 4,1 ,y 

6. Sengen, 35o,-,tanGJ.=e v _.-| 

Mfel nu. 0 - 7oo ,_ (via Stephan Rostrup)Chj 

77 Tiberius" ’ 

Sine Vrang ^ ^ores, Bramskyskogatan 53, : -I 
E. Kentaur, Zoo,- ^ ^^tenborg 

10.T,.«l»aben?‘; ,"Hso«e»STen"I'.ott'^ jj 

SobokKsn 26 , “"^“‘SfeoMtruna bosbana<sl,raJ| 

12.Kattene gaster, 4oo, , 

qnipt 1968 Charlottenbg., Jonstrup Sempj 
SnI.t i'jfcSjena kasserer Kleus rioltne- 

1. Elskende gir ^er,5oo_y-^U.kessei er 

Bogskriverveo 5 ,st.f '***? or 

2. Stenenke med trinet ka|jAoOj^_ |- chtemann 0 3,(40^ —; 

’• K, ‘K?iSSSlKlrobstr. S O^V^.^|«|!f, 

Warszawa, december 

Udstillinger 197 o:. Charlottenborg, Irma (Skovshov« 
marts, 
Charlot benbor^": 

f I 

2 . oalome, 3oo - Tuborg Kunstforening 

p gsteSSTsæs- ss r; r - Bo “ ie ” rd 

7 45o *-.. sti S Petersson.Falkenberg 

Z’ p*Hf+ d \ 5°»“» Gorsn V/ingtrom,Bantorget 8 , Lund,Sverige 

«ta™ 8 ekret 5 r ®2* 4000 *- (13 * 000 Sloty),Operahuset i 
./arszawa. Købt af Nationalmuseet i Poznan 

(ønsker til låns "Privatsekretæren": Damkiar, 

Adelgade 49, 4 ,K.) : ! ’ 

(reserveret uden afhentning: Don Quijote af Svend 
oandgren,Plantagevej 60 , Gentofte) 

Sol, i: 19?o ■ n<n, ^ 7 - 7 ^ 

1. Jane Eyres-mareridt, (Steen Coldings. svigersøn): 

Jørgen Jenser. f i Jn- n ? , o--^ 

• 2.; Psykisk kyindejppvlrrmt,' 2oo,-, Stig Eet terséon,~-lk.ber- ' 

3. Surrealistisk far.vel,3oo,-, fru ’.Vihstrom Cse 1969 , nr. 7 ) I 

Solgt 1971: sten 

1. Græsk tragedie, }oo,-,iuinna Brinking,Kinave;j 32iS (priv) 

2. Blomsterplukkerske med delvis orgasme, 5oo,- og 

3. Surcum corda, loo,- (ikke betalt}: Hans Schmidt, 

Østbanegade lo 3 ,lo, 21 oo ,0 (privat) marts 1972 

4. Elverpigerne, 5oo,-, Kirsten Kj rsgaard, Svanemrlle- 

véj 84, Hellerup (privat'JV*februar 1972 , 

5. Forkølet elskerindes mundvand, loo,- og 

6 . Statsministerens liberale Hæmorrider, loo,-, Ulf 

Rørdam Andersen, Urbansgade 4,st,21oo,0 (galerie PAJ) j 

7. Vennerne, 35o,-,Jan Thygesen,Koldin3g.25,l,3 "Z/n 

8. Danserinden, loo,-.Kogens Holm,Dalvtngsvej 71,1,Glostru?" 
9v. Startbane med forhindringer,2oo,-,Norman B. Schernan(PA2H 

• ' 185’, "'Hémprtedd . . V. v.. > //SSO 

10. .‘poetisk .landskab, loa,-,l rs -Lundsteen • (fl-rtetilsyr,)?.!?, 

11. Venus fra Rødovre, l5o,-, Birthe Egeskov, 7-llebjekga -r.- ," 

l'fedinge, 31oo, Helsinge 

12. Air traffic, 2oo,-, hr. Sa^skov.Knabrostr. 21,14 , sfo 

13. Rivalerne. 3oo,1^4,7rnetdriv.) 
'•i*‘(i& *f\-de-ud'stilrledé’ bf-lld’fffeV-'i’Mjadéaxe Kunstbibliotek 

•••* <^udlA«t.\!,'dbfeiVdt*e»ir: '•27o,->)''-•' '•'"■'•'7' - ' 

14. 3aul og David,7oo,- Kbh. om une 


i 

i 
J~6t *C.4. 
70 


/w 


/ZVl//Oé. HrE-O 
Z)fTSl6/v 


n?y: 


n 

} S V 
ii ^ 

Mt 


S£l£L-i2if£ u (don Quisjot),3oo,- 0 
„ ,mte hustruers SM _ (charlottenborg) til 

1* SLffernc (Hieroglyf) ’ n( j v ej 56 A,267o, Greve 3 
2. Tro p e dersen,Olsbæk ^ (Charlottenbg.-) tilM-j 

V promenerende bulrum *5°° ep heno en , Bis pepark nf'; 

J nn<7 offsettryk 

. • Heksf ridt, loo,- og r TK.Z2Z 

q rvsset, loo,- Og trc til Obdthåbsvej Skol, 

6 * poetisk trip, l 0 ?L" V iJeke Bøstrup? Hæf*vfdgadl^ ; 

' kunstforeninger. Vibe So mn!crudstilling\*«Sl 

7 . Eleverne, kr. 25 °,“ 

** 8. J£*<-*", 2- so ‘\ „ " 

9 . K#**/ **■' ’ f , g,,) uS/Tti*, IM. f ggf/j f°i_ 

-j^j-j^£jrfrr£Å^s bJm., otf frMHu/ioje*, 

1 /rt6&tDS 6r/LtCLlJ£*f u Si - _ 

/. f/tev o* t ?'* £ * * 

* -; -H , , r -r i— y f 


^vt rvv- A-fco.^ c/' 1 -«' ■ ■ * “7 * >• • y — 

' < 2 -»^ 'C‘Z^r />«€. J/tc-O- sttrV,- 

, 7 1 ■) I 1 '< 4 

ÆsUC.ml^ ■■ d --—*-“-“- 

^ A‘^ /(VZ’y- 

1/ Xsrv*c% yiLc '£^*~rTrj ^-T ^‘*^ c 

’ 7 > c£*/f^. jA+4.t<.Lt~r Zjøo.- 

... slrt. 4^, (f-e J £.£ 7 7 

/i. ^wvi /‘-'^-f " 

✓J. 


5 _! o- ,. _: /iw? 


J. 


/O 

//. 


/J V &****■• Kd**t~- 

Ir. +>*****.&*. ?^ccc r*J* /••/.__ 


M l?Zø, 


K-nZ^tj 4 


s/.y*T*z~ 


Solgt 1974 (fortsat 1 
På Charlotten Wg, nov .74 - 

1. Gert Riesbeok, Malmborgsgatan 4 , Malmo 

_ i? 8 Ur r.miniaturer i een indramng. 

2 . Digteren og smånymfen 
Tonny Bergen 

3. Pavens uskyldige drøm og 
Pløjtespillende dreng 
Ing.docent Ervin Poulsen,"Hestehaven" 

Kokkedal 

4. Big Daddy og Baby Doil og 
Sort pige i rødt træ og 
Grøn dæmon (forkrampet brystportræt) 

Psykolog, Kami.mag.art, Steen Petersen 
Strandvænget 14, 4600 , Køge(o3)655652 
arbejder på Gæstehjemmet: 465 I 00 

5• Zenit,surr.modetegning postnr. 5ooo 

B.B. Kristensen,Påskelpkkevej 15.Odense 

6 . Mammuskirt (surr.modetegning) og 5o,- 

Multibelt " " postnr.282o 5 o,- 

mag.scient. Bent Wiberg,Ericavej 23,Gent. 

7. Det ærede medlem af Folketinget,postnr 5oo,~ 
Mogens Esrom Larsen,Poppelalle 16,Værløse 

Postnr.35oo, 987989 

8 . Big tie, surr.modetegning 5o, 

Sven Lundgren, Drottninggata 11 

25221, Halsingborg 

9 . Lone Østergåard og hendes mand 
Julius Blomsgade 3,3 tv, 22oo, H. 

Forunderligt møde i ørkenen 5oo, 

(Slangeb ensmanden) 

/O: S a -Z° a - 

&e7*rc, /eJi S£rCe^ftUjLc 


600,- 

4oo,- 

5 oo,- 

3 oo,- 


4oo ,- 
3 oo,- 
3 oo,- 


5o 


/ 


Sol£l_l2I| "Skovpart! (høje) Kr. 5 00 - 
vnnetgalleri. Askevej 5,41oo , Ringst. ' 

/ ^ÆnsVikJ^f«pJrpig« ialt 

V. 297? . 

y l«g? ggftss: ™ s teo 

s f *SSrSd%;iia.»i.«i * ; f!!?: F : G ?.??!. 

4000 Roskilde. Forr.tlt loj;. 6o0f . 

? Konfirmandinden ..••••”•• 27>3) 22oo,N 

Kirsten Larsen, BjeiK . 5 00( . 

S Pamperen ••;**** olAml di * i I * åfd - komm. hospitalet 

overlæge Arne Schmid , ø3^*^fyJo <) / /SGi>,tC. 

<ol&T- /?"S —— 

-■ ~ iffus <*»*<.<£& *' >t>feA/ i ***■■. ■ 

/ ~/Q/oe. /twtte(Sv*«£*£/ ux£”6 7-i(Sve*s*:ez) >**,- 

% $vj/v g-tox.es/ " Zø*r 

fiDrtXØ-T %ftÆ6£ rMØZSjØMSEA/ 

Arzy s r/}<-£-**>£ /, Kvarte 

3 so/tr ne.t>/rf)-T/ / W£. 8 £T/: n- r 2*xx>,- 

atvude*' toavlyxke-t,D/ ccEoEr /tre r eturneRET 
•' J?E,<-£/Y 7EEO/ISE/V / 3rs dY>i-CE<i-4/ta / TlF - 

ft. „ ft( /t 6-l Z/t-i£&c. / Hi£rt6-Ttfas aR.lfiKirt^Yl/f Eiiotf*) 3~00f 

j. ^jft (fr l ~err~~'j 4#C ■ 

ft, tiUl/u'A. fø { ' 

TfaftC 3 ej t! t 2 Z<rv, A/ 7 

•^Av. ^7*-^ 7"^ 


/. ^v/rvvw-^ '^r~ze. f‘ 
1. 


Æj $4 SVo) 
f E/^C ‘Z- 

■ 4 4^w jet. O.I tf, y>~ y( . <5^ i/ 

Z~ tfa ^—■ 

(/. ^*4 4*. . y' 2.3 <yp ' Z. 

( Hss )^3hOJ 

3. 3. 'Ct’cn^y ^ Ss.^. /k at^Apg t~£Cc j'iyzi.y 

( O. S2ee~^ 

0. iZhsErr i æ4w4yv!« / ,?f ?- /. 

(J ft£é-ci r? 73*-<£Z C { 

ettenes n -yE/ue.fø#tyvs) ftin >-. 

^ uiftAftvæt - £- " - “ 

' . &.( r . &Lf EL ku&'EJi-OV fOtR-HOC-^ <.*. EH-ips 


. &-ir. ACLAUCr,^^ rvw~r ^ / , 7 

/i) 77 /. ftftszfto ft. ftrvE^-fYE ft-i'ic <*~- -L.- /• c < i 

-. - 1 7ftZZe ft//YC'£ r+t-rtau/lr;5 ^^or/r3er /3 H 

* " * 

tå ' ■ ' ' ' 


—fti^rs 4vc - ysJL- - . 


fttrt - 

i 

ZeT3 - 


! V J. : J~rb~_ 3 

\/7ii. Cz>&, 4 o ^ J Zjy.?^tciuftu4 ( ft)4~**»*’**t l m 

/ ^ ^ _^/^/SwdW'vd: 2, p '‘ 

i ; fZq-lcfyiftfeftr- ZJi «rnp , ^T* 4r& - 7irS ' 

(A^<Ui-'k,Y0S4*ftfC i (AXU (UZi^^S'^y /S, 29rv, Ih* 

pz£}r#r»~. ^^JZI^kÆå 


3 S4& I 
M 1 Mfet 

3^’/'” £l • 7) ' /*-<<-> ‘'-J ■5~t7Z> 

/f 7? f dU ■ enyftrr f 

/■Udt. •*/ 

SU sn ^^ 

i '7 dc i '7?/ 

J^^d^c^idCc 7d J ^ SBZ>- 


| 7 a 7?/ / tL^-n~C / ~é2Zj\ 


t 


^7 


^ "^n-/ ^2/^1-v-v 
Jzrv- 


pvud/ zjiC}& y.“) 


?~n~d - 


(*>71 (Tfr~7l- l/*~utzs, Jo?>- 

Q^ dt ht,JiA*.Hcndl*4Ct4. foysd 

V~ v 7<vi*~. ^4*Hfc~, tu-^c ^ sy- f 2 ? ? Z/ /fixut 

l^?7 føsisn/ 2/ ^ • 

6/J* Ml foy£ t • . : ; 

/W/ 7> , <J 

^ feJL 

1 \£«*z 


_ 


^/d^tn-Z*^ Zj/dd^.//$,£J 
d 76ye**. py SS~*^6fr&K.-y£d /Swi./* ' v 71J‘*' j / 

£. ui^e-B-y^ 

Jlr*-r //a-a^dd 
odtd^y t ^ 'dc*d / 

Sc£‘xdn~,dt<d / /ZØo Ar’/'/r^l'. 6/7/0?) 

j. 7™ r 

^y yyxsi^*fili&'l ^Cdp3*d 

faf6styO*j // / ?2 

)/. 6drv~ 

/<dlrc JrlZ^r-vy«-*<7j Tj-et^^tytrcSJed' 

<7- y)/&y^^c6yy ? <d&~ 

(Ø /^i C^dTc^ &/s a^J*^ S2dd) t 

JbCjjc ÅC ' 

MJ&erfe*/ /" 

JJtt: 7/o 00,- 


V 


_ 


I — -/ 


. i 
■Møl 


/<?w~ 


(^ '\ ' ;„ , u^~, «* **v 

^ 4 > & ^,£* e: T £sr ' ei, ** f *! i ~ 

/ ^ v ?~* ** 

/ J ^ r -C^yl, 7*~ 

7. </ 7*-~ /hry«ÅA- 

l ^ A ^ (C^vvt^ ^ (Cu^y 

-^ v ^X/ 4LSt>.f*'i*>C 

T^V^t ^^v*«^u6 ^ ^^■SS-itf^-^- /WWA*.^ r^J^w / 

l^tuCui^. j^C-ry^f' \/V'f' 31^ fl5SS f 

A™ /'<-n~^+~x. f (é^, - 

// CCc-r^^. )/J^v/ &£^wsviCfa t( <3W, 


?~4t r g.itø 
Presseudtalelser om Georg Bros 


Aftenbladet, ll.nov. 1958: 

Harme peesimisne og mindreværdsfølelse mitte Jo gribe de 
malere, der fik deres billeder kasseret på de store officiel¬ 
le udstillinger. Mens cencurkomlteerne lo hånligt, pakkede 
disse kunstnere sammen og trissede hjem til nøgen virkelig¬ 
hed? grå hverdagsdont - åh, def.var liga til at rå komplek¬ 
ser af. 

Men Georg Broe og Knud Ingemann løftede atter hovedet. I 
sidstnævntes lejlighed, landemærket 18, tog man i aftes og 
tager man i aften kl. 16-20 mod billeder fra andre kunstnere, s 
som har rået et spark bos censuren. Og mandag den 17. holder 
DE UCENSUREREDE udstilling 1 lokalerne ttømersgade 9 ved det 
gamle Grønttorv. 

Her sea fru Annalise Ingemann med Broe’s DEN LILLE DILLE 
og LØFT SINDET OP 

Ekstrabladet, 6. august 1958 

(Tekst til maleri af en amerikansk general: MILITÆRT 
GRØDHOVED, indrammet i lokoms bræt) : 

Med satns for verdieme. Med sana far barok humor og et sik- 
kerts øje for sin egen kunsts v»dl har maleren, der udstil¬ 
lede hos en marskandiser i Br emer holm (Galerie DOMUS) fundet 
den helt rigtige ranme til sit "kunstværk*. 

Ekstrabladet, 7. august 1959 

(Tekst under foto med Rockefeller) : A propos det forestående 
asgteskab mellem den norske husnandsdatter og Steven Kockefeller 
kan man i disse dage nikke genkendende til uockefeller-dyna- 
stiets grundlægger, selveste J.D. nockefeller i Scala Bio. 

Det drejer sig om et noget uelskværdigt maleri af den gamle 
oliekonge, som kunstneren Georg Broe åbenbart ikke har megetn 
respekt for. Det er vel næppe tilfældigt, at billedet hænger 
fremme netop nu, og man kam diskutere, an det nu er rigtigt 
pænt og høfligt, men det er i hvert fald forfriskende at kon¬ 
statere, at der stadig er malere med lidt bid i. Berl. Ud. 22. august 1964: dEN FLEXIBLE pi Charlottenborg 
... ueorg Broe rører os i UTOPISK FCRVENMING ind i en surre¬ 
alistisk drømmeragtig verden, hvor balletagtige rigurer agerer 


Virum Post, 19. august 1964. Chl. 64: 

...I et af de første rum viser Georg Broe surrealisme; han har bi¬ 
de interessante former og farvevalg. Scavenius. 


Frederiksborg Amts Avls, 14. august 1964. Chl. 64: 

... Farve er der ogsi meget af i Georg Broes forsøg i det surrea¬ 
listiske - blot foimAr han ikke at sige noget nyt i dem. hb. 


Møns Folkeblad, lo. august 1964 , Chl. 64: 

... uen mislykkede surrealist Georg Broe udstiller en rakke 
afskyelige og fuldkommen maleriske misfostre med alle surrealis¬ 
mens misfostres traditionelle komponenter sis cm dribelandskaber 
(AFRIKA), amøber (BLÅ ORGANISMEN I LANDSKAB), og en skov af ku¬ 
lørte cylindre, som han kalder "forplantningsmaskine". Jak. 


Amtsbladet. Holstebro, 14. april 1965, dEN FLEXIBLE i HUMLUM: 
Nanna heimbUrger rortæller med nogle ar sine billeder cm den sorte 
rortvivlelse hos mennesker, der stir over ror døden. Georg Broe 
følger hende op med sine surrealistiske, rreddie-pivirkede bille¬ 
der, der Bom for eksempel DEPUTATION FHA GHÆNSELANDET viser menne- 
sker i deres Åndelige nøgenhed, nur de møder noget ukendt og frem¬ 
med (Tospaltet foto af "Deputation fra grsaiselandet). 3 


11r r *« Tidende, 18. auguBt 1965, DEN FLEXIBLE.Charlottenborg: 

~ **M aieran ^8<> r 8 81,00 er surrealist og lægger Ikke skjul pi dat. 

*"ddie er si tilbageholdende og korrekt Bom en engelsk butler i 
* re ld Broe, nir han "gi’r den hele tarmen'’ i sit portræt 
f ° r elskerindes allermest Indre organer eller spreder sine 
i tslikkede gumraimænd i de traditionelle, øde ørkenlandskaber, 
n t virker under ingen omstændigheder behageligt, og det har hel¬ 
ler ikke under nogen omstændlgheder varet meningen med det. Jak. 

Tidende, 18. august 65, Chl. 65: 

r ^Ta-oe har f orædlet sin farve og har ogsi fiet et bedre tag pi 
vnmoositioner; de Freudske symboler,er engang Imellem næsten 
"inliet synlige 1 hans surrealisme, og en ting ean uEPBTaTI CH FRA 
?csnsKLaNDET virker farligt ægte. Men hvem ville være i stand til 
^leS^en med PORTRÆT AF EN KISKEHINDES TTNDTAEM ? Scaveniua. 

u-.tved Tidende, 18. august 65, Chl. 65 x »W'MPW ****. 

Berllngske Tidende^ 21-august ^ ^‘rrea-li etiske, som man ser 
... Det fantastiske kan langagtige figurer 

det hos *eorg Bros, der har ek80 a P iarerne har riet den rammen- 
i lunefulde slyng, hvor foretrække for den skumle gade: 

de titel MCNSTHOM - dog langt at for ® tI ^ d . _ for aUt ikke at 
“ DE fOESOTæoissam tybotabm. s. e« 
tale om det kvalmende PORTRÆT ah Kai jnolr(Plor) 

man vist fiet nok 1 

Aktuelt, 25.august ‘ 6 J : forsallling en melder mange sig med 

... Blandt de fant asi styrede i forssmxing ^ er den do]rt ri- 

arbejder, der giver formodning am go * * gø Christiansen, 
nare surrealist (ieorg, den Heerup-p . Preben Wilmann. 

den. skrækkeligt umodne Tam Lind har t o. 


Vedtægter for SURRE ALI S TERN i£ 


1 . 


2 . 


Surrealisterne er en gruppe aktivt udøvende surrealistiske kunstnere, hvis formål 
er at arrangere og deltage i surrealistiske udstillinger eller andre surrealistide e 

manifestationer. . , 

- ed lemmerne mødes mindst en gang an året og drøfter gruppens virkBomhed og vælger 
en ledelse. Medlemmer i provinsen stemmer pr. brev. Ledelsen er samtidig udstillings- 

3 Kv^medlemiær optages ved, at ledelsen indbyder en surrealistisk kunstner som gæste- 
udstiller ved S.s årlige udstilling i København. Efter udstillingen skal flertallet 
af medlemmerne godkende om vedkommende skal være medlem. Medlemstalet bør ikke over- 

4 Siteudstillere, som ikke tænkes optakt som medlemmer indbydes ligeledes af ledelsen 

5 Ved Stillinger skal de udstillende kunstnere selv betale alle hermed forbonerne 
udgifter. Udeniandske gsster kan i påkrævede tilfælde udstille gratis. 

6 Ved S s udstillinger er det alene udstillingskomiteen, som arrangerer ophængningen 
Itm. K^een kan lKJre blande elg 1, hvilke arbejder udstillerne ønsker medtaget pi 

udstilungen. Arbejderne skal * udstilUngeu. 

7. Udstillerne varetager så vidt muligt selv v gt J - . ^ lder ube skåret den 

8. Indtægten af de arbejder, som sælges på b.s udstillinger tinai 

udstiller, hvis arbejder sælges. _ llpr beskadiges i forbindelse 

9. S. har intet ansvar for kunstværker, aer bortkommer eller beskadige 

med gruppens udstillinger. • bankkonto i SURREALISTERNES navn. 

10. Gruppens kassebeholdning skal være in P ± overensstemmelse med den øvrige 

Fuldmagt til at hæve på kontoen har kassereren i overensstemme 

ledelse. og arrangementer (bortset fra salg 

11. Alle indtægter i forbindelse med S.s ^tillinge 6 tilskrives noget enkelt 

af kunstvpsrker) tilhører gruppen. Underskud, som lkk. fod> 

medlem, dodekes i påkrævet fald af samtlige medlemmer nQgen part ^ grup pens 

12. Et medlem som udtræder af S. har intet krav p ( 3 / 4 ) j a _ 8 temmer ved 

kassebeholdning. Eksklusion kan kun ske meu tre fjerde* * ' overskud - efter 

ekriftU, « urafetanuing. v ea opiøsnibg uf^. ael. 

at alle kreditorer er betalt - lige mellem samtlige me lSfc? ^ 


/.J, r^zi-w^ t-r S- 
Rammer, lister og farver: 


Liatefabriken Herani, Traneholmen 11-13, Hillerød, 

Tlf. Hilterød 2520, Giro 23706 


Leverance 11.6.65: 

15 hele rammer 55x66, kr.43,50 ♦ oms. 5,44 
15 " B 67x87 kr. 55,50+ oms. 6,94 

90 ■. lister til ramme kr.90,- ♦ æns.11 ,25 

Pr. ranmB 55x66: 2,90 ♦ oms. 37 øre f S'," / 

Pr. ramme 67x87: 3,70 ♦ oms 47 n H C^ r ) 

Pr. meter : 1,- + cans. 13; * 


Learea: M. Dolin, Sprogøre j 1, ka. 7965 (efter kl.18 :SU 8570) 
Henning Larsen, Bredgade 36, o.g. 

H.Larsen, Jan 65: Im. x 0,70: Kr. 9,35 
M.Dolin " ": 1 i 70 : Kr. 630 

Farver: Procenter hos Henning Larsen, Bredgade 36,o.g. 
Billige hos Birk, Klosterstræde 


/? •' //M 7±~>'^,'' +Ze ZAM,J 

&.T. ^ si - /*j? 

/Yc/ 


ty* 


t ?øXKt^ t pzc; /m 
^***7 , <fox,.&* -/2/2. -/-».T9 


Æ- 


7*- A^Ki^W 

/Vrrj^, U^cU^/ y ØJ^ftc~~~-P>csjJ/z/ /a -sy 

Z S~ /t«»tc -»i-e /, aCc*{ 

c.tyScfU.si-TUr.si- 


/y'rv. 4 / 

23-7 7 <2é<.*/ 

^•*~*Cs . / f^J /j 


Ti ^i«t»' • 


% 


./W-U-4J S 7*^^ 


C 7 «/<^ Jstijfr, trj 


Z^s 
7?S t - 

1 °,- 

9*r 

z*r 


7Sé — 


SCrcrOr % /U~u&u l^r 


f ■dh'Sluylt <*v/ u&d ■ 

^•/f t£ Y ^ 


-Zb,J\ 

‘^°/~l Rum^ 

<. “/■'«• j-ii-lfuf; 

3o / r 

ZoS- 
sZo 

Z°Z. 

tu &Q." (z 


} j \ 1 2^o r 


(ycMZ 


J 


h 

kkk