Skip to main content

Full text of "Deurningen, aanbrengen beplanting langs waterloop 16-3-0-5"

See other formats


Nr. 361 

16 januari 
2015 WATERSCHAP 

vechtstromen Deurningen, aanbrengen beplanting langs waterloop 16-3-0-5 

Ontwerp-vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet 

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen is voornemens positief te besluiten op de aanvraag 
van A.G.J. Kienhuis, voor het aanbrengen en hebben van beplanting, op de rechteroever op een afstand 
van 0,3 meter uit de boveninsteek en over een lengte van 270 meter langs de waterloop 16-3-0-5, ter 
plaatse van het perceel kadastraal bekend WSL02, sectie N, nummer 1537. 

Zienswijzen 

De ontwerp vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de ontwerp vergunning 
staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken zienswijzen in te dienen bij 
waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. 

Inlichtingen 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Toetsen en Vergunnen van het waterschap 
Vechtstromen, tel. 088-2203333. 

Almelo, 13 januari 2015 


1 


Waterschapsblad 2015 nr. 361 16 januari 2015